Rozpoczynamy drugą edycję projektu „Sternik”

2022-03-30 07:01:02(ost. akt: 2022-03-30 10:31:03)   Materiał zewnętrzny
Obrazek w tresci

Wywiad z Anną Bułło, dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego Banku Gospodarstwa Krajowego

Anna Bułło, dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego Banku Gospodarstwa Krajowego
Fot. BGK
Anna Bułło, dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego Banku Gospodarstwa Krajowego
Pierwsza edycja projektu odbyła się w trudnym czasie pandemii. Teraz mamy niezwykle poważną sytuację geopolityczną, której konsekwencje już odczuwamy. Pojawiają się zupełnie nowe wyzwania i lęki. Wszystko to jest naturalne. Ważne jednak by odpowiednio reagować. Okazuje się, że ponownie zostajemy poddani próbie. Pandemia była sprawdzianem przywództwa – kompetencji, której nie da się przecenić. Teraz ponownie szukamy liderów, którzy będą potrafili zarządzać zmianą w nowej, pełnej wyzwań rzeczywistości. Dzisiaj losy Ukrainy to temat numer jeden. Bank Gospodarstwa Krajowego od początku angażuje się w pomoc naszym sąsiadom. Przykładowo, w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) otworzyliśmy specjalne konto*, do wpłaty środków na pomoc Ukrainie.

Pierwsza edycja konkursu cieszyła się ogromnym powodzeniem. Do projektu zgłosiło się wiele organizacji, dzięki którym zapoznaliśmy się z twórczymi receptami na kryzys. Było to ważne doświadczenie dla uczestników projektu oraz kapituły. Wspólnie nagrodziliśmy najciekawsze rozwiązania. To nie gala i nagrody były najważniejsze – projekt zainspirował firmy do działania w ciężkich czasach pandemii. Był formą wymiany wiedzy dotyczącej reakcji na zmieniające się warunki rynkowe. Ten czas nauczył pokory wielu ludzi, pokazał zupełnie nowe możliwości i dał okazję do podzielenia się doświadczeniem. Najlepszymi liderami okazali się ci, którzy w szczególnie trudnej sytuacji potrafili współpracować, rozmawiać, inwestować i podejmować trudne decyzje, a przede wszystkim słuchać. Takich liderów szukamy i nadal chcemy nagradzać. Właśnie takie marki będziemy budować w naszym województwie.

Druga edycja projektu rozpoczyna się w ciężkim momencie – czasie, gdy musimy mierzyć się ze społeczno-gospodarczymi konsekwencjami rosyjskiej agresji na Ukrainę. Szczególnie teraz chcemy nagradzać postawy liderów, którzy inspirują, szukają alternatywnych rozwiązań, dbają o ludzi, zwiększają swą konkurencyjność na rynku. Pragniemy wyróżnić tych, którzy w obecnej sytuacji konsekwentnie robią to, co potrafią najlepiej. Silne firmy, organizacje i samorządy to silne regiony, gospodarka i państwo.

– Czy coś zmieniło się w kolejnej edycji „Sternika”?
– Projekt „Sternik” kierujemy do firm, samorządów, szpitali, administracji, a także organizacji pozarządowych. W odpowiedzi na potrzeby rynku przedefiniowaliśmy nasze kategorie, by docenić zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne.
W tej edycji wyłonimy finalistów w kategoriach:
• Sternik Zielonej Transformacji
• Sternik Eksportu
• Sternik Inwestycji
• Sternik Odpowiedzialności Społecznej
• Sternik Przyjaznej Administracji
• Sternik Ochrony Zdrowia,
Warto zaznaczyć, że niezależnie od wielkości firmy w drugiej edycji programu można startować w kilku kategoriach równocześnie.

– Czy każda z tych kategorii obrazuje zaangażowanie w najważniejsze obszary naszego życia?
– Zaangażowanie, a zwłaszcza zaangażowanie społeczno-gospodarcze, to wspólny punkt dla wszystkich partnerów projektu. Jako bank realizujemy naszą misję już od prawie 100 lat, a teraz zgodnie z naszą nową strategią chcemy być liderem w programach na rzecz zrównoważonego rozwoju, czyli takiego, który zapewni kolejnym pokoleniom lepsze warunki życia: powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Tylko w atmosferze współpracy można budować dobre warunki dla biznesu i rozwoju, pamiętając o równowadze pomiędzy efektywnością prowadzonych działań biznesowych a ich wpływem na środowisko. W konkursie wraz z naszymi partnerami (najważniejszymi instytucjami otoczenia biznesu w naszym województwie) będziemy nagradzać takie postawy.
Naszymi partnerami są:
• Wojewoda Warmińsko--Mazurski
• Marszałek Województwa
• Uniwersytet Warmińsko--Mazurski
• Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna
• Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego
• Narodowy Bank Polski
• Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu
• Grupa WM
• Telewizja Kopernik.

Zapraszamy do aplikowania na stronie internetowej www.bgk.pl/sternik. Wystarczy załączyć plik (w dowolnym formacie (plik Word, pliki tekstowe, pdf, prezentacja w PowerPoincie, inne) z opisem, dlaczego firma/organizacja aplikuje w danej kategorii, wybrać kategorię (jedną lub kilka) i przesłać go do nas. Zgłoszenia przyjmujemy do 21 maja 2022.

Bank Gospodarstwa Krajowego w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) otworzył specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie, a wszystkie wpłaty trafią bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy, który przeznaczy je na potrzebne działania. Możliwość wpłat na to konto poprzez swój system uruchomił już także BLIK.
Środki należy wpłacać na numer rachunku 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002.
Odbiorca: Narodowy Bank Ukrainy.
Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy.
Wpłat należy dokonywać w złotówkach. Jako Bank Gospodarstwa Krajowego przekazaliśmy darowiznę w wysokości 30 mln zł na pomoc Ukrainie.


Obrazek w tresci

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

Obrazek w tresci

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.