Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna

2021-08-03 13:30:47(ost. akt: 2021-08-04 09:42:03)
Sędzia Paweł Juszczyszyn

Sędzia Paweł Juszczyszyn

Autor zdjęcia: AS

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok zaoczny w sprawie z powództwa Pawła Juszczyszyna o ochronę dóbr osobistych w postaci dobrego imienia i godności. Wyrok nie jest prawomocny.
Powództwo Pawła Juszczyszyna przeciwko Skarbowi Państwa — Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego oraz Prezesowi Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wpłynęło do Sądu Okręgowego w Olsztynie 7 czerwca.

Roszczenie dotyczyło — po pierwsze — ustalenia, że uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z 4 lutego 2020 r., podjęta w przedmiocie zawieszenia sędziego Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżenia jego wynagrodzenia o 40 proc. na czas trwania zawieszenia, nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego.

Po drugie — zaniechania naruszania dobrego imienia i godności Pawła Juszczyszyna i w tym celu nakazanie pozwanemu (zdaniem powoda są to reprezentujący skarb państwa pierwszy prezes Sądu Najwyższego oraz prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego) usunięcia tej uchwały ze strony internetowej SN oraz zakazanie podawania jej do publicznej wiadomości w przyszłości.

Sprawa wpłynęła do I Wydziału Cywilnego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie.

Odpowiedź na pozew wpłynęła do sądu 27 lipca. Z uwagi na to, że została ona złożona po upływie wyznaczonego terminu przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Olsztynie 30 lipca wydał zarządzenie o jej zwrocie.

Na posiedzeniu niejawnym 30 lipca Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok zaoczny w powyższej sprawie (sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew; w takim przypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawartych w pozwie).

Sąd stwierdził, że jednostką organizacyjną skarbu państwa, której dotyczy ten pozew, jest Sąd Najwyższy w Warszawie. Następnie ustalił, że uchwała z 4 lutego 2020 r. wydana w przedmiocie zawieszenia sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżenia o 40 proc. jego wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia, nie jest orzeczeniem SN.

Sąd nakazał pozwanemu zaniechania naruszania dobrego imienia i godności Pawła Juszczyszyna przez nakazanie pozwanemu usunięcia wskazanej wyżej uchwały ze strony internetowej Sądu Najwyższego oraz zakazał pozwanemu podawania tej uchwały do publicznej wiadomości w przyszłości, a w szczególności na stronie SN, w tym w urzędowym zbiorze orzeczeń Sądu Najwyższego (temu punktowi orzeczenia oraz orzeczeniu o kosztach procesu sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności).

W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone. Wyrok zaoczny wydany w tej sprawie nie jest prawomocny.

Stronie pozwanej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu wyroku, a stronie powodowej apelacja w części oddalającej powództwo do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Źródło: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. AtoJa #3072033 3 sie 2021 16:01

    To końcu winny czy niewinny, bo nie chce mi sie tego wszystkiego czytać?

    Ocena komentarza: warty uwagi (8) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)