Dziesięć lat numeru, który ratuje życie

2022-04-04 19:48:29(ost. akt: 2022-04-04 17:15:50)

Autor zdjęcia: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

W poniedziałek (4 kwietnia) w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie świętowano 10-lecie olsztyńskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Pierwszy telefon na numer 112 odebrano w Olsztynie 3 kwietnia 2012 roku. Zgłoszenie dotyczyło kradzieży sklepowej.
— Dziesięć lat intensywnej pracy, polegającej na uruchomieniu, a następnie ciągłym udoskonalaniu olsztyńskiego CPR-u, w tym ogromne ilości rozmów telefonicznych, to przebogate doświadczenie. Wiem, że wszyscy zaangażowani w ten proces włożyli w to mnóstwo serca i energii. Za to już na wstępie chciałbym bardzo gorąco podziękować — powiedział wojewoda Artur Chojecki. — Praca z pasją sprawia, że nasz ośrodek pod wieloma względami jest wiodący w kraju. Nie wszystkie profesje nazywamy służbą, ale zawód operatora numeru alarmowego z pewnością do nich należy, ponieważ przedstawiciele tego zawodu są kluczowym ogniwem w procesie udzielania pomocy potrzebującym. Wspólnie staramy się, by ta praca była należycie wynagradzana.

Centrum powiadamiania ratunkowego w Olsztynie zostało uruchomione jako drugie w Polsce, dzięki pracy ówczesnych szefów: dyrektora Wydziału Organizacyjnego Marka Zaczka, kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego Krzysztofa Kisiela oraz zastępcy dyrektora Centrum Krzysztofa Kuriaty.

Operatorzy Systemu Powiadamiania Ratunkowego współpracują z policją, strażą pożarną oraz dyspozytorzy ratownictwa medycznego. Przez 10 lat odebrano ponad 7 mln połączeń na nr 112. Pierwsze odebrane zgłoszenie dotyczyło kradzieży sklepowej. Choć liczba wykonanych telefonów alarmowych jest ogromna, to jednak tylko 3 mln zgłoszeń było zasadnych.

Z czasem okazało się, że sam numer alarmowy jest niewystarczający. Dzięki środowisku osób głuchych w Olsztynie w 2015 roku powstała aplikacja o nazwie DeafHelp, umożliwiająca wezwanie pomocy osobom głuchym z województwa warmińsko-mazurskiego. Była to pierwsza taka innowacja w Polsce. Olsztyńska aplikacja była impulsem do stworzenia ogólnopolskiego systemu alarmowego dla osób głuchych - Alarm 112. Wiele osób głuchych sprawnie posługuje się językiem polskim i rozumie rozmówcę, czytając z ust. Ale nie da się tej umiejętności wykorzystać przez telefon. Wśród głuchych są też osoby, które mniej sprawnie posługują się językiem polskim, ponieważ dla części z nich narzędziem komunikacji jest język. Dla nich najbardziej intuicyjnym sposobem komunikacji na odległość w sytuacji stresu będzie system obrazów, który został wykorzystany w aplikacji. Dlatego tak ważnym osiągnięciem była pilotażowa aplikacja obrazkowa przygotowana we współpracy z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Głuchych.

Fot. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
W spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim udział wzięli: wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Kuriata, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie Jacek Wasiek, warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński, komendant wojewódzki policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek oraz operatorzy z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.


Przez 10 lat
* odebrano ponad 7 mln na nr 112
* otrzymano ok. 3 mln zgłoszeń zasadnych

3 kwietnia 2012 – pierwsze odebrane połączenie w Olsztynie
2013 – nr 112 odbierany przez WCPR w całej Polsce
2014 – zmiany organizacyjne, zmiana WCPR na CPR
2015 – powstanie aplikacji DeafHelp
2016 – zmiana obsługi zgłoszeń alarmowych z modelu telefonicznego na model formatowy
2017 – wprowadzenie systemu eCall
2018 – przełączenie połączeń 997 do CPR
2019 – wprowadzenie zastępowalności
2021 – przełączenie połączeń 998 do CPR