Kontraktacja materiału siewnego jako źródło wspólnych korzyści

2022-02-22 16:00:10(ost. akt: 2022-02-25 09:44:26)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: Sowul

Prowadzenie produkcji roślinnej dla rolników nie jest żadną tajemnicą, robią to od lat i mają w tym ogromne doświadczenie. Problemy zaczynają się w momencie, kiedy to, co zostało wyprodukowane, jest już w magazynie i przychodzi czas sprzedaży plonów. Stara marketingowa zasada mówi, że nie jest większym problemem wyprodukować, sztuką jest dobrze sprzedać.
Dariusz Księżak - Doradca agrotechniczny Sowul&Sowul
Fot. Sowul
Dariusz Księżak - Doradca agrotechniczny Sowul&Sowul
Obecnie, w czasie sporego zamieszania na rynku rolnym wielu rolników staje przed koniecznością podjęcia kluczowych decyzji co do profilu produkcji i metod sprzedaży tego, co wyprodukują na swoich polach. Są wśród nich rolnicy przekonani o wyższości produkcji towarowej (nasiona paszowe, konsumpcyjne) nad uprawami nasiennymi. Jest również grono zwolenników produkcji na tzw. wolny rynek, zamiast wiązania się umowami kontraktacyjnymi. Biorąc pod uwagę tylko 2021 rok, lepszym rozwiązaniem wydaje się produkcja towarowa bez kontraktów, jednak patrząc wstecz, np. w przedziale 5-letnim, już tak różowo to nie wygląda.

Co się opłaci w przyszłości?


Poprzednie lata pokazały, że nadmierny wzrost areału upraw roślin, których cena systematycznie wzrasta, powoduje zawsze obniżenie ich wartości rynkowej. Wśród gatunków, których cena drastycznie spadała w ostatnich 5 latach, można wymienić facelię, grykę, pszenicę, żyto, owies itp. Wystąpienie tożsamego zjawiska jest wysoce prawdopodobne w przypadku kukurydzy ziarnowej, której areał zasiewu w Polsce wyniósł w 2021 roku około miliona ha, natomiast prognozy na 2022 rok zakładają zwiększenie powierzchni zasiewu o ponad 50%. Czy daje to szansę wzrostu lub przynajmniej utrzymania poziomu cen, szczególnie w obliczu rosnących stawek za suszenie?

Przy wyborze uprawy należy kierować się nie tylko ceną skupową, trzeba wziąć pod uwagę także koszty bezpośrednie i pośrednie prowadzenia danej plantacji. Po przeprowadzeniu odpowiednich kalkulacji można uzyskać naprawdę zaskakujące wyniki.

Rolnikom bardziej świadomym procesów zachodzących na rynku rolnym, ceniącym bezpieczeństwo i pewność z pomocą przychodzi kontraktacja. Rolnicy w wielu wypadkach uważają umowy kontraktacyjne za zbyt skomplikowane i jednostronne. Nie ulega wątpliwości, że tego typu umowy poprzez swoją konstrukcję zabezpieczają interesy obu stron, ale jednocześnie obu stronom stawiają określone wymagania. Przed podpisaniem umowy kontraktacyjnej trzeba się dokładnie zastanowić, czy jako producent jestem w stanie spełnić jej wymogi. Decyzja o podpisaniu takiej umowy powinna być poprzedzona analizą swoich możliwości w zakresie:
• warunków glebowych areału, który może zostać przeznaczony pod kontraktację,
• posiadanego sprzętu – siewniki, opryskiwacze, pokosówki i kombajny itp.,
• możliwości dosuszania zebranych nasion.


Uprawa traw nasiennych jest świetnym zabezpieczeniem przed zmianami klimatu w związku z możliwością prowadzenia jej wieloletnio. Ci rolnicy, którzy pierwsi się w tym wyspecjalizują, osiągną w przyszłości najlepsze efekty ekonomiczne.

Umowa kontraktacyjna z firmą Sowul & Sowul daje konkretne korzyści:
• pewność ceny sprzedaży przez zagwarantowanie jej w umowie lub w postaci jasno określonego schematu jej naliczania,
• zakup wysokiej jakości elitarnego materiału siewnego, pozbawionego obcych gatunków
i chwastów,
• fachowe doradztwo i opieka nad plantacją sprawowana przez wykwalifikowanych doradców od momentu siewu aż po zbiór,
• pewność zbytu wyprodukowanych nasion spełniających wymagane parametry jakościowe,
• możliwość konsultacji z wysokiej klasy specjalistami hodowli roślin, których materiał siewny jest przedmiotem umowy,
• zgodne z przepisami oceny polowe plantacji, przeprowadzane w celu uzyskania koniecznych świadectw.

Dlaczego współpraca z firmą Sowul & Sowul?


Sowul & Sowul Sp. z o.o. jest firmą z branży rolniczej. Powstała w lutym 2003 roku jako firma rodzinna, założona przez Przemysława, Mieczysława i Grzegorza Sowulów. Spółkę tworzą specjaliści z dużym doświadczeniem. Wśród naszych pracowników znajdują się rolnicy z ponad 30-letnim stażem w branży nasiennej oraz młodzi, pełni zapału absolwenci uczelni rolniczych.

Podstawową działalnością firmy Sowul & Sowul jest kontraktacja i produkcja nasion do mieszanek traw pastewnych – stosowanych do obsiewu łąk i pastwisk, przeznaczonych do żywienia zwierząt, gazonowych – przeznaczonych do trawników, ogrodów, działek, sadów, boisk, placów zabaw, poboczy, obsiewu lotnisk, poboczy i pasów zieleni wzdłuż dróg, drogowych – dla inżynierii środowiska.

Mieszanki są wytwarzane głównie z nasion pochodzących z Polski, które w znacznym stopniu produkowane są na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, na podstawie umów kontraktacyjnych z rolnikami. Przy opracowywaniu receptur korzystamy z doradztwa kadry naukowo-technicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. W roku 2007 firma Sowul & Sowul stała się pełnoprawnym członkiem i udziałowcem Hodowli Roślin Bartążek grupy IHAR (obecnie Hodowla Roślin Grunwald). Jesteśmy przekonani, że inwestując w badania i polską markę, osiągniemy wyznaczone cele i będziemy mogli wspólnie z naszymi klientami wyznaczać nowe kierunki badań nad nieznanymi dotąd odmianami traw i roślin bobowatych. Będąc świadomymi faktu, że to proces długotrwały, w roku 2009 zakupiliśmy obiekty Centrali Nasiennej w Biskupcu na Warmii, która jest aktualnie siedzibą firmy.

Umowa kontraktacyjna to wspólne korzyści


Fot. Sowul
Podsumowując, umowa kontraktacyjna zapewnia korzyści obu jej stronom. Przede wszystkim daje rolnikom pewność zbytu nasion spełniających kryteria jakościowe po cenach mających realne odzwierciedlenie w warunkach rynkowych, daje także możliwość opracowania odpowiedniego bilansu ekonomicznego gospodarstwa, co w czasach dużej niepewności i dezinformacji w rolnictwie jest szczególnie istotne.
Współpraca z firmą Sowul & Sowul pozwala kompleksowo uzyskać niezbędną wiedzę oraz wielostronną pomoc m.in. w zakresie doradztwa agrotechnicznego czy też kalkulacji opłacalności upraw.Zapraszamy do kontaktu z działem kontraktacji oraz do skorzystania z analizy opłacalności upraw, którą nasi doradcy przeprowadzą dla Państwa za darmo!
Szczegóły na www.sowul.pl lub pod numerem tel. (89) 537 70 43.

Zapraszamy do współpracy.


Obrazek w tresci