PE przyjął rezolucję ws. embarga na import surowców energetycznych z Rosji!

2022-04-07 15:00:50(ost. akt: 2022-04-07 15:49:51)

Autor zdjęcia: Krystian Maj/KPRM

Parlament Europejski w przyjętej w czwartek rezolucji domaga się pełnego embarga na rosyjski import ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu.
W rezolucji przyjętej podczas sesji plenarnej w Strasburgu 513 głosami za, przy 22 przeciw i 19 wstrzymujących się, europosłowie wzywają do dalszych sankcji na Rosję, w tym „natychmiastowego (wprowadzenia) pełnego embarga na rosyjski import ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu”.

Powinien temu towarzyszyć plan zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii do UE, a także strategia „cofnięcia sankcji w przypadku podjęcia przez Rosję kroków w kierunku przywrócenia niepodległości, suwerenności, integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych na arenie międzynarodowej granicach i całkowitego usunięcia wojsk z terytorium Ukrainy

— wskazali eurodeputowani.

PE chce przyspieszenia procesu uzupełniania strategicznych rezerw gazu w UE


Parlament Europejski chce przyspieszenia procesu uzupełniania strategicznych rezerw gazu w UE, żeby gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa miały wystarczającą jego ilość na kolejny sezon grzewczy.

Stanowisko PE, przyjęte w trybie pilnym, będzie teraz negocjowane z ministrami krajów UE (Radą). Posłowie chcą ustanowić obowiązkowy minimalny poziom 80 proc. gazu w magazynach do 1 listopada 2022 roku i 90 proc. w kolejnych latach, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw i chronić Europejczyków przed ewentualnymi szokami podażowymi.

Wszyscy operatorzy magazynów będą musieli również poddać się nowej obowiązkowej certyfikacji, aby uniknąć ryzyka związanego z ingerencją z zewnątrz. Operatorzy, którzy nie uzyskają takiej certyfikacji, będą musieli zrezygnować z własności lub kontroli nad unijnymi magazynami gazu. Ponadto operatorzy nie będą mogli zamykać magazynów gazu bez zgody krajowego organu regulacyjnego.

Aby przyspieszyć uzupełnianie rezerw gazu, nowe prawo będzie również zachęcać przedsiębiorstwa energetyczne do obniżania taryf za przesył gazu z lub do magazynów.

PE przyjął stanowisko 516 głosami za, przy 25 głosach przeciwnych i 15 wstrzymujących się, przyznając komisji parlamentarnej mandat do prowadzenia negocjacji. Negocjacje będą mogły się rozpocząć, jak tylko ministrowie UE uzgodnią swoje stanowisko.

Ta kluczowa propozycja legislacyjna dotyczy nie tylko nowych i bardzo potrzebnych przepisów prawnych, chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie dostaw gazu na przyszłą zimę

— powiedział Jerzy Buzek (PO, EPL), który kieruje zespołem negocjacyjnym Parlamentu Europejskiego.

Tego właśnie oczekują dziś od Unii Europejskiej nasi obywatele, gospodarstwa domowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przemysł. Musimy sprostać tym oczekiwaniom i jesteśmy gotowi do natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji. Wierzę, że Rada podziela to podejście

— dodał.

Wniosek legislacyjny został przyjęty przez Komisję Europejską 23 marca w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE zwróciła się o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu). We wtorek Parlament zagłosował za uruchomieniem takiej procedury.

Na niedawnym nieformalnym szczycie w Wersalu przywódcy UE zwrócili się o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie kwestii niezależności energetycznej. Wniosek Komisji Europejskiej, przyjęty z zadowoleniem przez Radę Europejską podczas szczytu 24-25 marca, ma doprowadzić do zmniejszenia zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw gazu.

za zgodą wpolityce.pl
Fot. wPolityce