Krematorium pod ich nosami? Mieszkańcy Ełku i Siedlisk są oburzeni!

2021-07-19 16:03:45 (ost. akt: 2021-08-10 11:13:53)

Autor zdjęcia: Unsplash

SPOŁECZEŃSTWO || Czy tuż przy Ełku powstanie krematorium działające w ramach usług pogrzebowych? Takie plany ma inwestor, który zwrócił się w tej sprawie do Gminy Ełk o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy. Mieszkańcy okolicznych ełckich osiedli i Siedlisk są oburzeni takimi planami.
Mieszkańcy Siedlisk, Osiedli: Tuwima i Bajkowe w Ełku kategorycznie protestują przeciwko próbie lokalizacji krematorium, jakie ma powstać tuż pod ich nosami. Postępowanie w sprawie wydania zezwalającej na taką inwestycję decyzji Gmina Ełk wszczęła w maju.

Krematorium w ramach usług pogrzebowych, w tym sala pożegnań, chłodnia oraz pomieszczenie socjalne zamierza wybudować inwestor na działce leżącej w obrębie Siedlisk, dosłownie rzut kamieniem od granic Ełku. Działka znajduje się przy zachodniej wylotówce z miasta, za rondem na ul. 11 listopada. To teren o powierzchni 54 tys. m2.

Obrazek w tresci

Inwestor zwrócił się do Gminy Ełk o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, a ta odpowiednie postępowanie wszczęła 31 maja, w dniu złożenia wniosku. On sam był uzupełniany 16 czerwca. Na wydanie decyzji gmina ma dwa miesiące.

Mieszkańcy są oburzeni perspektywą powstania tuż pod ich nosami krematorium. Chodzi o społeczność z Siedlisk oraz ełckich osiedli: Tuwima i Bajkowe. Postanowili wystosować do Wójta Gminy Ełk i Prezydenta Miasta Ełk oficjalny protest, w którym wyłożyli, dlaczego są stanowczo przeciwni tej inwestycji. Przytaczamy go w całości.

„Wieś Siedliska bezpośrednio sąsiadująca z miastem Ełk od lat obciążona jest fizycznymi niedogodnościami związanymi z wysypiskiem śmieci. Ryk silników smieciarek wiozących śmieci zaczyna się rano w poniedziałek, a kończy w sobotę około południa. W niektóre dni fetor roznoszący się dookoła wysypiska, z wiatrem od północy, doskwiera każdej osobie próbującej spędzić czas na zewnątrz domu. Kolejną niedogodnością jest wiele pozostawiająca do życzenia jakość wód gruntowych.

I znowu szykują się kolejne niedogodności w postaci smrodu - mimo zapewnień o efektywności nowoczesnych systemów filtrujących, katalizatorów – każde urządzenie ma prawo się zepsuć. Kawalkady karawanów przed krematorium, dymy spalarni pracującej non stop tak jak usługi pogrzebowe inwestora - taki będzie widok każdego dnia.

Próba usytuowania instalacji do spalania zwłok – krematorium - na obszarze jednorodzinnej zabudowy w Siedliskach i w bliskim sąsiedztwie Osiedli Tuwima i Bajkowe w Ełku jest irracjonalna i zaprzecza wszystkim zasadom współżycia społecznego. Przy takim usytuowaniu krematorium, dzieci okolicznych osiedli dorastałyby w cieniu snujących się dymów i karawanów, a seniorzy każdego dnia nie zapominaliby o „czychającej śmierci’’. Taka rzeczywistość będzie niekorzystnie wpływać na zdrowie psychiczne i fizyczne mieszkańców Siedlisk, osiedli Tuwima i Bajkowego w Ełku, a także jakość życia dnia codziennego.
Usługa spopielania ciał ludzkich nie może być traktowana jak „zwykłe przetwarzanie substancji, czy tym bardziej spalanie odpadków’’. Kremacja doczesnych szczątków ludzkich wymaga szczególnego traktowania.
Rozumiemy jednocześnie, że spopielanie ciał jest coraz bardziej akceptowane przez społeczeństwo, że krematoria muszą powstawać. Sugerujemy, aby gmina w planach zagospodarowania przestrzennego znalazła obszar, na którym taka inwestycja mogłaby powstać bez naruszania ładu społecznego, jego norm etycznych i dobrosąsiedzkich"
— czytamy w piśmie zatytułowanym „Protest społeczeństwa przeciwko próbie lokalizacji krematorium w Siedliskach.

Dla zobrazowania i uzasadnienia swojej argumentacji autorzy listu powołują się na wyrok w podobnej sprawie. Chodzi o Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 maja 2016 r. II SA/Lu 65/16. W piśmie protestacyjnym czytamy jego fragmenty:

„…przepis rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko. Plan i przepis tego rozporządzenia zabezpieczyły miasto i jego mieszkańców przed budową instalacji mogących szczególnie oddziaływać na środowisko, w tym instalacji do spopielania zwłok na obszarach jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej…”

„… usytuowanie krematorium w sercu zwartej zabudowy jednorodzinnych budynków mieszkalnych, z których najbliższy zlokalizowany jest od południa w odległości 8,7 m, a od zachodu 18,2 m od spalarni, byłoby pogwałceniem zasady zrównoważonego rozwoju, którego elementem jest zarówno odpowiedni ład przestrzenny, jak i przyjazne człowiekowi otoczenie, zdrowe środowisko naturalne, a także właściwe (przyjazne i partnerskie) relacje społeczne. W odległości 33 m od planowanego krematorium położony jest budynek szpitala, a w promieniu 500 metrów przedszkole, szkoły, kościół, tereny rekreacyjne, a także nowe, rozwijające się osiedle zabudowy jednorodzinnej przy ul. (...). W ocenie Prezydenta, budowa krematorium może doprowadzić nie tylko do naruszenia stanu środowiska i zagrożenia dla zdrowia i ludzi przez szkodliwe produkty spalania, ale także powodować ujemne oddziaływanie na zdrowie psychiczne okolicznych mieszkańców i pacjentów szpitala, którzy z okien mieliby bezpośredni widok na krematorium. Ponadto Prezydent wskazał, że zarówno ze względów technicznych, jak i społecznych, spopielanie zwłok ludzkich nie może być traktowane jak "zwykłe" przetwarzanie substancji, czy tym bardziej spalanie odpadów. To szczególne traktowanie aktu spopielania ludzkich zwłok. Ulokowanie krematorium na osiedlu mieszkaniowym sprawiłoby, że świadkami kremacji zwłok ludzkich byliby na co dzień mieszkańcy okolicznych domów…”

„… lokalizacja krematorium winna umożliwiać wytworzenie przestrzeni, która pomaga wyciszeniu się, godnemu żegnaniu się bliskich ze zmarłymi. Zarówno lokalizacja (osiedle mieszkaniowe), jak i rozmiary nieruchomości inwestora (20 x 32 m) nie zapewniają możliwości wytworzenia takiej przestrzeni. Zamierzenia inwestorów już zakłócają i zakłócałyby w przyszłości (gdyby przedsięwzięcie zostało zrealizowane) elementy tworzące ład przestrzenny, którymi są: prawo, moralność, religia oraz tradycja, które w największym stopniu wyznaczają zasady funkcjonowania społeczności, są źródłem norm i wartości, a tym samym tworzą fundamenty porządku społecznego i regulują stosunki między członkami wspólnot. Zdaniem Prezydenta, sprzeciw społeczny mieszkańców jest poważnym sygnałem dla organu wydającego decyzję o istnieniu znaczącego konfliktu społecznego, wywołanego przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym …”

Co Państwo sądzą na ten temat?Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. greg #3071210 19 lip 2021 20:34

    Przy wylocie na B-stok już jest jedno krematorium. Niech zrobią drugie obok. Popyt na kremację będzie rósł, więc prędzej czy później gdzieś ktoś wybuduje jakieś krematorium w okolicy. Kwestia czasu. Wiecznie wozić do Suwałk nie będą...

    Ocena komentarza: warty uwagi (10) odpowiedz na ten komentarz