Powiat ubiega się o dofinansowanie z programu Polski Ład

2021-08-18 15:30:58(ost. akt: 2021-08-18 15:37:51)

Autor zdjęcia: Przemysław Getka

Powiat olsztyński złożył trzy wnioski o dofinansowanie na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ich łączna wartość to 95 mln zł. Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 95 proc. wartości inwestycji.
Każdy samorząd mógł złożyć trzy wnioski. My staramy się o dofinansowanie właśnie na trzy nasze projekty. Ich koszt to 95 milionów złotych. Wierzę, że uzyskamy dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład i uda się zrealizować nasze plany inwestycyjne — mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Pierwszy wniosek dotyczy budowy Powiatowo-Gminnego Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Gminie Dywity. Obiekt scali Samorządową Szkołę Muzyczną, Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotekę Powiatowo-Gminną, salę koncertową, galerię, sale warsztatowe i będzie pełnić funkcję tymczasowego punktu zbiorowych szczepień. Realizację inwestycji przewiduje się w formule zaprojektuj i wybuduj, a jej koszt szacuje się na kwotę 70 mln zł.

Kolejny wniosek dotyczy budowy Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku. Szacowany koszt to 20 mln zł. Inwestycja zakłada budowę nowoczesnego obiektu edukacji sportowej z infrastrukturą techniczną, rewitalizacją przyległego terenu i wyposażeniem z możliwością dostosowania obiektu do uruchomienia tymczasowego powiatowego szpitala oraz tymczasowego punktu szczepień zbiorowych.

Trzecim wnioskiem na kwotę 5 mln zł jest modernizacja 4 km drogi powiatowej 1449N — jedną z głównych arterii dojazdowych z powiatu do stolicy województwa Olsztyna wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zakłada wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni, odtworzenie utwardzonych poboczy, budowę zatoki autobusowej, przebudowę zjazdów indywidualnych, budowę przyjaznego dla środowiska solarnego oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie i przebudowę kolizji z infrastrukturą istniejącą w pasie drogowym, oczyszczenie i remont przepustów oraz rowów odwadniających.

Fot. archiwum starostwa w Olsztynie

Fot. archiwum starostwa w Olsztynie