Premier nie rozwiąże Rady Gminy Grunwald. Ministerstwo odpowiada na donos wójta

2021-06-09 16:29:10(ost. akt: 2021-06-09 16:58:03)

Autor zdjęcia: Adam Guz/ KPRM

Wójt gminy Grunwald w kwietniu tego roku napisał do najważniejszych osób w państwie skargę na funkcjonowanie Rady Gminy. W ponad 20-stronicowym piśmie przywoływał wiele sytuacji, które zdaniem radnych często miały się z prawdą. Dziś wójt doczekał się odpowiedzi.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) odpisało wójtowi Szczepkowskiemu, że nadzór nad działalnością samorządu gminnego sprawuje (…) Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w sprawach finansowych – regionalna izba obrachunkowa. Dodając, że Nadzór Prezesa Rady Ministrów oraz wojewody i regionalnej izby obrachunkowej może być sprawowany wyłącznie na podstawie kryterium zgodności z prawem. Z przytoczonych słów wynika, że zgłaszanie niekompetencji radnych z racji na orientację seksualną ich córek nie będzie rozpatrywane ani przez premiera ani przez wojewodę.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Czego nauczył nas wójt Grunwaldu?

Czego nauczył nas wójt Grunwaldu?


W odpowiedzi MSWiA kierowanej do wójta Szczepkowskiego możemy przeczytać, że Prezes Rady Ministrów jest organem nadzoru o nadzwyczajnych uprawnieniach, i w ściśle uzasadnionych przypadkach może on rozwiązać organ stanowiący gminę. Autorzy pisma podkreślają, że to uprawnienie może być stosowane wyłącznie w ściśle uzasadnionych przypadkach, po spełnieniu ustawowych przesłanek i po wyczerpaniu wszelkich innych działań mogących doprowadzić do zaprzestania powtarzającego się naruszenia przez radę gminy Konstytucji lub ustaw.

Premier zajmuje pierwsze miejsce wśród organów nadzoru, jednak najszerszy zakres kompetencji polegający na zebraniu stosownych informacji i ich ocenę posiada wojewoda i regionalna izba obrachunkowa. Z racji na ten przepis,

Departament Administracji Publicznej MSWiA zwrócił się do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. Z odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie działającego z upoważnienia wojewody wynika, że w ich ocenie działania podejmowane przez Radę Gminy Grunwald nie dają podstaw do zastosowania wobec niej sankcji.

Rada Gminy Grunwald nie zostanie rozwiązana, jednak mieszkańcy zbierają podpisy wymagane do przeprowadzenia referendum mającego na celu odwołać wójta Adama Szczepkowskiego ze stanowiska.

kg