Rozpoczyna się Boże Narodzenie obrządków wschodnich!

2022-01-06 18:05:52(ost. akt: 2022-01-05 17:03:29)
Od 6 stycznia chrześcijanie obrządków wschodnich rozpoczynają świętowanie Bożego narodzenia. Naszym Czytelniczkom i Czytelnikom obchodzącym święta w te dni życzymy zdrowia, rodzinnej bliskości i szczęścia także na nowy Rok!
Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański
Fot. arch. pryw.
Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański

W dni świąt Bożego Narodzenia myśli wiernych przenoszą się do Betlejem, by w ten sposób uczestniczyć w wydarzeniu, które ma znaczenie dla każdego z nas. Chrystus bowiem, Który ponad dwa tysiące lat temu spoczywał w jasełkach, jest naszym Odkupicielem i naszym Zbawicielem. Święto nie jest, więc zwykłym obchodzeniem rocznicy jego narodzin, lecz ciągłym przeżywaniem Jego Wcielenia i duchowym uczestnictwem w tym wielkim wydarzeniu.

Z tej okazji, życzę Prawosławnym Czytelnikom Gazety Olsztyńskiej radosnych świąt. Niech nadzieja na życie wieczne, którą daje nam narodzony w Betlejem Jezus Chrystus towarzyszy w życiu i wytycza wszystkie jego cele.

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański


Biskup grekokatolików ks. dr Arkadiusz Trochanowski
Fot. Bohdan Tchórz
Biskup grekokatolików ks. dr Arkadiusz Trochanowski

„A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela (Mt 2, 6)

Chrystos Rodywsja!
Chrystus się narodził!
Radość z narodzenia Syna Bożego niech rozświetli ludzkie ścieżki życia,
Wypełni nadzieją, wiarą i miłością nasze serca.
Ubogaci dobrocią każdą rodzinę, a miłość, przebaczenie
i pokój z Bogiem i ludźmi
niech wypełnią każdy dzień Nowego 2022 Roku
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim wiernym, którzy świętują według kalendarza juliańskiego,
wiernym Kościoła Greckokatolickiego oraz Kościoła Prawosławnego
życzę zdrowych, wesołych, radosnych świąt, spełnienia marzeń, mnóstwa prezentów, szczęścia w życiu osobistym, sukcesów w pracy, dobrego zdrowia, grona prawdziwych przyjaciół, niewyczerpanych pokładów energii oraz uśmiechu na co dzień.

Biskup Arkadiusz Trochanowski oraz duchowieństwo Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej