Badanie dotyczące map akustycznych [ankieta]

2021-07-14 10:00:45 (ost. akt: 2021-07-14 10:05:31)   Artykuł sponsorowany
Naukowcy z Politechniki Śląskiej prowadzą badania związane ze zbliżającą się aktualizacją map akustycznych. Zachęcają do wypełnienia krótkiej ankiety.
Mapa hałasu jest dokumentem przedstawiającym klimat akustyczny danego miejsca. Jest opracowywany przede wszystkim za podstawie pomiarów hałasu komunikacyjnego oraz przemysłowego.
W Polsce obowiązek tworzenia map akustycznych i opracowywania programów ochrony środowiska przed hałasem ma 37 miast, Jednym z nich jest Olsztyn.
- Rozpoczęliśmy kolejny etap naszych badań, związany z rozpoznaniem opinii mieszkańców miast na temat występujących na terenach zurbanizowanych dźwięków oraz poziomu ich akceptacji przez mieszkańców - mówi prof. Jan Kaźmierczak z Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ. - Opracowaliśmy, w pierwszym kroku tych badań, skierowaną do mieszkańców obszarów miejskich ankietę internetową.

Składa się z 12 pytań, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej, niż pięć minut. Wśród pytań są m.in. te dotyczące postrzegania swego miasta przez pryzmat hałasu, jakie dźwięki słyszane są przez mieszkańców najczęściej czy dotyczące wyboru miejsca zamieszkania przez pryzmat natężenia dźwięków.


Mapa akustyczna Olsztyna jest jednym z dokumentów, na podstawie którego przygotowywany jest Programu Ochrony Środowiska miasta. Aktualizacja mapy nastąpi do końca czerwca 2022 roku.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD