Samorządy muszą się spieszyć

2021-10-18 14:20:54(ost. akt: 2021-10-18 17:08:53)
Jeszcze przez dwa tygodnie samorządy mogą składać wnioski o przyznanie środków finansowych, które pomogą niepełnosprawnym przejść trudny czas pandemii. Wojewoda i dyrektor naszego oddziału PFRON tłumaczyli, jak to zrobić.
Podczas dzisiejszej (18 października) konferencji wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki i Mateusz Szkaradziński, dyrektor warmińsko-mazurskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tłumaczyli, w jaki sposób skutecznie można ubiegać się o dofinansowanie realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych w trudnym czasie pandemii.

W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja prasowa Artura Chojeckiego, wojewody warmińsko-mazurskiego oraz Mateusza Szkaradzińskiego, dyrektora warmińsko-mazurskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poświęcona temu ważnemu tematowi.

— Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył ponad 50 milionów złotych dla samorządów wszelkiego szczebla — poinformował Artur Chojecki.

To pieniądze mające złagodzić skutki pandemii. Mateusz Szkaradziński podkreślał wagę dofinansowania w trudnych czasach. Przy okazji podziękował również wojewodzie za wsparcie przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wnioski o pieniądze mogą składać samorządy w całym kraju. — Jednak ja szczególnie apeluję do samorządów z województwa warmińsko-mazurskiego. Do naszego oddziału mogą składać wnioski na kwotę do 100 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że te środki przyznawane są bez wkładu własnego. Samorządy mogą realizować to w ramach własnych zadań lub zlecać stowarzyszeniom, fundacjom czy instytucjom kościelnym, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi — tłumaczył Mateusz Szkaradziński.


Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych będą mogły przeznaczyć przyznane dofinansowanie między innymi na zakup środków dezynfekcyjnych, maseczek, odpowiedniego ubioru ochronnego, czy na transport osób niepełnosprawnych np. do zakładów aktywności zawodowej lub na warsztaty terapii zajęciowej.

Z tych pieniędzy instytucje będą mogą sfinansować paczki żywnościowe oraz ich transport do osób potrzebujących wsparcia, a mieszkających w obrębie działalności danej instytucji. Otrzymane środki finansowe można również przekazać na wsparcie psychologiczne osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

— Z tych pieniędzy jesteśmy również w stanie sfinansować zakup środków pierwszej potrzeby dla osób niepełnosprawnych, czyli ubrania, pościel. Jedyny warunek jest taki, żeby nie były finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia — zapewniał dyrektor Mateusz Szkaradziński.

Do dziś w kraju rozdysponowana została już połowa środków z programu. W naszym regionie z pieniędzy chce skorzystać jedynie dziesięć samorządów. Wojewoda i dyrektor namawiają samorządy do ubiegania się o dofinansowanie. Wnioski można składać jeszcze do 2 listopada włącznie.