200 zł do emerytury. Sprawdź, kto dostanie dodatkowe pieniądze

2022-01-11 08:38:48(ost. akt: 2022-01-11 10:03:49)

Autor zdjęcia: archiwum

Świadczenie ratownicze dla tych, którzy ratowali. Na emeryturę wyższą o 200 zł liczyć mogą ci emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny, a także służyli w Ochotniczej Straży Pożarnej, GOPR lub TOPR.
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) - przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia. Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Ratownicy GOPR i TOPR, którzy osiągnęli wiek emerytalny, także otrzymają miesięczny dodatek emerytalny w wysokości 200 zł, na tych samych zasadach co OSP.

Dodatek będzie należał się emerytom, którzy przez co najmniej 25 lat byli ratownikami górskimi. Świadczenie ratownicze ma być corocznie rewaloryzowane. Wniosek o objęcie ratowników górskich dodatkowym świadczeniem emerytalnym do rządu i parlamentu złożył Zarząd Główny GOPR.

red.
a.laskowska@gazetaolsztynska.pl