Elżbieta Grzonkowska nadal szefową nowomiejskiego UTW

2021-09-16 19:03:24 (ost. akt: 2021-09-16 19:12:23)
Migawka z "walnego" Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Migawka z "walnego" Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

Sali widowiskowa Miejskiego Centrum Kultury była miejscem, gdzie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze nowomiejskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Rolę prowadzącej obrady powierzono Urszuli Rau, wiceprezes zarządu UTW. Zgromadzeni w MCK studenci wysłuchali sprawozdania Elżbiety Grzonkowskiej, prezesa UTW. Przedstawiła ona sprawozdanie z działalności za 2020 rok.
Następnie Lech Bober, wiceprezes UTW przedstawił plany działań zarządu na 2021 i 2022 rok. Najbardziej istotnym punktem zebrania były wybory do zarządu stowarzyszenia i komisji rewizyjnej. Ponadto podjęto szereg uchwał programowo - organizacyjnych.
Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim na kolejną kadencję wybrało dotychczasową prezes Elżbietę Grzonkowską, której gratulacje złożył m.in. burmistrz Józef Blank, a także pozostali goście zaproszeni na posiedzenie.
Gospodarz Miasta zabierając głos, skierował do nowo wybranej szefowej stowarzyszenia oraz do członków UTW, podziękowania za dotychczasową współpracę i wkład w rozwój miasta. Burmistrz zadeklarował dalsze wsparcia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. ul