Stację kolejową w Ostródzie czeka modernizacja

2022-01-15 17:08:02(ost. akt: 2022-01-14 15:32:25)
Stację kolejową w Ostródzie czeka gruntowna przebudowa. PKP PLK ma już gotowy projekt budowlany. Obecnie zarządca stara się o pozwolenie na budowę. Przetarg zostanie ogłoszony z chwilą zapewnienia finansowania. Co się zmieni?
Według planów na dworcu PKP w Ostródzie przebudowanych zostanie sześć torów i dwa perony. Będą miały 76 cm wysokości zamiast obecnych ok. 30 cm. Przebudowana zostanie infrastruktura towarzysząca — sieć trakcyjna i urządzenia sterujące ruchem kolejowym.

Przebudowany zostanie również tunel pod torami. Powstanie nowy odcinek (od strony ul. Słowackiego), który umożliwi wyjście na peron nr 1 za wschodnią ścianą budynku dworca, w którym obecnie znajduje się wyjście z tunelu. Przy każdym peronie pojawią się windy. Znikną też historyczne zadaszenia wejść do tunelu — zostaną wykorzystane jako zadaszenia stojaków rowerowych od strony ul. 11 Listopada i ul. Słowackiego. Na peronach zostaną ustawione nowe wiaty. Projekt nie przewiduje pasa zieleni, który obecnie zdobi perony.

PKP PLK opracowały już projekt budowlany i stara się o pozwolenie na budowę. — Jesteśmy gotowi do ogłoszenia przetargu i z chwilą zapewnienia finansowania zostanie ogłoszone postępowanie. Zakończenie budowy planujemy w 2025 roku – informuje Martyn Janduła.

Ostróda ma już za sobą remont budynku dworca. Przypomnijmy, że po przejęciu dworca przez miasto, przygotowany został wniosek o dofinansowanie rewitalizacji dworca ze środków unijnych. Koszt to ponad 5 mln zł, z czego wkład miasta wyniósł 1,5 mln zł. I to były dobrze wydane pieniądze!

Już we wrześniu 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie ogłoszono listę laureatów ósmej edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. W kategorii "Rewitalizacja" wygrał właśnie ostródzki dworzec.

Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszych projektów zrealizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Spośród 195 zgłoszeń, Kapituła Konkursu wskazała 21 projektów nominowanych w siedmiu kategoriach: rewitalizacja, obiekt turystyczny, turystyka aktywna, turystyka mobilna i wirtualna, kultura i sztuka, edukacja, miejsce przyjazne rodzinie. Zwycięstwo było prestiżowe i chociaż nie idą za tym nagrody pieniężne, są inne profity. Dworzec został obfotografowany a jego zdjęcia przez rok wisiały w holu ministerstwa infrastruktury. Poza tym ministerstwo wydało specjalny folder reklamowy, w którym ostródzka inwestycja została dokładnie opisana i rozreklamowana.

Dobrze się stało, że dworce przeszły na "garnuszek" samorządów. Wiele z nich stało się wizytówkami miast.

Było to możliwe po 2001 roku, gdy weszła w życie ustawa o restrukturyzacji PKP, która między innymi umożliwiła PKP SA przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego mienia, w tym zbędnych dworców. Zgodnie z nią kolej mogła przekazywać gminom odpłatnie budynki dworców w drodze przetargu publicznego lub w trybie bezprzetargowym, a w określonych sytuacjach również nieodpłatnie.
W latach 2013-16 PKP planowała przekazać samorządom w różnych formach 391 dworców, samorządy przejęły 200 takich obiektów. Dlaczego tak mało? Z prostego powodu: dworce były w złym stanie technicznym, a samorządy nie mogły wykorzystać w całości obiektów na inne cele niż transport albo nie akceptowały warunków stawianych przez PKP SA dotyczących utrzymania pomieszczeń technicznych, poczekalni i kas biletowych. W naszym województwie w latach 2013-2018 PKP SA zbyła na rzecz samorządów 14 dworców, m.in. w Ostródzie, a także dworce z Giżycku czy Kętrzynie. Trzynaście z nich zostało przekazanych nieodpłatnie.

bcl