Na UWM poczujesz chemię. Rusza nowy kierunek

2021-06-08 14:02:01(ost. akt: 2021-06-08 12:07:20)

Autor zdjęcia: archiwum prywatne

Nowe pracownie, profesjonalne laboratoria i praktyki zawodowe — kierunek chemia, który otwarto na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w roku akademickim 2020/2021 czeka na nowych studentów.
Jak wyjaśnia dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM, kierownik Katedry Chemii są to studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

— W programie kształcenia na studiach o takim profilu zaplanowany jest duży udział laboratoryjnych ćwiczeń praktycznych, których część jest prowadzona przez nauczycieli posiadających doświadczenie zawodowe. W trakcie trzyletnich studiów studenci odbędą 6-miesięczne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem chemicznym, przetwórczym, agrochemicznym, w instytucjach kontroli jakości, w firmach świadczących usługi laboratoryjne, a także w instytutach badawczych.


Co jest najważniejsze na tym kierunku? Wiedza praktyczna, którą najlepiej zdobyć w dobrze wyposażonych pracowniach. I tu olsztyński uniwersytet stanął na wysokości zadania.

— Uczelnia uzyskała dofinansowanie projektu: Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku chemia realizowanego na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 i w ramach otrzymanych środków została przeprowadzona modernizacja i adaptacja większości pomieszczeń Katedry Chemii — zauważa nasza rozmówczyni.

Nowe pracownie zostały wyposażenie w profesjonalne meble laboratoryjne oraz aparaturę i urządzenia pod kątem kształcenia na kierunku chemia. Powstały 4 nowe sale dydaktyczne do ćwiczeń: Laboratorium chemii organicznej, Laboratorium chemii analitycznej, Laboratorium analizy instrumentalnej oraz Laboratorium analiz chromatograficznych. Studenckie pracownie zostały wyposażone w nowy sprzęt laboratoryjny oraz nowoczesną aparaturę, a Laboratorium analiz chromatograficznych w najnowsze chromatografy cieczowe i gazowe (w sumie 10 chromatografów).

— Takie wyposażenie pozwoli studentom na indywidualną pracę w trakcie wykonywania ćwiczeń i przygotuje ich do samodzielnego wykonywania analiz różnego rodzaju próbek środowiskowych: wody, gleby, żywności a także biopaliw. Powstały również 3 nowe pracownie dyplomowe, w których swoje badania będą prowadzić studenci przygotowujący prace licencjackie — dodaje Danuta Zielińska.

To jeszcze nie wszystko. Do pracowni zakupiono bowiem między innymi: spektrofotometr podczerwieni FTIR, aparat do elektroforezy kapilarnej oraz zestaw przeznaczony do badań związanych z biosensorami (wanna Langmuira). Koszt niektórych aparatów, np. spektrometru mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP-MS to około 1 mln zł. Jest to urządzenie o dużej czułości do wielopierwiastkowej analizy próbek środowiskowych umożliwiający analizę do 70 pierwiastków w ciągu kilku minut. Zakupiono również aparaturę do analizy powierzchni materiałów: mikroskop sił atomowych (AFM), mikroskop metalograficzny, mikrowagę kwarcową (QCM) oraz zestawy pomiarowe do badań ogniw paliwowych. Pracownię wyposażono również w automatyczny analizator gazów, który będzie wykorzystany do analizy szkodliwych zanieczyszczeń powietrza. Wszystkie pracownie w katedrze wyposażone zostały w wysokiej klasy dygestoria, zastosowano sterowany automatycznie system wentylacyjny.

Jak wiadomo, dobrze wyposażona pracownia to klucz do sukcesu.

— Aby zapewnić wysoką jakość kształcenia i umożliwić studentom zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu chemii, pracownie studenckie muszą być wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoryjny oraz aparaturę. Absolwenci będą w ten sposób dobrze przygotowani do pracy na różnych stanowiskach — zauważa nasza rozmówczyni.

Jak wyglądał pierwszy rok studiów na tym kierunku?

— Obecny rok akademicki, ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19, zarówno dla studentów jak i dla nauczycieli jest okresem pełnym wyzwań — zauważa Danuta Zielińska. — Prowadzenie zajęć na kierunku chemia w trybie zdalnym nie jest proste i w związku tym modyfikowaliśmy plan zajęć w trakcie obu semestrów tak, aby jak najwięcej ćwiczeń laboratoryjnych odbyło się w siedzibie uczelni. Studenci naszego kierunku na pewno nie żałują wyboru chemii i jak dotąd z entuzjazmem uczestniczą w zajęciach.

W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie studiów drugiego stopnia, aby umożliwić studentom kontynuację nauki i uzyskanie tytułu magistra chemii. A tymczasem kandydaci mogą zapoznać się z kierunkiem poprzez media społecznościowe na stronach: facebook, instagram, tiktok

Rekrutacja na ten kierunek odbywa się za pomocą linku.

Karolina Król