Informacja dla mieszkańców o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa znajdujących się na terenie Miasta Olsztyna

2022-03-25 06:52:34(ost. akt: 2022-03-23 13:04:13)   Artykuł sponsorowany
Informacja dla mieszkańców o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa znajdujących się na terenie Miasta Olsztyna
Poniższy wykaz jednostek, w których można otrzymać bezpłatną pomoc podzielono na kategorie:
rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, pomoc społeczna, rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałanie przemocy domowej, interwencja kryzysowa, dla osób bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, prawo konsumenckie, prawa pacjenta, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo pracy, prawo podatkowe, dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego.
Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi. W wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczonych dla obywateli.


Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją o nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Olsztyna znajdującą się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna w zakładce Informacje – Nieodpłatna Pomoc Prawna
https://umolsztyn.bip.gov.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/nieodplatna-pomoc-prawna-oraz-nieodplatne-poroadnictwo-obywatelskie.html