Znamy rządowy plany drogowy na najbliższą dekadę. Co zmieni się na drogach?

2021-08-12 10:16:25(ost. akt: 2021-08-12 08:11:07)
Wizualizacja S16 przez Mazury

Wizualizacja S16 przez Mazury

Znamy rządowy plany drogowy na najbliższą dekadę. Opiewa na prawie 300 mld złotych. W programie znalazły się też inwestycje na Warmii i Mazurach wartości ok. 20 mld zł, w tym budowa drogi ekspresowej S16 z Olsztyna do Ełku.
Ponad 2,5 tys. km nowych dróg szybkiego ruchu, dokończenie trwających inwestycji na prawie 4 tys. km to założenia Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekt nowego programu drogowego, w którym została zaprezentowana lista inwestycji na drogach krajowych zaplanowanych przez rząd do realizacji w obecnej dekadzie. Nowy RPBDK obejmuje nowe zadania o wartości około 187 mld zł oraz zadania kontynuowane o wartości około 105 mld zł.

Oprócz wielkich inwestycji, jak przebudowa autostrady A2 Warszawa-Łódź, w programie znalazły się też duże inwestycje drogowe na Warmii i Mazurach, z których część jest już realizowana. W sumie wartość inwestycji, które są w realizacji, jak też tych planowanych to ok. 20 mld zł — oceniają drogowcy.

— Robimy kolejny krok, który eliminuje wykluczenie komunikacyjne naszego regionu — podkreślił wicewojewoda Aleksander Socha wczoraj na konferencji na temat rządowego programu budowy dróg, w której brał udział też poseł PiS Jerzy Małecki.

W ostatnich pięciu latach na Warmii i Mazurach powstało 110 kilometrów dróg ekspresowych. Koszt ich budowy wyniósł ponad 5 mld zł.

— W tej chwili na etapie realizacji mamy szereg inwestycji, które są też w nowym rządowym programie- podkreślił Mirosław Nicewicz, dyrektor olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

—To cztery odcinki S-7 od Napierek do Płońska, z których w większości jeszcze w tym roku będziemy mogli korzystać, choć jeszcze nie w układzie drogi ekspresowej. Zakładamy, że te odcinki już w standardzie drogi ekspresowej udostępnimy kierowcom najpóźniej przed wakacjami przyszłego roku. Kolejna inwestycja, która jest w realizacji, to obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego, która ma być gotowa na początku przyszłego roku.

Jak powiedział dyrektor Nicewicz, w trakcie realizacji są również trzy odcinki S61, czyli trasy Via Baltica od Szczuczyna do Raczek. Ich łączna długość to ponad 66 kilometrów. Odcinek Wysokie -Raczki ma być udostępniony kierowcom jeszcze w tym roku, a dwa pozostałe w przyszłym roku. Ruszyła też budowa S16 na odcinku Borki Wielkie -Mrągowo. Tu zakończenie budowy planowane jest pod koniec 2023 roku. W realizacji jest też odcinek S5 Ornowo-Wirwajdy, który ma być gotowy w 2023 roku, ale prawdopodobnie stanie się to szybciej.

Będą jednak też nowe inwestycje w regionie. W nowym programie budowy dróg krajowych znalazły się bowiem trzy duże inwestycje na Warmii i Mazurach. Chodzi o budowę drogi S16 Olsztyn-Ełk, budowę S16 Ełk-Knyszyn oraz budowę drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy-Wirwajdy.

Jeśli chodzi o „szesnastkę” to łączna długość odcinków, których budowę zakłada się w rządowym programie to prawie 103 kilometry, a szacowana dziś ich wartość to 5 mld zł.

Najbardziej zaawansowane, gdy chodzi o przygotowania do budowy „szesnastki” w standardzie drogi ekspresowej są prace na odcinku od węzła Olsztyn wschód do Biskupca. Tu drogowcy mają już decyzję środowiskową i koncepcję programową. Budowa drugiej jezdni powinna się zacząć w 2024 roku, a zakończyć w 2026 roku.

W przypadku „szesnastki” od Mrągowa do Ełku drogowcy czekają na decyzję środowiskową dla wybranego przebiegu drogi. Kiedy RDOŚ w Olsztynie może wydać decyzję, tego nie wiadomo, bo też inwestycja, jaką jest budowa drogi ekspresowej przez Mazury, budzi wiele emocji. Według planów droga przez Wielkie Jeziora Mazurskie miałaby być budowana w latach 2026-2028. Tu wiele zależy też od tego, jak silny będzie opór społeczny przeciwko ekspresówce przez Mazury.

Zdecydowanie łatwiej będzie w przypadku budowy drugiej drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy-Wirwajdy, która znalazła się w rządowym programie. Obecnie w budowie jest 5-kilometrowy odcinek S5 Ornowo-Wirwajdy, który będzie też początkiem S5 w naszym regionie. S5 w granicach województwa warmińsko-mazurskiego ma mieć 45 kilometrów długości, a szacowany koszt budowy to 2,5 mld zł. Dzięki tej drodze Warmia i Mazury uzyskają szybki dostęp do autostrady A1.

—Tu jesteśmy na etapie prac przygotowawczych — powiedział dyrektor Mirosław Nicewicz. — Zostały wybrane dwa korytarze przebiegu drogi: jeden w okolicach Iławy i drugi w okolicach Nowego Miasta Lubawskiego i Lubawy. W tej chwili jesteśmy na etapie wyłaniania projektanta, który opracuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i uzyska decyzję środowiskową dla tego przedsięwzięcia.

GDDKiA zakłada, że budowa tej ekspresówki mogłaby ruszyć w 2030 roku, a zakończyć w 2032 roku.

Andrzej Mielnicki