Jak minął rok? Co się udało?

2021-12-31 12:01:04(ost. akt: 2021-12-31 09:32:44)

Autor zdjęcia: pixabay

Jak burmistrzowie miast powiatowych z naszego regionu oceniają realizację zamierzonych planów, nie tylko inwestycyjnych, w — trudnym ze względu na pandemię — 2021 roku?
Józef Blank, burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego

W nadchodzącym roku wraz z Radą Miejską będę kontynuował działania inwestycyjne. W trzecim kwartale planowane jest zakończenie rewitalizacji przestrzeni nowomiejskiego Rynku, aby nadać lepszej funkcjonalności i estetyki centrum miasta. Na wiosnę spodziewam się wyłonienia w drodze przetargu firm, które zrealizują prace budowlane przy rewitalizacji Ogrodu Róż i Parku Miejskiego, gdzie stworzone będą warunki do aktywnego wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego i gości odwiedzających nasze miasto. Do końca września 2022 roku wybudowana będzie od podstaw wraz z kanalizacją deszczową ulica Sadowa o długości prawie 1300 metrów, poprawiając tym samym komfort dojazdu do nieruchomości oraz warunki komunikacyjne w tej części miasta. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy nowej stacji uzdatniania wody, której oddanie do użytku planowane jest do końca 2022 roku. Realizacja tej inwestycji jest absolutnym priorytetem i kluczowa dla dalszego rozwoju miasta.


Stanisław Bułajewski, burmistrz Mrągowa

Rok 2021, podobnie jak poprzedni, upłynął nam pod znakiem koronawirusa i nie należał do najłatwiejszych. Czy nasze miasto sprawdziło się w dobie kryzysu związanego z epidemią? Twierdzę, że tak, choć najlepiej ocenią to mieszkańcy. Przypomnę tylko, że w mijającym roku przeprowadziliśmy sporo inwestycji. Zrewitalizowaliśmy park Sikorskiego, wybudowaliśmy plac rekreacyjno-sportowy przy trzech mrągowskich osiedlach, rozpoczęliśmy budowę kolektorów deszczowych, wyremontowaliśmy część ulicy Żołnierskiej, całą ulicę Krótką czy Kochanowskiego. W MEC-u rozpoczęła się modernizacja kotłowni, a na cmentarzu komunalnym budowa kolumbarium. W ramach projektu Mazurska Pętla powstały dwie wieże widokowe i Miejsce Obsługi Rowerzystów.
W przyszłość patrzymy z optymizmem. Mamy wizję na rozwój miasta i wiele planów. Przygotowujemy się do kolejnych remontów ulic, na które pozyskaliśmy dofinansowanie i podpisaliśmy już umowy z wykonawcami. Chodzi o dalszy etap ulicy Żołnierskiej i ostatni etap mrągowskiego „Zatorza”. Będziemy ubiegać się o nowe pieniądze z UE i programów rządowych. Udowodniliśmy, że mamy potencjał w zdobywaniu środków z zewnątrz.

Wojciech Karol Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka

To był kolejny rok działań w kontekście epidemii. Przykładaliśmy wiele uwagi i działań do profilaktyki, promocji szczepień i przede wszystkim stabilizowania sytuacji w nabytym od powiatu upadłym szpitalu. Walka z żywiołem, jakim jest nowo poznawany wirus, jest trudna i nieprzewidywalna. Najważniejsze, że udaje się osiągać efekty. Giżycko został jednym z laureatów konkursu na najlepiej zaszczepioną gminę (brawo giżycczanie!), budżet jest w stabilnej sytuacji, a w szpitalu działają wszystkie oddziały. Kontynuowaliśmy też nakłady na giżycką oświatę, ponieważ inwestycje w człowieka, z zwłaszcza w dzieci, to najpewniejsza inwestycja. Ta filozofia będzie również kontynuowana w 2022 r. Duże zmiany nastąpią również na nabrzeżach. Zmieni się także pl. Piłsudskiego i park przy ul. Gdańskiej, gdzie powstaną przestrzenie do wypoczynku i rekreacji oraz ul. Nowowiejska i Wiejska. Prawdopodobnie zakończy się procedura wpisania kina „Fala” do rejestru zabytków i będziemy mogli przystąpić do prac nad tworzeniem nowoczesnego „Centrum Pokoleń”. Nową funkcję otrzyma klimatyczny budynek byłej „Galerii”, gdzie powstanie miejskie archiwum cyfrowe z salą do spotkań kulturalnych i historycznych.

Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy

– Na pewno był to rok trudny, i to od samego początku. Już przy uchwalaniu budżetu mieliśmy nadal lockdown i nie wiadomo było, jak rozwiąże się sprawa z obostrzeniami. Miało to ogromne znaczenie, bo warunkowało działalność miejskich jednostek: szkół, przedszkoli, kina, basenu itp. Zależało nam przez cały rok, by mieszkańcy czuli, że miasto jest i atrakcyjne, i bezpieczne. Istotne także były inwestycje. Cieszę się, że wszystkie zostały zrealizowane. Dużo wysiłku włożyliśmy także w przygotowaniu dokumentacji na kolejne inwestycje.
W roku 2022 oczekuję dalszej współpracy z mieszkańcami, co do tej pory świetnie się sprawdzało. Pandemia spowodowała, że troszkę się pozamykaliśmy w swoich domach, tym bardziej zachęcam do śledzenia tego, co się w mieście dzieje. Życzę sobie dalszej ożywionej dyskusji z radnymi miejskimi. Chciałbym także, by budżety samorządów były stabilne.


Jacek Kosmala, burmistrz Nidzicy

2021 rok, poza tym, że byliśmy ograniczeni pandemią, uważam za dobry pod względem inwestycyjnym, jak również pod względem dalszego rozwoju miasta. Nie należę do osób narzekających, z szacunkiem podchodzę do tego, co udało się osiągnąć, jak również z pokorą i nadzieją patrzę na rok 2022.
Jestem przekonany, że uda się zrealizować zaplanowane inwestycje i z roku na rok polepszać życie mieszkańców gminy Nidzica.
Ambicje mamy duże, jesteśmy przygotowani na wiele projektów, natomiast jak zawsze ograniczają nas fundusze. Wspólnie z radnymi będziemy dokonywać wyboru, co jest priorytetem, a co może jeszcze poczekać.

Tomasz Rafał Luto, burmistrz Gołdapi

Mijający rok był dla Gołdapi bardzo dobrym czasem. Skutecznie pozyskujemy fundusze zewnętrzne na ważne i pożyteczne dla mieszkańców inwestycje, które poprawiają jakość życia w naszej gminie. Realizujemy też projekty związane z funkcją uzdrowiskową, która jest istotnym elementem rozwoju Gołdapi i stanowi ważny czynnik budowy marki regionu Warmii i Mazur w turystyce uzdrowiskowej. Mimo pandemii i związanych z nią obostrzeń odbyły się wydarzenia kulturalne i sportowe promujące Gołdap takie jak Kartaczewo czy Garmin Iron Triathlon. Turyści i kuracjusze chętnie odwiedzali dzielnicę uzdrowiskową oraz korzystali z atrakcyjnej bazy rekreacyjno-sportowej nad jeziorem Gołdap. Działalność gołdapskiego samorządu została wyróżniona przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. W 2021 roku Gołdap otrzymała Laur Najlepszym z Najlepszych w kategorii turystyka za dwa lata z rzędu: XVII i XVIII edycji.

Krzysztof Mańkowski, burmistrz Szczytna

Uważam, że rok 2021 kończymy na plusie. Jest kolejnym rokiem, który w większości upłynął pod znakiem walki z wirusem SARS-cov-2 i funkcjonowania w otoczeniu pełnym epidemicznych ograniczeń. W tych trudnych warunkach w naszym mieście inwestycji jednak nie brakowało. Wspólnie udało nam się zrealizować oraz zaplanować działania, które przyczyniają się do rozwoju naszego miasta. Konieczne jest mądre, odpowiedzialne gospodarowanie, dokonywanie reform, szukanie zewnętrznych środków, a przede wszystkim ciężka praca. I tak właśnie wyglądał ten rok. Zrewitalizowaliśmy Zamek i był to strzał w dziesiątkę. Zakupiliśmy dwa autobusy elektryczne, wykonaliśmy remonty dróg. Odbyło się ponad sto imprez związanych z obchodami Krzysztofa Klenczona. Wykonaliśmy 90% zaplanowanych inwestycji.
W 2022 roku planujemy inwestycje na poziomie 20% wydatków. Planujemy przebudowę stadionu na ulicy Śląskiej, jej koszt to 15 mln złotych. Zostanie wyremontowanych 8 dróg w mieście, rozpocznie się budowa bloku mieszkalnego i zakupimy dwa kolejne autobusy elektryczne. Planujemy organizację 30. jubileuszowych Dni i Nocy Szczytna. Chcemy, by 2022 rok był rokiem kontynuacji rozpoczętych zamierzeń.

Zbigniew Michalak, burmistrz Ostródy

Mijający rok dla Ostródy, mimo utrudnień wynikających z pandemii Covid-19, był kolejnym, w którym miasto sukcesywnie się rozwijało. Co najistotniejsze: udało się zrównoważyć rozwój Ostródy poprzez wielotorowe działania na rzecz jej mieszkańców. Poprawa jakości infrastruktury miejskiej przekładająca się na wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników była jednym z głównych elementów działań inwestycyjnych samorządu miejskiego.
Równie ważny był istotny wzrost przedsięwzięć wykorzystujących i wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego, czego przykładem pierwszy Budżet Obywatelski oraz liczne konsultacje społeczne. Dzięki podjętym działaniom mieszkańcy naszego miasta pierwszy raz mieli tak istotny wpływ na jego progres. Cieszy również fakt bogatej i konkurencyjnej oferty kulturalnej: Ostróda w mijającym roku była jednym z nielicznych - w skali całego kraju - miast, które przyciągnęło do siebie czołówkę gwiazd polskiej sceny, a wraz z nimi tysiące fanów z całej Polski. Wszystkim, którzy zaangażowali się we wspólną pracę dla Ostródy serdecznie z tego miejsca dziękuję.

Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna

Po pierwsze był to rok bardzo intensywny, po drugie pracowity, a po trzecie trudny. Dokończyliśmy najważniejsze inwestycje, które rozpoczęliśmy w poprzednich miesiącach – zakończyła się przebudowa dróg i kanalizacji wokół jeziorka i powstały nowe miejsca do rekreacji. W przyszłym roku musimy dokończyć budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia, zrealizować zakup elektrycznych autobusów, które pozwolą nam w 2023 roku uruchomić bezpłatną komunikację miejską, a także przebudujemy ulicę Ogrodową. Nowe dofinansowanie, które pozyskaliśmy wymaga od nas wkładu własnego na poziomie pół miliona złotych, a nie czterech i pół miliona jak było wcześniej. Pamiętajmy także o obwodnicy miasta. Rząd przyznał dofinansowanie w wysokości 63 mln złotych, ale jej wartość to ponad 100 milionów. Mamy też pomysł na uatrakcyjnienie oferty letniej i zachęcenie turystów do odwiedzania naszego miasta. Chcemy, aby ta oferta dla mieszkańców, ale i turystów, kręciła się wokół Muzeum, stref na świeżym powietrzu, także w centrum, które być może częściowo zamkniemy dla ruchu kołowego, a także amfiteatru. Marzy mi się nie tylko łączenie potencjałów naszych jednostek, ale także różnicowanie gustów artystycznych – czyli będzie i komercja, i sztuka na wysokim poziomie, i coś dla młodzieży, i coś dla seniorów.

Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa

Rok - kolejny w obostrzeniach covidowych - był dla nas bardzo intensywny. Te obostrzenia częstokroć burzyły nam koncepcję pracy. A jak bardzo jesteśmy zaangażowani w pracę związaną z rozwojem naszego Braniewa, świadczą choćby podjęte w mijającym roku przedsięwzięcia. Pomału odmieniamy Braniewo. Niektóre z inwestycji są już ukończone, a te największe w 2021 r. rozpoczęliśmy. Na przykład: przebudowaliśmy Plac Grunwaldu, poprawiając jego estetykę i funkcjonalność, a rozpoczęliśmy budowę wielofunkcyjnego boiska przy SP 6. Ta inwestycja ma podwójne znaczenie, gdyż to namacalny "pomnik" poprzedniego ustroju. Jest ich w naszym mieście wiele, jak na przykład stadion miejski. Jesteśmy gotowi na ogłoszenie przetargu na jego remont. Odmianę przestrzeni już rozpoczęliśmy. Dzięki dobrej współpracy z radą miasta i inspirującej życzliwości mieszkańców wspólnie realizowaliśmy te pomysły. A Braniewo to przecież pierwsza stolica Warmii. Po wojnie z miast warmińskich było najbardziej zniszczone. Proces odbudowy miasta trwa do dzisiaj i jeśli się mocno nie zaangażujemy, to Braniewo będą musiały odbudowywać kolejne pokolenia. Przestrzeni do naprawy mamy bardzo dużo. Ale to już plany na kolejny i następne lata. Oczekiwałbym, że w 2022 r. poradzimy sobie z pandemią. I tego życzę zarówno Państwu, jak i sobie.


Karol Sobczak, burmistrz Olecka

Jaki to był rok? Pełen wyzwań, szczególnie finansowych. Mimo wszystko był to także dobry rok pod względem inwestycji i pozyskiwania środków - m.in. na budowę boiska przy SP2, termomodernizację sześciu szkół gminnych, drogi gminne, oświetlenie, remont budynku teatru AGT czy utworzenie klubu Senior+ oraz wiele innych. Był to również rok eksplozji aktywności i inicjatyw społecznych, szczególnie na terenach wiejskich. Pozytywnym zaskoczeniem była kreatywność i zaangażowanie mieszkańców w tegoroczny budżet obywatelski oraz we wspólne tworzenie oferty wydarzeń podczas Active Festival Olecko. Za pewnego rodzaju porażkę uznaję nieudzielenie mi przez radę wotum zaufania. Jest to dla mnie sygnał, że jednak nie potrafimy dojść do porozumienia w najważniejszych dla Olecka kwestiach. Uznałem, że zamiast spalać się na argumentację, której odbiorcy wcale nie chcą słuchać, czas i energię powinienem skierować na działanie. Celem na przyszły rok jest dalszy rozwój gminy, także w kierunku wzrostu zaangażowania społecznego, integracja społeczności wokół wspólnych celów oraz inwestycje, które docelowo przyczynią się do tego rozwoju.

Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza

W 2021 roku na terenie gminy i miasta Pisz wykonano kilkanaście nowych dróg. W trakcie budowy jest ponad dwukilometrowa sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Do użytku został oddany wielorodzinny budynek socjalny. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa miejski monitoring. Wybudowano nowy PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Piszu. W przyszłym roku będziemy nadal rozbudowywać sieć drogową, poprawiać infrastrukturę sportową (modernizacja stadionu miejskiego, projekt hali sportowej), a także kontynuować prace nad unikatowym projektem turystycznym - szlak wodny „Pisa-Narew”. Będziemy też inwestować w tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku, a także pomoc osobom w najtrudniejszej sytuacji.

Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Rok 2021 to rok wielu wyzwań i pracy na rzecz Lidzbarka Warmińskiego. To miliony pozyskanych środków zewnętrznych oraz realizacja wielu zaplanowanych wcześniej inwestycji w sferze infrastruktury przestrzennej i społecznej. Ten rok był też sprawdzianem skuteczności naszej pracy, pracowników Urzędu Miasta, współpracowników, radnych miejskich oraz społeczeństwa miasta. Myślę, że wszyscy zdaliśmy ten egzamin. Przeszliśmy do historii miasta oddając do użytku pierwszą komunikację miejską oraz przepiękne tężnie lidzbarskie. Mam nadzieję, że rok 2022 przyniesie nam realizację planowanych i zakończenie trwających inwestycji i zadań. Budujemy dalej infrastrukturę uzdrowiskową, drogową, wodnościekową. Zmieniamy miasto poprzez efektywną pracę i współpracę na różnych szczeblach życia publicznego i społecznego. Zaplanowaliśmy kilkadziesiąt inwestycji i będziemy się starali je zrealizować. Zaplanowaliśmy zmniejszenie zadłużenia pomimo trudnych czasów. Wszyscy wiemy w jakim kierunku zmierzamy. Nasze priorytety rozwoju miasta to turystyka, uzdrowisko, sport oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Przy tym wszystkim jest zawsze prężnie rozwijająca się kultura.

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. AtoJa #3086586 31 gru 2021 13:18

    A prezydentowi Olsztyna co się udało? Myślę że największym sukcesem jest "załatwienie" sobie 100% podwyżki wynagrodzenia.

    Ocena komentarza: warty uwagi (8) odpowiedz na ten komentarz