Mamy cyfrową drogę przyszłości

2021-09-15 21:25:20 (ost. akt: 2021-09-15 21:53:19)

Autor zdjęcia: Wydział prasy Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Komisja zaproponowała Drogę ku cyfrowej dekadzie – konkretny plan na rzecz transformacji cyfrowej społeczeństwa i gospodarki Unii do 2030 roku.
Pandemia wyraźnie pokazała, jak ważną rolę w budowaniu zrównoważonej i dostatniej przyszłości odgrywa technologia cyfrowa. W szczególności kryzys ten obnażył przepaść między przedsiębiorstwami, które już są w stanie czerpać korzyści ze środowiska cyfrowego, a przedsiębiorstwami, które nie przyjęły jeszcze rozwiązań cyfrowych, oraz przepaść między obszarami miejskimi o dobrej łączności a obszarami wiejskimi i regionami oddalonymi.

— W europejskiej wizji przyszłości cyfrowej technologia dostarcza ludziom więcej możliwości. Dlatego właśnie dziś proponujemy konkretny plan na rzecz transformacji cyfrowej – by zapewnić nam przyszłość, w której innowacje przynoszą korzyści przedsiębiorstwom i całym naszym społeczeństwom — zaznaczyła Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza ds. Europy na miarę ery cyfrowej.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, dodał: Europa dołoży wszelkich starań, by w globalnym wyścigu technologicznym odgrywać wiodącą rolę. Wyznaczenie celów na 2030 r. było ważnym krokiem, ale teraz musimy je osiągnąć.

Droga ku cyfrowej dekadzie

W ostatnich latach postęp cyfrowy w państwach członkowskich był bardzo nierównomierny. Zaobserwowano tendencję, zgodnie z którą w krajach, w których pięć lat temu tempo postępu było bardzo wolne, pozostało ono wolne aż do chwili obecnej. W ramach Drogi ku cyfrowej dekadzie zorganizowana zostanie współpraca strukturalna mająca na celu wspólne działanie na rzecz osiągnięcia uzgodnionych celów, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych punktów wyjścia poszczególnych państw członkowskich.

oprac. Igor Hrywna