Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski

2021-11-19 14:45:21(ost. akt: 2021-11-22 15:20:50)   Artykuł sponsorowany
Ideą polsko-rosyjskiego projektu „Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski” jest współpraca Partnerów na rzecz zachowania i promocji wspólnego dziedzictwa historycznego, kulturowego, przyrodniczego obu państw.
Obszar objęty projektem ten, położony w obecnych granicach Polski i obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, od czasów pogańskich Prusów aż do czasów współczesnych był jednością kulturową, którą podzieliły granice administracyjne ustanowione po II wojnie światowej. Projekt kierowany jest do mieszkańców tych sąsiadujących regionów oraz odwiedzających turystów. Z myślą o nich zostały przygotowane drukowane i elektroniczne publikacje promocyjne, odnoszące się m.in. do wybitnych postaci historycznych tych ziem, np. Mikołaja Kopernika i Immanuela Kanta, którzy mimo że urodzili się w różnych epokach, tu prowadzili swą działalność. Dla zainteresowanych historią i wypoczynkiem w zabytkowych obiektach polecamy publikacje: „Wypoczynek w zabytkach”, „Szlakiem zamków i fortyfikacji”, „Szlakiem I wojny światowej”, a także miejską grę turystyczną o Mikołaju Koperniku lub Immanuelu Kancie. Wszystkie publikacje dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.zamkigotyckie.org.pl. Dawne ziemie pruskie można odkrywać, krocząc wytyczonymi i oznakowanymi już szlakami. Elementem lokalnego krajobrazu są wykonane w ramach projektu tablice „Szlakiem zamków i fortyfikacji”. Szlaki kulturowe i turystyczne biegnące po dawnych ziemiach pruskich można poznać także wirtualnie. Zapraszamy do przewodnika mobilnego „Szlaki Zamków Gotyckich”, który jest nie tylko kompendium wiedzy o zamkach, ale także innych trasach prowadzących przez północną Polskę oraz obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskich, np. Szlak Kopernikowski, Szlak Immanuela Kanta, Szlak Bursztynowy. Aplikacja posiada opcję odsłuchania treści opisów. Dzięki wprowadzonej funkcji audiodeskrypcji zdjęć dołączonych do obiektów oraz funkcji asystenta głosowego, umożliwiającego poruszanie się po aplikacji za pomocą głosu, z aplikacji mogą korzystać także osoby niedowidzące. Aplikację „Szlaki Zamków Gotyckich” można pobrać ze sklepu Play lub AppStore. Od końca października br. na stronie www.zamkigotyckie.org.pl zainstalowana jest także w wersji online interaktywna mapa państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną, która umożliwia wirtualne zwiedzenie ponad 20 zamków krzyżackich, biskupich i kapitulnych dawnego państwa krzyżackiego, obecnie położonych po obu stronach granicy polsko-rosyjskiej. Działaniami projektu były także wizyty studyjne dziennikarzy i blogerów turystycznych organizowane przez partnerów projektu. Rezultaty wizyt w postaci artykułów w polskiej i rosyjskiej prasie poświęcone atrakcjom i miejscom wartym odwiedzenia w Polsce i obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, można poznać poprzez wejście na stronę zamkigotyckie.org.pl.

Projekt realizowany jest od września 2019 do listopada 2021 r. Partnerzy projektu: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” (beneficjent wiodący), Ministerstwo Turystyki i Kultury Obwodu Kaliningradzkiego, Muzeum „Styl Miejski” w Kaliningradzie, Warmińsko–Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.
Zrealizowanie tego artykułu na zlecenie Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” jest działaniem projektu nr PR/1/008/2018 ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/ Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski, realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Niniejszy artykuł został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Za treść niniejszego artykułu odpowiada Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla on stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska-Rosja 2014-2020.

Obrazek w tresci