Mamy plan walki z rakiem

2021-07-01 17:21:33(ost. akt: 2021-07-01 17:36:58)

Autor zdjęcia: Pixabay

Komisja Europejska uruchomiła centrum wiedzy na temat raka. To pierwsze działanie przewodnie realizowane w ramach europejskiego planu walki z rakiem. Centrum wiedzy to nowa platforma internetowa służąca koordynowaniu działań mających na celu walkę z najczęstszą przyczyną śmierci wśród osób poniżej 65 roku życia w Europie.
Centrum wiedzy to inicjatywa przewodnia europejskiego planu walki z rakiem, który jest głównym priorytetem w dziedzinie zdrowia Komisji Ursuli von der Leyen i kluczowym filarem silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej. W planie walki z rakiem określono nowe i ambitne podejście do zmniejszenia obciążenia związanego z rakiem w UE, obejmujące całą ścieżkę choroby, od profilaktyki po jakość życia pacjentów chorych na raka i osób, które pokonały chorobę, koncentrując się na działaniach, w których UE może wnieść największą wartość dodaną.

- Centrum wiedzy na temat raka to pierwsze działanie przewodnie realizowane w ramach europejskiego planu walki z rakiem. Dzięki większej wiedzy możemy lepiej zrozumieć raka, zapobiegać mu i leczyć - mówi Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności. - Badania naukowe i innowacje są punktem wyjścia dla nowego podejścia do opieki nad chorymi na raka w UE. Gromadzenie i dzielenie się najnowszymi wynikami badań naukowych, innowacji i technologii w dziedzinie chorób nowotworowych, w tym nowych zindywidualizowanych i cyfrowych rozwiązań, ma zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia pozycji organów odpowiedzialnych za zdrowie i badania naukowe, tak aby mogły lepiej walczyć z rakiem, a centrum wiedzy będzie kluczowym elementem tych działań - dodaje pani komisarz.

- Aby pokonać raka, musimy połączyć siły w całym społeczeństwie: od instytucji przez naukowców, organizacje pacjentów po innowatorów. Nauka może pomóc nam zrozumieć chorobę i związane z nią czynniki ryzyka, ale aby wywrzeć rzeczywisty wpływ, wiedza ta musi zostać uwzględniona w strategiach politycznych i interwencjach, które ratują życie. Centrum wiedzy na temat raka jest kluczowym narzędziem koordynacji naszych wysiłków i zapewnienia, abyśmy wykorzystali najlepsze dostępne dowody w celu wygrania tej walki - stwierdziła z kolei Marija Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, odpowiedzialna też za Wspólne Centrum Badawcze.

Zadania centrum:

1. Ewidencjonowanie i przedstawienie najnowszych dowodów i statystyk dotyczących nowotworów;
2. Monitorowanie tendencji w zakresie nowotworów, tak aby można było ocenić skuteczność strategii profilaktycznych i programów badań przesiewowych;
3. Opracowanie europejskich wytycznych w zakresie profilaktyki, badań przesiewowych, diagnostyki i opieki nad osobami chorymi na raka w celu poprawy wyleczalności i zmniejszenia nierówności między regionami UE;
4. Pomoc w kształtowaniu polityki profilaktyki nowotworowej związanej ze środowiskiem i zdrowym trybem życia, w tym w zakresie ograniczania palenia tytoniu i spożywania alkoholu;
identyfikacja luk w badaniach lub polityce;
5. Zapewnienie przestrzeni do koordynacji różnych inicjatyw dotyczących raka na jednej platformie;
6. pomoc w zmniejszaniu nierówności w profilaktyce i opiece nad osobami chorymi na raka w całej UE.


Centrum wiedzy na temat raka zarządzać będą naukowcy ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji. Są oni dobrze przygotowani do tego celu i dysponują wiedzą fachową zarówno w zakresie kierowania innymi ośrodkami wiedzy, jak i w dziedzinie raka. Ich doświadczenie obejmuje dostarczanie wytycznych w celu poprawy badań przesiewowych, diagnostyki i opieki, konsolidację najlepszych praktyk w zakresie profilaktyki nowotworowej oraz uwolnienie potencjału danych dotyczących nowotworów w zakresie monitorowania i prognozowania obciążenia związanego z rakiem.

Centra wiedzy Komisji skupiają ekspertów, naukowców i decydentów politycznych w ramach Komisji i poza nią, aby całościowo sformułować pytania polityczne i opracować odpowiedzi oparte na dowodach.

oprac. na podstawie:
Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce