Torpol bliżej przebudowy dworca w Olsztynie

2021-08-21 11:19:01 (ost. akt: 2021-08-21 10:57:48)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Wiemy, kto wygrał aukcję elektroniczną na modernizację układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny. Spółka Torpol poinformowała, że jej oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów.
Spółka Torpol wygrała aukcję elektroniczną na modernizację układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny. Jak poinformował wczoraj w komunikacie zarząd spółki oferta Torpolu otrzymała najwyższą liczbę punktów w przetargu organizowanym przez PKP PLK. Wartość oferty Torpolu wynosi 470 mln zł brutto, czyli 382,1 mln zł netto.

Kryterium oceny ofert złożonych w ramach przetargu stanowi cena brutto za realizację zakresu podstawowego (waga 70 proc.), cena brutto za realizację prawa opcji (waga 30 proc.). Termin realizacji Inwestycji został określony na 30 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przypomnijmy o kontrakt starło się 12 firm. Wszystkie złożone w przetargu oferty opiewały na kwotę znacznie wyższą niż ta, którą kolejarze przewidzieli na to zadanie, bo ci założyli na tę inwestycje, na zadanie podstawowe 153,5 mln zł. Dlatego została przeprowadzona aukcja elektroniczna, podczas której zwykle oferenci schodzą z cen. I tak też się stało, bo pierwotnie oferta Topolu, która była jedną z najtańszych opiewała na kwotę brutto: zadanie podstawowe — 587,8 mln zł, opcja 106,3 mln zł. Teraz oferta złożona w aukcji elektronicznej wynosiła — zdanie podstawowe 410 mln zł brutto, opcja 60 mln zł brutto.

Jednak oferta Torpolu i tak znacznie przewyższa kwotę przewidzianą przez PKP PLK na to zadanie.

Co zatem dalej?


Tu w grę wchodzą dwa wyjścia albo unieważnienie przetargu, albo zamawiający, czyli PKP PLK znajdzie brakującą sumę. Co zrobi PKP PLK, tego jeszcze nie wiadomo.

Drugą dużą inwestycją kolejową w Olsztynie jest budowa dworca. Tu PKP SA wybrała firmę, która wybuduje nowy dworzec kolejowy. Spośród sześciu ofert jako najkorzystniejszą kolejarze wybrali ofertę F.B.I TASBUD S. A. z Warszawy. Jedynym kryterium była cena. Wybrana firma złożyła najtańszą ofertę. Ma wybudować dworzec za 65,3 mln zł, podczas gdy najdroższa oferta opiewała na prawie 90 mln zł. Spośród wszystkich przedstawionych ofert trzy mieściły się w założonym przez kolejarzy budżecie, czyli ok. 78 mln zł. Prace budowlane mają ruszyć jeszcze w tym roku.

am