60 lat na szlaku

2021-11-17 08:10:41(ost. akt: 2021-11-26 08:59:38)
Japonia, 2013

Japonia, 2013

Autor zdjęcia: Archiwum AKT

Inicjatywa powstania Akademickiego Klubu Turystycznego w Olsztynie dojrzewała w świadomości kortowskiej braci turystycznej kilka lat. W końcu, w wakacje 1961 r. pasjonaci turystyki z Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie podczas obozu wędrownego w Tatry postanowili założyć klub turystyczny…
Akademicki Klub Turystyczny powstał krótko później — bo już 25 października 1961 r. Wszystko przy akceptacji ówczesnych władz uczelni. Celem Klubu była i nadal jest organizacja wszelkich form turystyki wśród akademików.

Siedziba i symbole

Klub od początku swojego istnienia posiada swoją siedzibę w Domu Studenckim nr 1 w Kortowie. Cotygodniowe spotkania studenckiej braci turystycznej odbywają się w środy o godz. 20.15. Godłem Akademickiego Klubu Turystycznego jest wędrujący żak, którego wizerunek umieszczony jest na odznace członka Klubu. Symbolem Klubu został Kormoran — widniejący na odznace honorowego członka Klubu. Hymnem klubowym jest piosenka pt. „Ścieżka” — z jakże wymownymi słowami refrenu: (…) Pożółkłe liście szeleszczą, drzew szpaler ciągnie się niemy, a my przez życia wertepy, wędrujemy wciąż wędrujemy...

Australia, 2005

Tradycje

— Od początku istnienia Akademickiego Klubu Turystycznego organizowany jest Ogólnopolski Rajd Studencki po Warmii i Mazurach WA-MA — mówi prof. Iwona Batyk z Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, wieloletni aktywny członek Klubu, a obecnie Członek Honorowy. W 2021 r. odbyła się 62. WA-MA. Imprezy klubowe skupiają ludzi rozproszonych po świecie, którzy pokonują tysiące kilometrów, aby spotkać się i powspominać lata spędzone w AKA-cie. Corocznie w Nowej Kaletce odbywają się również spotkania Najstarszych Akatowców, których grono zasilają weterani klubowi w każdym wieku.

Tradycją klubową jest wybór Honorowego Prezesa Klubu. W gronie Prezesów Honorowych znaleźli się w kolejności: prof. Eugeniusz Grabda, prof. Wacław Minakowski i prof. Lubomir Włodzimierz Baran. Były to niepodważalne autorytety dla młodzieży i jej serdeczni przyjaciele. Obecnie Prezesem Honorowym jest prof. Janusz Piechocki.

Syria, 2004. Z lewej: Iwona Batyk

Przez lata działania Akademickiego Klubu Turystycznego zmieniło się bardzo wiele. Przede wszystkim zmianie uległy możliwości penetrowania świata. Od początku działalności Klub uczestniczył w turystycznych inicjatywach organizowanych przez inne środowiska studenckie w kraju, szczególne kontakty zawiązały się wówczas ze pasjonatami turystyki z Torunia i Gdańska.

Wiele osiągnięć Klubu należy przypisać odważnym pionierom, którzy całym sercem i poświęceniem przyczyniają się do rozwijania działalności Akademickiego Klubu Turystycznego w Olsztynie. Od początku istnienia Klubu kontynuowanych jest szereg inicjatyw, takich jak: Rajd Andrzejkowy, Mikołajki Klubowe czy Wigilia Klubowa. Organizowane są imprezy cykliczne: wakacyjny relaks na Czaplaku, spływy kajakowe w pierwszy weekend maja i w święto Bożego Ciała, Lubański Rajd Zimowy na Działkę Młodego czy Turniej Łuczniczy.

Od 2012 r. AKT jest organizatorem Ogólnopolskiego Studenckiego Festiwalu Podróżniczego „Kormorany”. Najmłodszymi inicjatywami klubowymi są: Kortowskie Zawody Autostopowe, Walentynkowy Rajd dla Singli, imprezy biegowe, wieczory gier oraz tzw. wyjazdy międzymiastowe do zaprzyjaźnionych klubów turystycznych w Polsce.

Osiągnięcia

W latach 60-tych i 70-tych XX wieku realizowano głównie wyjazdy na terenie kraju. Odbyło się kilka wyjazdów zagranicznych, m.in. do Jugosławii, Bułgarii, Rumunii i Czechosłowacji. Był to również okres aktywnego uczestnictwa członków Klubu w Ogólnopolskich Festiwalach Piosenek. W 1986 r. grupa AKT-owców na audiencji w Rzymie spotkała się z papieżem Janem Pawłem II. W latach 80-tych i 90-tych, oprócz rajdów pieszych i wędrówek górskich, odbywało się wiele spływów kajakowych i rejsów żeglarskich. Akatowcy zaczęli zdobywać najwyższe szczyty Kaukazu, Andów i Himalajów. W 1991 AKT-owcy zdobyli najwyższy szczyt Kaukazu — Elbrus (5642 m n.p.m.). W 1996 r. trzech śmiałków z AKT stanęło na dachu Ameryki Południowej, zdobywając najwyższy szczyt dwóch Ameryk — Acocanguę (6960,8 m n.p.m.), a w 2008 r. najwyższy szczyt Afryki — Kilimandżaro (5895 m n.p.m.).

Acocangua, 1996

AKT-owcy przemierzali i nadal przemierzają cały świat, od najdalszych zakątków Europy, przez Afrykę, Azję, Amerykę Północną i Południową do Antypodów: Australii i Nowej Zelandii. Szwendają się po świecie, zdobywają doświadczenia podróżnicze i życiowe.

Jubileusz

— Minęło 60 lat, a my wciąż jesteśmy rozkochani w Akademickim Klubie Turystycznym — zapewnia prof. Iwona Batyk. — Przez ponad pół wieku zmieniały się nurty polityczne, zmieniała się uczelnia (z Wyższej Szkoły Rolniczej, poprzez Akademię Rolniczo-Techniczną do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego), ale AKT pozostawał zawsze wierny jednej idei — turystyce. Akademicki Klub Turystyczny jest najstarszą agendą działającą na Uczelni. Przez ponad 60 lat w Klubie działają kolejne pokolenia młodzieży. Zawiązują się przyjaźnie, rodzą się miłości, Akt-owcy ślubują sobie przed ołtarzem, wychowują w duchu AKT-owskim swoje dzieci, które potem bardzo często kontynuują tradycje rodzinne. To już trzecie pokolenie, które głosi światu misję AKT-u…!
Oprac. mmb

Pamir, Chiny, 1997