Segreguj odpady, dbaj o naturę!

2021-08-24 08:04:54(ost. akt: 2021-08-24 12:28:33)
Segregowanie odpadów staje się czynnością powszechną. Każdy z nas produkuje około 300 kilogramów śmieci rocznie. Selektywna zbiórka pomaga zagospodarować te odpady i odzyskać surowce do ponownego użycia z korzyścią dla nas i środowiska naturalnego.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie (ZGOK) przyjmuje odpady komunalne z terenu 37 gmin województwa warmińsko-mazurskiego, w tym z gminy Olsztyn. W 2020 r. do ZGOK-u trafiło ponad 113 tys. ton odpadów zmieszanych oraz blisko 27 tys. ton odpadów opakowaniowych (czyli tych, które wrzucamy do żółtego, niebieskiego i zielonego pojemnika lub worka) i prawie 10 tys. ton bioodpadów. W porównaniu do 2019 r. strumień odpadów zmieszanych zmniejszył się o 11 tys. ton. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – coraz więcej odpadów zbieranych jest selektywnie. W ubiegłym roku, w porównaniu do roku 2019, zebraliśmy ponad 8 tys. ton więcej odpadów opakowaniowych i ponad 2 tys. ton więcej bioodpadów. Świadomość mieszkańców dotycząca segregowania odpadów wzrasta. Choć przyznać trzeba, że wiele do życzenia pozostawia jeszcze tzw. czystość segregowanych frakcji. Ten problem dotyczy zwłaszcza żółtego pojemnika, z którego tylko ok. 35 % odpadów nadaje się do recyklingu. Warto zatem przypomnieć, co należy wrzucać do poszczególnych pojemników lub worków.

POJEMNIK ŻÓŁTY – TWORZYWA SZTUCZNE I METALE
To do niego trafiają odpady najgroźniejsze dla środowiska naturalnego – butelki PET po wodzie i napojach, opakowania po sokach, mleku, wędlinach, opakowania, w których kupujemy owoce i warzywa, pojemniki po jogurtach, opakowania z tworzyw po kosmetykach. Ale również reklamówki i foliówki. Te odpady niepoddane segregacji będą rozkładać się w środowisku nawet kilkaset lat. Odzyskane i poddane recyklingowi będą nam ponownie służyć. Do żółtego pojemnika wrzucamy też puszki po napojach i konserwach.
Ważne, aby nie wrzucać do tego pojemnika np. mebli ogrodowych z tworzyw sztucznych, opakowań po środkach ochrony roślin lub smarach i olejach silnikowych. Odpowiedź na pytanie, które odpady powinny znaleźć się w żółtym pojemniku lub worku, można znaleźć na stronie zgok.olsztyn.pl – znajduje się tam szczegółowa Lista odpadów segregowanych. Lista zawiera nazwy kilkuset odpadów i określa miejsce, do którego powinny trafić.

POJEMNIK NIEBIESKI – PAPIER
Tona makulatury pozwala zaoszczędzić aż 17 drzew. Dlatego tak ważna jest segregacja papieru. Do niebieskiego pojemnika wrzucamy gazety, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych, prospekty, katalogi, tekturę, worki papierowe, papier pakowy, ścinki drukarskie. Ważne, aby opakowania kartonowe złożyć i usunąć z nich folię oraz taśmę samoprzylepną.
Czego nie można wrzucać do pojemnika na papier? Opakowań z lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych, tapet, kalki, zatłuszczonego i brudnego papieru po maśle czy pizzy, opakowań wielomateriałowych (kartoników po napojach), ale również chusteczek higienicznych i ręczników papierowych, które wyrzucamy do odpadów zmieszanych.

POJEMNIK ZIELONY – SZKŁO
Opakowania szklane najlepiej poddają się recyklingowi. Do pojemnika zielonego wrzucamy szkło opakowaniowe, czyli butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach. Pamiętajmy o odkręceniu metalowych zakrętek – te wrzucamy do żółtego pojemnika.
A czego nie wrzucamy? Szyb okiennych i samochodowych, szkła zbrojonego, luster, szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki – porcelany, fajansu, doniczek, misek, talerzy), szkła okularowego, żarówek, świetlówek, kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych.

POJEMNIK BRĄZOWY – BIOODPADY
To, co do niego wrzucimy, wróci do natury w postaci kompostu. Zbieramy zarówno odpady kuchenne – obierki, skorupki jaj, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, owoce, warzywa, jak i tzw. odpady zielone: trawę, gałęzie, liście, kwiaty.
Nie wrzucamy do pojemnika bio kości i mięsa, a także roślin wraz z ziemią oraz popiołu, na który są specjalne worki.

Obrazek w tresci