Nowy dowódca 41 Batalionu Lekkiej Piechoty w Giżycku

2022-01-14 11:00:37(ost. akt: 2022-01-14 11:22:02)

Autor zdjęcia: 41 blp Giżycko

Na placu apelowym 41 Batalionu Lekkiej Piechoty w Giżycku odbyło się uroczyste przekazanie dowodzenia batalionem. Nowym dowódcą został ppłk Adam Książak.
Wśród obecnych gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, dowódców jednostek, przedstawicieli służb mundurowych oraz organizacji współpracujących i wspierających żołnierzy.


Fot. 41 blp Giżycko

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku dowódcy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Głównym punktem uroczystego apelu było m.in. wręczenie aktu nadania mianowania. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym proporzec rozpoznawczy został przekazany z rąk por. Szymona Kiżuka w ręce obejmującego dowodzenie ppłk. Adama Książaka. Następnie podpisano protokół przekazania i przyjęcia obowiązków dowódcy.

- Mam pełną świadomość ogromu zadań, jakie przede mną stoją. Jest to ogromne wyzwanie. Moi poprzednicy podnieśli wysoko poprzeczkę i wyznaczyli wysokie standardy. Jestem przekonany, że w moich wysiłkach wspierać mnie będą żołnierze, którzy złożyli deklarację gotowości, by nieść pomoc i wspierać lokalną społeczność oraz zapewniać pomoc administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. Od dziś razem tworzymy przyszłość. Cały swój wysiłek poświęcę dla dobra tej jednostki. Mam świadomość trudów tej misji i wagi wyzwania - mówił w swoim wystąpieniu ppłk Adam Książak.

Fot. 41 blp Giżycko


Dowódca 4W-MBOT płk Mirosław Bryś w swoim przemówieniu powiedział:
- Jesteśmy dziś świadkami uroczystości szczególnej, nie tylko dla zdającego i przyjmującego obowiązki dowódcy, ale również dla całego stanu osobowego 41blp. Bycie dowódcą nie jest łatwym zadaniem, ale cieszę się, że to właśnie pułkownik Książak został na to stanowisko wyznaczony. Jest doświadczonym oficerem, który przeszedł całą dowódczą ścieżkę, wszystkie szczeble dowodzenia. Życzę Panu, żeby pod Pana dowództwem dorobek batalionu był pomnażany.

Uroczystość przekazania dowodzenia 41 blp zakończyła defilada pododdziałów.

Fot. 41 blp Giżycko


Nowy dowódca batalionu ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Obrony Przeciwlotniczej oraz Wyższą Szkołę Humanistyczną na Wydziale Nauk Politycznych Bezpieczeństwa Państwa. Ponadto ukończył Akademię Marynarki Wojennej. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie.

Od 1997 r. do 2006 r. pełnił służbę w 9. Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej. Od 2006 r. służył w 13. Elbląskim Pułku Przeciwlotniczym. Następnie służył w 15. Pułku Przeciwlotniczym w Gołdapi. Od 2019 r. pełnił również funkcję szefa sztabu w 43blp. Zwolniony z zajmowanego stanowiska służbowego i wyznaczony na stanowisko służbowe dowódcy 41blp w Giżycku. Ponadto w czasie służby odbył wiele kursów doskonalących oraz kwalifikacyjnych.