Rozpoczął się proces dyrektora Teatru Jaracza w Olsztynie

2021-08-11 12:15:07(ost. akt: 2021-08-11 11:21:15)
Sąd Rejonowy w Olsztynie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Przed Sądem Rejonowym w Olsztynie rozpoczął się proces Zbigniewa B., dyrektora Teatru Jaracza w Olsztynie, oskarżonego o utrudnianie prowadzenia działalności związkowej w teatrze.
Przypomnijmy sekwencję zdarzeń. Akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi B. wpłynął do Sądu Rejonowego w Olsztynie 30 kwietnia. Prokurator oskarżył go o to, że w okresie od 19 listopada 2018 r. do 10 października 2019 r., sprawując funkcję dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, utrudniał prowadzenie działalności związkowej.

Tego przestępstwa oskarżony miał się dopuścić poprzez:

– uniemożliwienie wypowiedzenia się Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie co do wypowiedzenia dwóm członkom zarządu tej organizacji dotychczasowych warunków pracy i zmiany tych warunków na niekorzyść;

– zawarcie porozumienia wprowadzającego zmiany w regulaminie wynagradzania tylko ze Związkiem Zawodowym Pracowników Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, a przez to pozbawienie pozostałych organizacji zawodowych — Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie możliwości zmiany opiniowania regulaminu wynagradzania;

– wprowadzenie wobec niektórych pracowników zadaniowego czasu pracy, nieuregulowanego regulaminem pracy, a przez to pozbawienie Związku Zawodowego Pracowników Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie możliwości opiniowania zmiany regulaminu pracy;

– skrócenie Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie terminu na wyrażenie opinii w sprawie nowej struktury organizacyjnej wprowadzonej na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

– odmowę udzielenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie informacji dotyczących zasad wprowadzania zmian organizacyjnych w teatrze i ich skutków dla pracowników, w tym warunków pracy i zasad wynagradzania, stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mogących powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia

– opóźnienie w udzielaniu pisemnej informacji i przekroczenie siedmiodniowego terminu o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą, Zarządowi Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Proces rozpoczął się 10 sierpnia 2021 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie.

Zbigniew B. w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia.

Rozprawa została odroczona do 30 listopada. Sąd planuje przesłuchanie czterech świadków.

Źródło: Sąd Okręgowy w Olsztynie