Więźniowie będą resocjalizowani w podolsztyńskich lasach

2021-09-17 17:49:14 (ost. akt: 2021-09-17 18:39:32)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Już niedługo więźniowie z Warmii i Mazur będą resocjalizowani w lasach pod Olsztynem. Do ich zadań będzie należało m.in. sprzątanie śmieci.
Adam Roczniak,Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i ppłk Jarosław Stawski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, jako reprezentanci podległych im instytucji zawarli porozumienie dotyczące resocjalizacji więźniów w podolsztyńskich lasach.

Osadzeni będą skierowani do pracy w pobliskich nadleśnictwach. Więźniowie będą wykonywać proste prace np. sprzątanie lasów. Współpraca realizowana jest w ramach programu „Praca dla więźniów". Jego głównym celem było zwiększenie powszechności zatrudnienia wśród skazanych oraz wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

Źródło: Służba Więzienna/ RDLP Olsztyn