Warto być już w bloku

2022-03-27 15:34:00(ost. akt: 2022-03-27 15:36:08)   Artykuł sponsorowany
Marszałek Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Gustaw Marek Brzezin

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Warmia i Mazury dostały nieco ponad 20 mln euro unijnych środków na walkę ze skutkami pandemii. Pieniądze te przeznaczone Będą na wsparcie przedsiębiorczości i na ochronę zdrowia. W kwietniu zostanie ogłoszony konkurs dla przedsiębiorców.
Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, o które wnioskował Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W wyniku zakończenia negocjacji program zyskał 13. oś priorytetową „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości”. Ma to zawiązek z decyzją KE, dzięki której regiony otrzymały w ramach I transzy REACT-EU 365 mln euro z kwoty 1,651 mln euro przyznanej Polsce. Z tego Warmia i Mazury otrzymają ponad 20,1 mln euro. Są to środki z instrumentu REACT-EU. Jest on jednym z elementów planu odbudowy dla Europy „Next Generation EU” będącego odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzys spowodowany pandemią koronawirusa. Z REACT-EU Polska otrzyma w sumie dodatkowo 2,1 mld euro na walkę z pandemią i jej skutkami. Fundusze te mają przede wszystkim wesprzeć opiekę zdrowotną, pomóc mikro-, małym i średnim firmom oraz umożliwić wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze cyfryzacji.

Wiemy już, jak będzie wyglądał podział dodatkowych funduszy, które są w gestii Zarządu Województwa. Otóż ok. 10,8 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości, pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom, a 9,3 mln euro na wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej i szpitali.
W przypadku ochrony zdrowia 1 mln euro ma trafić do placówek podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dla szpitali powiatowych zarezerwowano kwotę 4,3 mln euro, a dla dużych, specjalistycznych szpitali 4 mln euro. Co istotne, tu wydatki kwalifikowane będą pokrywane od 1 lutego 2020 roku, czyli o dotacje będą mogli ubiegać się też beneficjenci, którzy kupili sprzęt medyczny, a nie skorzystali z dofinansowania. Są to środki na zakup aparatury i sprzętu medycznego, więc nie ma możliwości uzyskania wsparcia na prace budowlane.

Pieniądze zostaną rozdysponowane w formie konkursowej. W kwietniu zostanie ogłoszony konkurs dla przedsiębiorców, a na przełomie czerwca i lipca dla placówek ochrony zdrowia. Czasu na realizację projektów finansowanych ze środków REACT-EU nie ma zbyt dużo, bo muszą one zostać rozliczone do końca grudnia 2023 roku. Czy potencjalni beneficjenci zdążą?
— Bardzo się cieszymy, że są dodatkowe środki dla szpitali, bo są bardzo potrzebne — mówi Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. — Na pewno będziemy ubiegać się o pieniądze na kupno nowego sprzętu, bo w przypadku sprzętu i aparatury medycznej te potrzeby w szpitalach są zawsze ogromne.

Sprzęt się zużywa, staje się przestarzały i trzeba go zastąpić nowocześniejszym. Na pewno wystąpimy o środki na zakup zestawu bronchofiberoskopów. To są urządzenia do endoskopowego badania od środka dróg oddechowych poprzez wprowadzenie przez górne drogi oddechowe bronchoskopu, a obraz widoczny jest na monitorze. Codziennie urządzenie stosowane jest w naszym szpitalu, na bloku operacyjnym, w oddziale laryngologii i intensywnej terapii. Niestety, jeden zestaw został wycofany z użycia z powodu jego wyeksploatowania. Jeden taki zestaw kosztuje ok. 350 tys. zł. Sprzętu potrzeba coraz więcej, bo też coraz więcej jest pacjentów, a teraz doszli również nam mali pacjenci z Ukrainy. I te potrzeby, jeśli chodzi o aparaturę, są naprawdę ogromne. Myślę, że w sumie wystąpimy teraz o dofinansowanie na sprzęt na kwotę ok. 2 mln zł — dodaje dyrektor Piskorz-Ogórek.

Ponad połowa dodatkowych pieniędzy z REACT-EU trafi do przedsiębiorców, którzy muszą mierzyć się z kolejnym, po pandemicznym i energetycznym, kryzysem, jaki przyniosła agresja Rosji w Ukrainie, która uderzyła też w naszą gospodarkę. Ceny paliw poszybowały w górę, na rynku zaczyna brakować niektórych wyrobów i ich ceny wystrzeliły, jak np. wyrobów stalowych. Sankcje, które Stany Zjednoczone i Unia Europejska nałożyły na Rosję i Białoruś, działają w obie strony.

SĄ PROBLEMY Z DOSTAWAMI MATERIAŁÓW, A ICH CENY ZMIENIAJĄ SIĘ Z DNIA NA DZIEŃ — MÓWI KRZYSZTOF KAMIŃSKI, PREZES SPÓŁKI ALNEA. — CIĘŻKO ZAPLANOWAĆ PRODUKCJĘ. DLATEGO LICZĘ, ŻE W ZWIĄZKU Z TĄ NOWĄ SYTUACJĄ BĘDZIE RÓWNIEŻ WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Szczegółowy opis osi priorytetowej „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 można znaleźć na stronie rpo.warmia.mazury.pl. Dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa 15 marca 2022 roku.

Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej:
— Cieszę się, że te dodatkowe środki wzmocnią sektor opieki zdrowotnej i zapewnią wsparcie na rzecz ekologicznej, cyfrowej i spójnej odbudowy warmińsko-mazurskiej gospodarki. Potrzeba inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia wynika bezpośrednio z aktualnych doświadczeń regionu związanych z pandemią COVID-19, które wskazują na konieczność poprawy i wzmocnienia wydolności systemu reagowania i leczenia ludności w warunkach kryzysu. Drugi akcent w ramach dodatkowych inwestycji zostanie położony na wsparcie przedsiębiorców – mikro-, małych i średnich firm. Po raz kolejny unijna polityka spójności okazuje się skutecznym narzędziem w walce z gospodarczymi, społecznymi i terytorialnymi skutkami pandemii koronawirusa i odgrywa kluczową rolę w procesie odbudowy gospodarczej regionów Unii Europejskiej.

Gustaw Marek Brzezin,
marszałek województwa:

— Polityka spójności od początku pandemii jest efektywnym narzędziem przeciwdziałania jej skutkom. Środki REACT-EU to kolejny zastrzyk finansowy wypełniający lukę między pierwszą reakcją na kryzys a długoterminowym wsparciem okresu programowania 2021-2027. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dysponuje dodatkowymi środkami przeznaczonymi na przeciwdziałanie skutkom pandemii.

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany RPO WiM 2014-2020, o które wnioskował Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W wyniku zakończenia negocjacji program zyskał 13. oś priorytetową „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości”, a jego budżet zwiększył się o ponad 20 mln euro. Pieniądze mogą zostać teraz wykorzystane m.in. na organizację nowych naborów. Czas na realizację projektów finansowanych ze środków REACT-EU jest bardzo krótki. Muszą one bowiem zostać rozliczone jeszcze w obecnym okresie programowania.

Zajrzyj koniecznie także na strony Regionalnego Programu Operacyjnego

Andrzej Mielnicki

Logotypy RPO