Ósmoklasiści z Warmii i Mazur poznali wyniki egzaminów

2021-07-07 10:15:10(ost. akt: 2021-07-07 12:34:07)

Autor zdjęcia: Pixabay

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak poradzili sobie uczniowie z województwa warmińsko-mazurskiego?
W województwie warmińsko mazurskim do egzaminu przystąpiło ponad 13 tys. uczniów. Uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, matematyki i najczęściej wybieranego języka nowożytnego.

W poszczególnych powiatach wyniki egzaminów prezentują się następująco:

Olsztyn

Język polski 61%
Matematyka 51%
Język angielski 74%

olsztyński

Język polski 57%
Matematyka 40%
Język angielski 61%

Elbląg

Język polski 60%
Matematyka 49%
Język angielski 69%

elbląski

Język polski 55%
Matematyka 38%
Język angielski 53%

bartoszycki

Język polski 50%
Matematyka 37%
Język angielski 57%

braniewski

Język polski 58%
Matematyka 40%
Język angielski 56%

działdowski

Język polski 54%
Matematyka 39%
Język angielski 56%

ełcki

Język polski 56%
Matematyka 43%
Język angielski 63%

giżycki

Język polski 57%
Matematyka 41%
Język angielski 63%

gołdapski

Język polski 58%
Matematyka 43%
Język angielski 59%

Iławski

Język polski 53%
Matematyka 43%
Język angielski 59%

kętrzyński

Język polski 59%
Matematyka 43%
Język angielski 61%

lidzbarski

Język polski 55%
Matematyka 39%
Język angielski 57%

mrągowski

Język polski 53%
Matematyka 39%
Język angielski 60%

nidzicki

Język polski 54%
Matematyka 35%
Język angielski 53%

nowomiejski

Język polski 55%
Matematyka 41%
Język angielski 52%

olecki

Język polski 52%
Matematyka 39%
Język angielski 51%

ostródzki

Język polski 54%
Matematyka 39%
Język angielski 57%

piski

Język polski 55%
Matematyka 38%
Język angielski 57%

szczycieński

Język polski 54%
Matematyka 41%
Język angielski 58%

węgorzewski

Język polski 55%
Matematyka 37%
Język angielski 60%

red.ak na podstawie OKE Łomża