Powstaje Regionalny Kongres Społeczno-Gospodarczy

2021-06-28 12:00:54 (ost. akt: 2021-06-28 12:23:15)

Autor zdjęcia: UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podejmuje inicjatywę wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie.
Na ostatnim Posiedzeniu Rady Rektorskiej Jerzy Przyborowski - Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zaproponował powołanie Regionalnego Kongresu Społeczno-Gospodarczego oraz Rady Rozwoju Społeczno-Gospodarczego przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Celem tej inicjatywy jest zdiagnozowanie oddolnych potrzeb jednostek samorządu terytorialnego, mieszkańców i przedsiębiorców. Kolejnym krokiem będzie wspólne wypracowanie rozwiązań, które spełniłyby strategiczne cele określone w strategii województwa i zaspokoiły potrzeby regionu. Zdaniem Rektora UWM uczelnie wyższe na czele z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ogrywają ważną rolę w realizacji tych celów.

W skład Rady i Kongresu wchodziliby przedstawiciele uczelni wyższych, władz regionalnych oraz biznesu. Zgromadzeni na Posiedzeniu goście poprali pomysł i zadeklarowali chęć dalszej współpracy.

W Posiedzeniu Rady Rektorskiej wzięli udział: przedstawicieli szkół wyższych: insp. dr hab. Iwona Klonowska Komendant - Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, przedstawiciele miast: Piotr Grzymowicz - Prezydent Olsztyna, Tomasz Andrukiewicz - Prezydent Miasta Ełku, Artur Zieliński – Sekretarz Miasta Elbląg, przedstawiciele władz wojewódzkich: Marcin Kuchciński - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Aleksander Socha - Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, przedstawiciele biznesu: Marcin Burza - Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu i dr Jarosław Klimczak - Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Olsztynie.

Regionalny Kongres Społeczno-Gospodarczy to działania rozciągnięte w czasie i realizowane w równolegle w różnych miejscach tj. gmina, powiat, czy duże miasta. To dyskusja nad kierunkami rozwoju i związanymi z tym potrzebami, a następnie wypracowanie w szerokim gronie wniosków i rekomendacji.

Pożądane obszary działań Kongresu to inwestycje w zdrowie jako nowa specjalizacja regionalna, gospodarka zero i niskoemisyjna, technologie cyfrowe, i zrównoważony rozwój.

Rada Rozwoju Społeczno-Gospodarczego to gremium składające się z przedstawicieli najważniejszych jednostek, instytucji i biznesu. Mile będą widziani parlamentarzyści niezależnie od poglądów i przynależności do partii politycznych.

Według raportu zaprezentowanego przez Rektora Przyborowskiego mikroprzedsiębiorstwa (do 9 osób) stanowią 96.2% wszystkich firm w regionie, a duże przedsiębiorstwa tylko 0,08%. Z ogromnym niepokojem Rektor odniósł się sytuacji demograficznej w regionie Warmii i Mazur, a w szczególności podkreślał bardzo niekorzystny trend odpływu ludności z naszego regionu, który w 2019 roku wyniósł 21,8 tys. osób.

Bardzo często podkreślanym problemem w raporcie jest brak współpracy między nauką i biznesem. Współpracę z nauką w roku 2020 podejmowało zaledwie 3% firm w regionie.