Dzisiaj najważniejsza jest wiedza

2021-11-05 10:40:00(ost. akt: 2021-11-05 10:40:15)
— Polski Ład to szeroki i odważny program rozwoju naszego kraju z planem reform na najbliższe lata — mówi Olga Semeniuk

— Polski Ład to szeroki i odważny program rozwoju naszego kraju z planem reform na najbliższe lata — mówi Olga Semeniuk

Autor zdjęcia: arch.

— Cyfryzacja stała się synonimem współczesnego świata. Dziś jest już nie tylko dźwignią rozwoju, ale wymogiem współczesnego rynku i klienta — mówi Olga Semeniuk, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii i pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw.
— Siłą napędową nowoczesnych gospodarek są start-upy. Na co młodzi innowatorzy mogą liczyć ze strony pani ministerstwa i szerzej ze strony rządu?
— Ostatnie pięć lat to okres intensywnych zmian i rozwoju innowacyjności ekosystemu start-upowego w Polsce. Dzięki różnym komponentom programu Start In Poland dajemy wsparcie tysiącom młodych pasjonatów-innowatorów. W Polsce powstało setki start-upów, które dynamicznie się rozwijają. Celem wszystkich instrumentów wsparcia skierowanych do start-upów jest szybka weryfikacja modelu biznesowego i wsparcie dla tych, których produkt okazał się biznesowo wiarygodny.
Efekty rozwoju tego ekosystemu widać przez pryzmat rozwoju rynku Venture Capital. Ostatnie trzy lata to rekordowe inwestycje w polskie start-upy funduszy ulokowanych w Polsce jak i międzynarodowych grup. W 2020 roku inwestycje wyniosły 2,1 mld zł co stanowiło wzrost o 70 proc. w stosunku do roku 2019 (1,3 mld).

— Niektórzy twierdzą, że w dzisiejszych czasach niezmienne są tylko zmiany. Stąd coraz większym wyzwaniem i dla pracowników i dla przedsiębiorców są kompetencje przyszłości. Jak to pani widzi ze swojej perspektywy?
— W warunkach transformacji cyfrowej kluczowym zasobem staje się wiedza, a kluczową kompetencją ludzi i organizacji – sposób i szybkość jej pozyskiwania i wykorzystywania. Na rynku pracy kształtowanym przez procesy automatyzacji i platformizacji odnajdą się tacy pracownicy, którzy bazując na zaawansowanych kompetencjach poznawczych, społecznych i technicznych (w tym cyfrowych) będą potrafili dostosowywać profil swoich umiejętności do szybko zmieniających się oczekiwań i potrzeb pracodawców.

W niektórych zadaniach nadal lepiej będą się sprawdzać kompetencje czysto ludzkie, zwłaszcza tam, gdzie konieczne będzie wyznaczanie kierunków działania, podejmowanie decyzji i wydawanie osądów, kreowanie i empatia. W innych lepiej poradzą sobie maszyny. Dotyczy to wykonywania zadań powtarzalnych, wymagających prognozowania lub adaptacji. Coraz częściej zadania będą miały jednak charakter hybrydowy, łączący kompetencje ludzi i maszyn.

Programy szkoleniowe dla dzieci i młodzieży powinny być wsparciem w zrozumieniu technologii i jej wpływu na społeczeństwo, pomagać zdobyć kompetencje niezbędne do wykonywania zawodów jutra oraz efektywnego korzystania z innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii.
Wzbudzenie zainteresowania wśród młodzieży szkolnej perspektywicznymi obszarami technologicznymi daje szansę na wprowadzenie na rynek pracy w Polsce osób z kompetencjami przyszłości, które będą mogły być szeroko wykorzystane w wielu branżach w perspektywie kolejnych lat. Z punktu widzenia gospodarki narodowej kluczowe zatem jest dbanie o dostosowanie kompetencji przyszłych biznesmenów i pracowników do nadchodzących potrzeb.

Jesteśmy na początku drogi wprowadzania nauczania sztucznej inteligencji do edukacji szkolnej. Aby było to możliwe, z jednej strony potrzebne są dostępne narzędzia i programy, z drugiej strony, wyszkoleni nauczyciele, którzy nauczą młodzież jak korzystać z tych narzędzi.
28 października zakończyliśmy nabór dla szkół do pilotażowego projektu AI4Youth. Projekt finansowany jest ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 jako jedno z działań Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - Inno_LAB. Projekt realizowany jest przez Konsorcjum Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i Software Development Academy działających na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
Chcemy jak najlepiej przygotować młodzież na nadejście rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją. Pilotaż ma charakter ogólnopolski, a jego zadaniem jest poszerzanie wiedzy i zwiększanie umiejętności społecznych i technologicznych.


— W pewnym uproszczeniu rozwój jest dzisiaj jest tożsamy z cyfryzacją. Czy Polska nadąża za światowymi trendami?
— Cyfryzacja stała się synonimem współczesnego świata. Dziś jest już nie tylko dźwignią rozwoju, ale wymogiem współczesnego rynku i klienta. Pandemia spowodowała wśród wielu firm przyspieszenie wdrażania narzędzi cyfrowych. Już dziś widać, że ucyfrowienie procesów biznesowych jest skutecznym rozwiązaniem, które może umożliwić zachowanie konkurencyjności biznesu nawet w niezwykle dynamicznie zmieniającej się gospodarce.

Dziś — bardziej niż kiedykolwiek — musimy poszukiwać innowacyjnych rozwiązań. Cyfryzacja jest obecnie kluczowym elementem w każdym obszarze administracji centralnej i lokalnej, państwowej i samorządowej. Oferujemy i na bieżąco rozwijamy narzędzia, które pozwalają obywatelom i przedsiębiorcom załatwić online większość spraw związanych z prowadzeniem firmy m.in. poprzez biznes.gov.pl i konto przedsiębiorcy udostępniamy ponad 300 usług online, które pozwalają załatwić sprawy wcześniej wymagające osobistej wizyty w urzędzie. W segmencie MŚP większość polskich przedsiębiorstw chce zwiększyć nakłady na cyfryzację lub przynajmniej utrzymać dotychczasowe jej tempo, jednak dysproporcja w stosunku do większych graczy jest widoczna.

Polskie firmy starają przezwyciężać bariery (dla wielu, poza kosztem, jest nią np. zwykła obawa przed zmianą) i budować kulturę organizacji otwartą na zmiany i innowacje. Infrastruktura i aplikacje chmury obliczeniowej, narzędzia analizy danych i automatyzacji wsparte AI, czy rozwój sprzedaży e-commerce tworzą zupełnie nowe możliwości wzrostu i poprawy efektywności.


— Pani minister, gdyby w dużym skrócie miałaby pani powiedzieć, jaką największą korzyść przyniesie nam Polski Ład, to powiedziałaby pani…
— Polski Ład to szeroki i odważny program rozwoju naszego kraju z planem reform na najbliższe lata. Opiera się na kluczowych filarach tj. reforma służby zdrowia, obniżenie podatków, zwiększenie inwestycji i nowej polityce mieszkaniowej. W MRiT przygotowaliśmy projekty reform, których celem jest przede wszystkim zwiększenie potencjału polskich przedsiębiorców, czy zwiększenie dostępu do tanich mieszkań.
Mówiąc o Polskim Ładzie, należy wspomnieć o Programie Inwestycji Strategicznych, który jest odpowiedzią na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych ponad 97 proc. samorządów będzie mogło skorzystać z bezzwrotnego dofinansowania na łączną kwotę ponad 23 mld zł. Środki te można przeznaczyć na budowę lub modernizację żłobków, przedszkoli, szkół, dróg, ścieżek rowerowych czy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.


— Bywa pani często w naszym regionie. Na co powinniśmy stawiać, co powinniśmy robić, aby Warmińsko-Mazurskie rozwijało się szybciej?
— Województwo warmińsko-mazurskie zidentyfikowało obszary o największym potencjale rozwojowym w skali regionu. Są to tzw. inteligentne specjalizacje: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo. Wydaje się, że wybór ten trafnie odzwierciedla potencjał regionalny.
Niezależnie jednak od zidentyfikowanych specjalizacji regionalnych wszystkie polskie przedsiębiorstwa powinny w swoich strategiach uwzględniać globalne trendy rozwojowe — transformację cyfrową i transformację zieloną, co jest warunkiem dalszego, szybkiego rozwoju.


— Pani minister jest pani politykiem, jak ocenia sytuację polityczną w naszym regionie?
— To co dzieje się w województwie warmińsko-mazurskim obserwuję od kilku lat. Widzę ogromny wysiłek, jaki wykonały i wykonują struktury i politycy Prawa i Sprawiedliwości. PiS wygrywa wybory! W ostatnich wyborach parlamentarnych zdobyliśmy w okręgu olsztyńskim 5 mandatów, PO — 3, PSL, Lewica po jednym. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że to jest zupełnie niemożliwe. Rosną nasze wpływy w strukturach samorządowych. A to oznacza, że mieszkańcy doceniają zmiany, jakie wprowadzamy, widzą, jak wiele zostało wybudowanych dróg, kolei, jak wiele dodatkowych pieniędzy trafia do samorządów, że wraca wojsko i powoli przemysł. Dzięki programom socjalnym udało nam się zlikwidować, jakże bolesne do niedawna, skrajne ubóstwo. Będziemy tę politykę kontynuować, również dzięki Programowi – Polski Ład. Prawo i Sprawiedliwość w województwie doskonale wykonuje swoją pracę. Jestem pewna, że dzięki temu przyszłe wybory wygramy z jeszcze większą przewagą.