Rektor UWM podjął decyzję: studenci wracają na zajęcia stacjonarne

2022-02-15 15:02:25(ost. akt: 2022-02-17 13:11:35)

Autor zdjęcia: Beata Szymańska

Decyzja odnośnie organizacji zajęć w semestrze letnim zapadła. Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym studenci wracają na zajęcia hybrydowe.
Rektor podjął decyzję o powrocie do nauki stacjonarnej z elementami nauki zdalnej. W dużym uproszczeniu: ćwiczenia i zajęcia praktyczne będą realizowane w budynku uczelni z zachowaniem wszystkich wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego, natomiast wykłady, lektoraty i przedmioty ogólnouczelniane będą odbywały się zdalnie.

Wyjątkiem są małe grupy studentów, które stacjonarnie będą mogły realizować również wykłady. Decyzję w tym zakresie podejmuje dziekan danego wydziału, uprzednio informując o tym prorektora ds. kształcenia.

Dla wielu studentów jest to powrót do nauki stacjonarnej pierwszy raz od ponad dwóch miesięcy. W związku z ciągle rosnącą liczbą zakażeń wśród studentów i pracowników Uniwersytetu, rektor podjął decyzję o przejściu na naukę zdalną w połowie grudnia zeszłego roku.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna, dlatego proszę o bieżące śledzenie strony internetowej Uczelni, na której mogą pojawić się ważne komunikaty regulujące życie Uniwersytetu stosownie do rozwoju sytuacji epidemicznej — pisze rektor dr hab. Jerzy Przyborowski w komunikacie — Raz jeszcze proszę wszystkich Państwa o maksymalną mobilizację oraz odpowiedzialność za siebie i innych oraz za nasze wspólne dobro, jakim jest Uniwersytet.

W związku z powrotem studentów do nauki stacjonarnej, miasto prawdopodobnie uruchomi autobusy, które w związku z małą liczbą podróżujących studentów zostały ograniczone czasowo.

Karol Grosz