Zielone obligacje NextGenerationEU za 250 mld euro

2021-09-08 08:56:12(ost. akt: 2021-09-08 09:37:08)

Autor zdjęcia: Wydział prasy Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Komisja Europejska przyjęła niezależnie ocenione ramy dotyczące zielonych obligacji, czyniąc krok w kierunku emisji zielonych obligacji do kwoty 250 mld euro, czyli 30 proc. łącznej wartości emisji w ramach NextGenerationEU.
Daje to inwestorom pewność, że zebrane środki zostaną przeznaczone na zielone projekty i że Komisja będzie przedstawiać sprawozdania na temat wpływu na środowisko.

Dzięki przyjęciu tych ram Komisja może wkrótce przystąpić do pierwszej emisji zielonych obligacji. Jest ona planowana na październik, o ile warunki rynkowe będą sprzyjające.

— Emisja zielonych obligacji na kwotę nawet 250 mld euro, którą UE planuje przeprowadzić do końca 2026 r., uczyni z nas największego emitenta obligacji ekologicznych na świecie. Stanowi ona również wyraz naszego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju – zrównoważone finansowanie będzie odgrywać ważną rolę w wysiłkach UE na rzecz odbudowy — powiedział Komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn stwierdził:

Jak zapowiedziano na początku tego roku, Komisja dokonała również przeglądu swojego planu finansowania odbudowy na 2021 r. i potwierdziła zamiar wyemitowania w bieżącym roku obligacji długoterminowych na łączną kwotę około 80 mld euro. Ich uzupełnieniem będą krótkoterminowe bony unijne o wartości kilkudziesięciu miliardów euro.

Te krótkoterminowe papiery dłużne będą oferowane przez Komisję wyłącznie w drodze aukcji. Program aukcji ma rozpocząć się 15 września.

Dochody z obligacji ekologicznych NextGenerationEU sfinansują część wydatków klimatycznych w ramach RRF. Każde państwo członkowskie musi przeznaczyć co najmniej 37 proc. swojego krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności – czyli planu działania dotyczącego wydatkowania środków w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – na inwestycje i reformy związane z klimatem, przy czym wiele państw członkowskich planuje przewyższyć ten minimalny wymagany próg wydatków.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi RRF państwa członkowskie będą raportować Komisji „zielone” wydatki, które poczyniły.


Co dalej?

Po opublikowaniu ram wkrótce nastąpi uruchomienie zielonych obligacji NextGenerationEU: ich pierwsza emisja planowana jest już na październik 2021 r. i będzie sprzedawana na rynku przez konsorcja bankowe.

NextGenerationEU

to tymczasowy instrument służący odbudowie, o wartości około 800 mld euro w cenach bieżących, który ma wesprzeć ożywienie europejskiej gospodarki po pandemii koronawirusa i pomóc zbudować bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną Europę.

Aby sfinansować NextGenerationEU, Komisja Europejska, w imieniu UE, zaciągnie do końca 2026 r. pożyczki na rynkach kapitałowych na maksymalną kwotę około 800 mld euro, :


źródło: Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce