Pieniądze na szpital i szkołę w Zwiniarzu

2022-03-13 12:30:00(ost. akt: 2022-03-11 16:54:34)
Dyrektor Szpitala Powiatowego Bogumił Kurowski i marszałek Gustaw Marek Brzezin

Dyrektor Szpitala Powiatowego Bogumił Kurowski i marszałek Gustaw Marek Brzezin

Autor zdjęcia: .

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście i Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu to dwa podmioty, które otrzymają dofinansowanie na inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Stosowne umowy zostały podpisane.
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście, nastąpiło podpisanie umów z beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim otrzymało 2 miliony złotych dofinansowania na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście. Na liście wniosków, które skorzystają ze środków wojewódzkich, jest także inwestycja mająca na celu poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Zwiniarzu, gmina Grodziczno.
Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin pogratulował wnioskodawcom i poinformował o kolejnych konkursach, szczególnie dla służby zdrowia.

— W ramach renegocjacji z Komisją Europejska zostaje uruchomiona 13 Oś Regionalnego Programu Operacyjnego nazwana „REACT-EU”, dotycząca obszarów zapobiegania i niwelowania skutków pandemii COVID-19 — mówi Gustaw Marek Brzezin — Nasz region uzyskał dofinansowanie w wysokości 20 milionów euro z czego 10 milionów euro to środki dla przedsiębiorców a kolejne 10 milionów na ochronę zdrowia. Milion złotych zostanie przeznaczony na POZ-ty a 5 milionów na powiatowe i wojewódzkie szpitale. Szpitale będą mogły ubiegać się o środki z zakresu ochrony zdrowia w drodze konkursów na zakup sprzętu.

Obecny na spotkaniu dyrektor nowomiejskiego szpitala, Bogumił Kurowski, nie ukrywa, że każde wsparcie jest niezwykle ważne.

— W sytuacji chronicznego niedofinansowania ochrony zdrowia, w tym naszego szpitala, realizacja umowy zakupu sprzętu medycznego, jako 2 etap modernizacji oddziału chirurgicznego w ramach umowy RPO Warmia-Mazury na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Powiatem Nowomiejskim a Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego w znaczący sposób poprawi nasze możliwości diagnostyczne i lecznicze — mówi Bogumił Kurowski — Zakup sprzętu medycznego, w perspektywie najbliższych kilku miesięcy za tak dużą kwotę - 2 mln zł, jak do tej pory nie miał miejsca w historii naszego szpitala.

Podziękowania za decyzje podjęte przez Radnych Powiatu Nowomiejskiego poprzedniej i obecnej kadencji, dla Zarządu Powiatu, Andrzeja Ochlaka - Starosty Nowomiejskiego i Gustawa Marka Brzezina- Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego reprezentującego instytucję zarządzającą RPO WiM, czyli po prostu finansującą przedsięwzięcie — podsumowuje dyrektor Kurowski.

Alina Laskowska