Dziś sesja Rady Miasta

2021-06-30 08:42:47 (ost. akt: 2021-06-30 08:44:42)

Autor zdjęcia: elk.pl

Zgodnie z programem dzisiejszej sesji, będzie głosowane m.in. wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Ełku. Ślubowanie ma złożyć również nowy radny.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnego.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami.
5. Przeprowadzenie debaty nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Miasta Ełku za 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ełku wotum zaufania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2020 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021-2034.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłat dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Ełk.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokumentowania obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.
13. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność miasta Ełku.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność miasta Ełku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty w Miejskim Żłobku nr 2 w Ełku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie korzystania z wieży widokowej na Osiedlu Bogdanowicza w Ełku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ełk na rok szkolny 2021/2022.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego przekazywania na własność Gminy Miasta Ełku nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku.
22. Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.
23. Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020”.
24. Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”.
25. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za rok 2020.
26. Sprawozdanie za rok 2020 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku.
27. Sprawozdanie za rok 2020 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Lawendowy Zakątek w Ełku.
28. Raport z konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”, których celem było zebranie założeń do projektu mpzp „Ełk-Stadion”.
29. Sprawozdania z działalności:

1) Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełk,
2) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku,
3) Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku,
4) Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku,
5) Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku,
6) Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku,
7) Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku.

30. Informacja dotycząca wniesienia wkładu niepieniężnego do PWiK sp. z o.o. w Ełku.
31. Interpelacje i zapytania radnych.
32. Oświadczenia i wolne wnioski.
33. Zakończenie obrad.

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Tomasz St-k #3069995 1 lip 2021 11:20

    A dlaczego gazeta nie pisze o pozyskaniu przez Osewskiego 8 baniek??? Ciekawe

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)