Inicjatywa dotycząca handlu

2021-09-09 16:30:38(ost. akt: 2021-09-09 16:34:39)
Komisja Europejska podjęła decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej: „Zapewnienie zgodności wspólnej polityki handlowej z traktatami UE oraz z prawem międzynarodowym”.
Organizatorzy wzywają Komisję do „przedkładania w oparciu o wspólną politykę handlową projektów aktów prawnych mających na celu uniemożliwianie osobom prawnym w UE przywozu produktów pochodzących z nielegalnych osad na terytoriach okupowanych oraz wywozu towarów na takie tereny, aby chronić integralność rynku wewnętrznego oraz nie przyczyniać się do utrzymywania takich niezgodnych z prawem sytuacji”.

Komisja uważa, że inicjatywa ta jest prawnie dopuszczalna, ponieważ spełnia niezbędne warunki rejestracji. Należy podkreślić, że inicjatywa zachęca Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego aktu prawnego w ramach wspólnej polityki handlowej, który ma charakter ogólny i nie dotyczy konkretnego kraju ani terytorium. Na tym etapie Komisja nie przeanalizowała inicjatywy pod względem merytorycznym.

Powodem dzisiejszej decyzji jest ponowna ocena proponowanej inicjatywy dokonana przez Komisję w związku z dodatkowymi informacjami otrzymanymi od organizatorów i orzeczeniem Sądu w sprawie wcześniejszej decyzji Komisji.

Dalsze działania

Po dzisiejszej rejestracji organizatorzy mogą rozpocząć zbieranie podpisów. Jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu wniosku bądź o jego odrzuceniu; w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Od początku istnienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej Komisja otrzymała 107 wniosków o uruchomienie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, z których 83 dotyczyły dziedzin, w których Komisja jest uprawniona do proponowania aktów prawnych, i w związku z tym kwalifikowały się do rejestracji.

źródło:
Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce