Trwa budowa 16-kilometrowego odcinka 300-kilometrowej Mazurskiej Pętli Rowerowej

2021-09-15 16:44:54(ost. akt: 2021-09-15 14:49:30)
Mazurska Pętla Rowerowa

Mazurska Pętla Rowerowa

Autor zdjęcia: GDDKiA

W czterech powiatach Warmii i Mazur powstaje ponad 16 km z 300-kilometrowej Mazurskiej Pętli Rowerowej. Ta część inwestycji zakończy się w grudniu. Całą drogą rowerową przejedziemy za 2 lata.
Umowę na budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej — przypomnijmy — Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała w kwietniu. Obejmuje ona pięć zadań zlokalizowanych przy drogach krajowych w województwie warmińsko-mazurskim. Jej łączna długość to 16,3 km, a wartość inwestycji to 14,5 mln zł.

Mazurska Pętla Rowerowa

Mazurska Pętla Rowerowa zakłada wytyczenie i utworzenie jednego głównego szlaku rowerowego o długości około 300 km. W pasach dróg krajowych trwają prace na łącznej długości około 16,3 km, z czego około 8 km to będą drogi rowerowe.

Jakie są plany?


Inwestycja jest realizowana w powiatach węgorzewskim, giżyckim, mrągowskim i piskim. Obejmuje ona:

- budowę około 7 km wydzielonych dróg rowerowych (drogi krajowe nr 16, 59 i 63),

- budowę około 1 km wydzielonych dróg rowerowych z chodnikiem (drogi krajowe nr 16, 59 i 63),

- budowę kładki rowerowej w Okartowie (droga krajowa nr 16),

- remont około 1 km chodników wzdłuż drogi krajowej nr 16 w Mrągowie, Probarku i Okartowie,

- przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Skłodowskiej-Curie w Mrągowie (droga krajowa nr 16),

- budowę dwóch zatok autobusowych: na drodze krajowej nr 59 w Cankach i na drodze krajowej nr 63 w Pozezdrzu,

- wykonanie oznakowania trasy.

Fot. GDDKiA

Co już zostało zrobione?


Oprócz skrzyżowania w Mrągowie, gdzie jeszcze trwają czynności przygotowawcze do przebudowy sygnalizacji świetlnej, prace toczą się we wszystkich lokalizacjach. Na budowie ciągów pieszo-rowerowych w Wilkasach zakończyły się roboty przygotowawcze, natomiast w Pozezdrzu i Węgorzewie wykonano nasypy, wykopy, krawężniki.

W Mrągowie wzdłuż DK16 na odcinku 400 m wykonano nasypy, wykopy, ustawiane są krawężniki i obrzeża. Także na DK16 w Probarku zrobione zostały nasypy, wykopy oraz jedna strona obrzeża. Trwają już prace przy podbudowie stabilizowanej cementem. W Prawdowie zostały wykonane podbudowy do ułożenia masy bitumicznej.

Przy budowie ciągu pieszo-rowerowego w Rynie wykonano już nasypy, toczą się prace przy układaniu podbudowy stabilizowanej cementem oraz z kruszywa. Na ukończeniu są prace brukarskie. Na etapie przygotowania do robót branżowych związanych z przebudową kolizji energetycznej są prace związane z budową kładki w Okartowie.

Podpisano także porozumienie z Wodami Polskimi dotyczące bezpłatnego przekazania terenu w związku z budową kładki dla rowerzystów i przekazano teren. Natomiast na budowanej w Okartowie ścieżce rowerowej wykonana jest już podbudowa z kruszywa.

W Jeglinie przestawiono słupy telekomunikacyjne oraz wykonano warstwę wiążącą i ścieralną, natomiast w Maldaninie zakończono prace budowlane. Do wykonania pozostało jeszcze oznakowanie. Większość z wyżej wymienionych zadań zakończy się w grudniu tego roku. Jedynie oddanie kładki w Okartowie planowane jest na marzec 2022 roku.

Fot. GDDKiA

Kto za to zapłaci?


Mazurska Pętla Rowerowa — przypomnijmy — to ponad 300 km drogi rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich. W trakcie realizacji projektu powstaną lub zostaną zmodernizowane zarówno trasy o twardej nawierzchni, jak i drogi szutrowe, mosty, przepusty i kładka pieszo-rowerowa w 12 mazurskich gminach: Węgorzewo, Pozezdrze, Miłki, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Mikołajki, gmina i miasto Mrągowo, gmina i miasto Giżycko oraz Ryn.

Mazurska Pętla Rowerowa to część strategii Wielkich Jezior Mazurskich 2020. Przedsięwzięcie jest realizowane z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020 (Urząd Marszałkowski). Koszt prac realizowanych przez GDDKiA jest finansowany przez budżet państwa. Wartość całej inwestycji to ponad 80 mln zł. Jej zakończenie jest planowane na rok 2023.