Atrakcja na sobotę: kapliczka nieszczęśliwej miłości

2021-08-14 08:55:26(ost. akt: 2023-09-27 22:06:44)
Jedna z olsztyńskich kapliczek (współczesna)

Jedna z olsztyńskich kapliczek (współczesna)

Autor zdjęcia: Igor Hrywna

Warmińskie kapliczki stawiano z różnych powodów. W podzięce albo aby odpędzić jakieś złe moce czy wybłagać boską łaskę. Tę w podolsztyńskim Brąswałdzie miejscowy nauczyciel postawił z miłości do siostry proboszcza. Na Warmii jest ich więcej niż jezior, bo prawie półtora tysiąca.
Skąd pochodzi i jakie znaczenie ma słowo “Kapliczka”?. Wywodzi się z łaciny a konkretnie od słowa “cappa”, co oznacza płaszcz. Przy czym chodzi o bardzo konkretny płaszcz, mianowicie płaszcz świętego Marcina. Jeszcze jako rzymski legionista św. Marcin ulitował się podczas dotkliwych chłodów nad żebrakiem, przykrywając go połą swojego płaszcza. Było to w IV wieku naszej ery.

Ten płaszcz był potem przechowywany w niewielkiej budowli czyli naszej kapliczce. Potem zwyczaj budowania kapliczek, rozprzestrzenił się po katolickich krajach Europy, a do nas dotarł wraz z Krzyżakami.

Najstarsza z zachowanych kapliczek w warmińsko-mazurskim stoi w Dobrągu koło Barczewa, niedaleko od “szesnastki”, po lewej stronie patrząc od strony Olsztyna. Jest datowana na 1602 rok ( data na chorągiewce, to data jej remontu). Niegdyś chroniła ludową figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Niestety dostęp do niej jest utrudniony. Coraz bardziej zarasta chaszczami. Może powinna trafić do skansenu w Olsztynku?

Wspomnianym na początku tekstu proboszczem był ksiądz Walenty Barczewski (1856-1928), człowiek wielce zasłużony dla polskiej Warmii. To w jego siostrze podkochiwał się miejscowy nauczyciel. Ksiądz wszakże był zdecydowanie przeciwny ich związkowi. Wtedy nauczyciel zbudował w Brąswałdzie kapliczkę i ufundował dwa dzwony do świątyni. Proboszcz zdania nie zmienił. Nauczyciel i jego ukochana pozostali do śmierci bezżenni.

Poniżej możecie państwo poznać się z kilkunastoma warmińskimi kapliczkami, tymi które ja poznałem jeżdżąc na rowerze po powiecie olsztyńskim.

Igor Hrywna

Więcej atrakcji: kliknij tutaj