Cała Unia w dwóch punktach

  Artykuł sponsorowany
Obecnie w regionie działają  dwa punkty informacyjne: w Olsztynie i w Elblągu

Obecnie w regionie działają dwa punkty informacyjne: w Olsztynie i w Elblągu

Autor zdjęcia: UM w Olsztynie

Środki unijne są praktycznie dla każdego — brzmi jak slogan, ale taka jest prawda. Trzeba mieć przede wszystkim pomysł, który ma szansę na dofinansowanie. Dlatego warto zapukać do drzwi Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, którego pracownicy wiedzą wszystko o unijnej pomocy.
Jeśli myślimy o przyszłości, np. chcemy rozwijać swoją firmę, podnosić kwalifikacje pracowników, to Fundusze Europejskie to umożliwiają. Jak ubiegać się o pomoc, na jakie projekty można uzyskać unijne dofinansowanie, o tym wiedzą w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

W województwie warmińsko-mazurskim sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) powstała w 2009 roku i funkcjonuje w strukturach Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Na Warmii i Mazurach obecnie działają dwa punkty: Główny Punkt Informacyjny w Olsztynie i Lokalny Punkt Informacyjny w Elblągu.

PIFE świadczą usługi informacyjne w odniesieniu do wszystkich programów finansowanych ze środków europejskich.


Zakres usług sieci punktów jest bardzo szeroki. Ich pracownicy informują m.in. o możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich, wytłumaczą również, jak przygotować wniosek o wsparcie oraz jak realizować i prawidłowo rozliczyć projekt. Osobom fizycznym zainteresowanym udziałem w realizowanych przez innych beneficjentów projektach współfinansowanych ze środków europejskich (np. szkolenia, kursy zawodowe) konsultanci poszukają aktualnych ofert i przedstawią niezbędne informacje.
— To informacja z pierwszej ręki, u źródeł, pewna i pełna — podkreśla Tomasz Bednarski, przedsiębiorca z Ostródy, który korzystał z pomocy sieci PIFE, starając się o unijne dofinansowanie na kupno sprzętu do swojej firmy. Działa w branży jubilerskiej i dzięki dotacji z UE kupił jedną z pierwszych w Polsce maszyn do zgrzewania dyfuzyjnego metali, które umożliwiają łączenie ze sobą np. różnego rodzaju złota. — Naprawdę chwalę sobie ten kontakt z konsultantami z punktów informacyjnych. To profesjonaliści, którzy mają ogromną wiedzę na temat środków europejskich i możliwości uzyskania dotacji. Dlatego ci, którzy myślą o unijnym wsparciu, swoje kroki w pierwszej kolejności powinni skierować do punktów informacyjnych.

Podobnie radzi też Aleksandra Krezymon z okolic Olsztyna, która działa w kilku branżach, m.in. w gastronomicznej, bo jak żartuje w dzisiejszych czasach przedsiębiorca musi mieć co najmniej trzy nogi. Wtedy łatwiej utrzymać się na rynku.
— Już kilkakrotnie korzystaliśmy z unijnego dofinansowania, m.in. na szkolenia i kursy dla pracowników, w tym komputerowe i językowe. Dostaliśmy też wsparcie na remont i kupno sprzętu do naszego lokalu — mówi Aleksandra Krezymon. — Takie punkty informacyjne są bardzo potrzebne, bo człowiek nie rodzi się z tą wiedzą. Wprawdzie na rynku jest sporo firm, które niby oferują pomoc, ale ta często sprowadza się do sprzedaży broszury informacyjnej o środkach europejskich. Nie tego oczekują przedsiębiorcy. Chcą konkretów: czy ich projekt ma szansę na unijne wsparcie, w jakiej wysokości, kiedy mogą dostać dofinansowanie, ewentualnie później potrzebują pomocy przy rozliczeniu otrzymanej dotacji. Dlatego sama postanowiłam zasięgnąć informacji u źródeł, a więc w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. I jestem bardzo zadowolona z tego kontaktu.

By umożliwić wszystkim osobisty dostęp do sieci PIFE, bo wiele osób woli bezpośrednie spotkania niż kontakt telefoniczny czy mailowy, organizowane są Mobilne Punkty Informacyjne. Funkcjonują one na zasadzie dyżurów konsultantów w poszczególnych gminach. te wyjazdowe spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Trzeba też pamiętać, że usługi PIFE świadczone są bezpłatnie.

Dodatkowym wsparciem dla klientów punktów jest możliwość uczestnictwa w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych, wykładach i szkoleniach. Specjaliści z PIFE świadczą również usługę indywidualnej konsultacji u klienta. Jest ona dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową, a także w przypadku, gdy objętych jest nią kilka osób jednocześnie (np. pracowników jednostek samorządu terytorialnego, podopiecznych organizacji pozarządowych), oraz dla przedsiębiorców, którzy są na etapie przygotowywania lub rozliczania wniosku.

Nowością od tego roku jest informacja o możliwości realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w szczególności w kontekście możliwości łączenia PPP z Funduszami Europejskimi. Konsultanci wyjaśnią, czym jest PPP i jakie daje korzyści, wstępnie przeanalizują możliwości realizacji projektu w tej formule oraz wskażą ewentualne programy operacyjne, które pozwalają do projektu włączyć finansowanie z Funduszy Europejskich (tzw. formuła hybrydowa). PPP jest skierowane do jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.

Gustaw Marek Brzezin ( zdjęcie do apli)W dzisiejszym świecie, gdzie dostęp do informacji musi być szybki i precyzyjny, nieocenione jest wsparcie osób posiadających specjalistyczną wiedzę. I takie właśnie osoby pracują w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Konsultanci nie tylko informują o warunkach, kryteriach i procedurach uzyskania dotacji, ale także przedstawiają „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie unijne. To bardzo cenna pomoc, zwłaszcza dla przyszłych beneficjentów, którym procedury urzędowe na pierwszy rzut oka mogą wydawać się trudne i skomplikowane.

Do dyspozycji beneficjentów jest dziewięciu konsultantów, którzy na co dzień pracują w punktach w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie oraz w filii w Elblągu, a dodatkowo świadczą usługi podczas tzw. mobilnych punktów informacyjnych. Konsultantów PIFE można wówczas spotkać m.in.: w urzędach gminy, miasta czy bibliotekach w całym województwie. Harmonogram lutowych spotkań mobilnych punktów informacyjnych można sprawdzić na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl
,
w zakładce „Punkty informacyjne”.

Pomimo utrudnień związanych z pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami w ubiegłym roku pracownicy PIFE udzieli 7657 konsultacji (maile, telefony, bezpośrednie wizyty, indywidualne konsultacje), zorganizowali 111 mobilnych punktów informacyjnych (zamiejscowe dyżury) oraz 29 webinariów i 24 spotkania informacyjne w szkołach, w których uczestniczyło 1091 osób.
Pytania do punktu można kierować drogą telefoniczną:
• Główny Punkt Informacyjny w Olsztynie, tel. 89 512 54 82/83/84/85/86
• Lokalny Punkt Informacyjny w Elblągu, tel. 55 620 09 13/14/16).
Drogą mailową:
• gpiolsztyn@warmia.mazury.pl oraz lpielblag@wamia.mazury.pl.
Tradycyjną pocztą oraz w trakcie bezpośredniej konsultacji w punkcie informacyjnym:
• GPI w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,
• LPI w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg.
Punkty informacyjne funkcjonują w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00, w pozostałe dni 7.30-15.30. Aktualne wydarzenia organizowane przez PIFE dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
w zakładce „Punkty informacyjne”.

Andrzej Mielnicki