Olsztyn: dzieci wracają do szkół, a studenci na uczelnię

2022-02-21 07:24:20(ost. akt: 2022-02-21 08:18:58)
Dzieci i studenci z Olsztyna wracają do nauki stacjonarnej

Dzieci i studenci z Olsztyna wracają do nauki stacjonarnej

Autor zdjęcia: pixabay.com

W poniedziałek w 11 województwach, w których nie ma ferii zimowych, do nauki stacjonarnej w szkołach wracają uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych. W pozostałych pięciu województwach ferie bez zmian trwają do 27 lutego. Do nauki stacjonarnej wracają również studenci UWM.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 27 stycznia zawieszone były zajęcia stacjonarne w szkołach dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. W ich miejsce wprowadzono naukę zdalną.

Początkowo zajęcia stacjonarne dla uczniów z tych klas umiały być zawieszone do 27 lutego. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zdecydował jednak o skróceniu nauki zdalnej o tydzień. 12 lutego weszła w życie nowelizacja rozporządzenia, zgodnie z którą zajęcia stacjonarne w szkołach zawieszono tylko do 20 lutego.

Jednocześnie nie uległy zmianie terminy ferii zimowych w szkołach, które w tym roku szkolnym przewidziano w czterech terminach między 18 stycznia a 27 lutego. Dlatego jeszcze przez tydzień, czyli do 27 lutego, ferie mają uczniowie z pięciu województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego. Uczniowie z tych województw ferie mają w tym roku jako ostatni w kraju.

Zawieszenie stacjonarnego funkcjonowania nie obejmowało szkół podstawowych w zakresie klas I-IV, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, czyli tzw. zerówek, a także wszystkich typów placówek wychowania przedszkolnego. Tam, co do zasady, cały czas zajęcia odbywały się stacjonarnie.

Nie ograniczono też stacjonarnego funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także burs i internatów.

Przepisy zezwalały także na organizowanie stacjonarnie zajęć praktycznych w szkolnictwie zawodowym, a także praktyk zawodowych i zajęć z praktycznej nauki zawodu. Zezwolono również na organizowanie zajęć sportowych w szkołach sportowych i w szkołach mistrzostwa sportowego, a także zajęć praktycznych w oddziałach przygotowania wojskowego. Możliwe było też organizowanie w szkołach zajęć przygotowawczych do egzaminów. (PAP)

Studenci również wracają na uczelnię


Rektor dr hab. Jerzy Przyborowski podjął decyzję o powrocie do nauki stacjonarnej z elementami nauki zdalnej. W dużym uproszczeniu: ćwiczenia i zajęcia praktyczne będą realizowane w budynku uczelni z zachowaniem wszystkich wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego, natomiast wykłady, lektoraty i przedmioty ogólnouczelniane będą odbywały się zdalnie.

Wyjątkiem są małe grupy studentów, które stacjonarnie będą mogły realizować również wykłady. Decyzję w tym zakresie podejmuje dziekan danego wydziału, uprzednio informując o tym prorektora ds. kształcenia.

Dla wielu studentów jest to powrót do nauki stacjonarnej pierwszy raz od ponad dwóch miesięcy. W związku z ciągle rosnącą liczbą zakażeń wśród studentów i pracowników uniwersytetu, rektor podjął decyzję o przejściu na naukę zdalną w połowie grudnia zeszłego roku.

W związku z powrotem studentów do nauki stacjonarnej, miasto prawdopodobnie uruchomi autobusy, które w związku z małą liczbą podróżujących studentów zostały ograniczone czasowo.

Źródło: PAP/KG