WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE POWINNO UZYSKAĆ DODATKOWE WSPARCIE

2021-05-28 13:24:12 (ost. akt: 2021-05-31 13:23:45)   Artykuł sponsorowany
Jaka jest przyszłość Lidzbarka Warmińskiego, region, polityka i turystyka. Przeczytajcie naszą rozmowę na te tematy z burmistrzem, Jackiem Wiśniowskim


- Gospodarka Warmii i Mazur oparta jest w dużej mierze na ruchu turystycznym. Jak bardzo w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią, ucierpiały małe miasta, takie jak Lidzbark Warmiński?
Przez lata znacząco poprawiliśmy wartość turystyczną Lidzbarka Warmińskiego, lecz niestety okres pandemii niemal całkowicie zatrzymał ruch turystyczny w całym regionie. Odczuli to zwłaszcza przedstawiciele branży hotelarskiej, gastronomi, a także wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego, gospodarstwa agroturystyczne, czy transport pasażerski. Straty finansowe poniosło bardzo wiele branż związanych z ruchem turystycznym, a wraz z nimi ucierpiał budżet miasta.
W Lidzbarku Warmińskim niewiele jest dużych firm produkcyjnych i usługowych, co dodatkowo utrudnia odbicie się po tak długim okresie wykluczenia gospodarczego. Obecnie brakuje nam środków finansowych na dokończenie realizowanych projektów inwestycyjnych i pokrycie wkładu własnego na nowe inicjatywy. Wydłużony okres obostrzeń pandemicznych pogłębił problem ekonomiczny naszych miasteczek, w tym Lidzbarka Warmińskiego, który choć z ogromnym potencjałem, cierpi z powodu położenia w najbiedniejszym rejonie kraju.

- Jak pan ocenia wsparcie rządowe które otrzymał nasz region?
Bardzo dobrze oceniam wsparcie rządowe w pierwszej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego. Kryterium przydziału było jasno wskazane. Promowało gminy, które w znaczny sposób realizowały zaplanowane w budżecie zadania inwestycyjne. Miasto Lidzbark Warmiński będąc jednym z najskuteczniejszych w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych beneficjentem, uzyskało wsparcie na zadania inwestycyjne, które pomimo znacznego spadku dochodów własnych, mogliśmy realizować. Niestety druga i trzecia edycja RFIL przyniosła niemiłą niespodziankę naszej gminie, tak jak wielu gminom z naszego województwa. Niskie kwoty lub brak wsparcia rządu, przyczyniły się do wielu trudności w realizacji zaplanowanych działań mających wpływ na poziom odporności gospodarki województwa i gmin na skutki COVID-19.
Wydłużony okres obostrzeń dla naszego województwa nie skutkował żadnym programem pomocowym, jak to było w przypadku gmin górskich. Liczymy nadal na taki program i z niecierpliwością oczekujemy go wraz ze wszystkimi branżami związanymi z turystyką w naszym województwie.

- Jakie środki pomocowe trafiły do Lidzbarka Warmińskiego?
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych przyniósł wsparcie naszych zadań inwestycyjnych w pierwszej i drugiej edycji na kwotę 4 mln zł. Niestety w trzecim rozdaniu wsparcia nie otrzymaliśmy pomimo tego, że złożyliśmy kilka wniosków. Szkoda, bo realizujemy wielomilionowe inwestycje właśnie w obszarze ochrony zdrowia, komunikacji, czy aktywizacji zawodowej i gospodarki odpadami komunalnymi. Są to sprawy bardzo istotne, zwłaszcza w czasie trwającej pandemii i po okresie długiego zamrożenia gospodarki.

- Czy uważa pan, że wsparcie rządowe jest wystarczające?
Każde wsparcie pomaga i jest bardzo potrzebne. Rząd Polski to robi, ale wsparcie jest niewystarczające. Warmia i Mazury dotkliwie odczuły zwłaszcza trzecią falę pandemii, gdy zostały nałożone dodatkowe obostrzenia, ostrzejsze niż w pozostałej części kraju. Województwo warmińsko-mazurskie powinno uzyskać dodatkowe wsparcie jak te, które otrzymały gminy górskie, z jasnym ustaleniem kryteriów ich przydziału.

- Dużo się słyszy o działaniach samorządów, które chcą wpłynąć na zwiększenie pomocy rządowej dla naszego regionu. Czy popiera Pan podobne inicjatywy? Czy podejmował Pan podobne działania?
Uważam, że rozwój gmin w regionie jest ściśle ze sobą powiązany. Silna gospodarka województwa jest siłą każdej gminy. Dlatego podczas uroczystości otwarcia budowy obwodnicy Smolajn przekazałem Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi pismo z wnioskiem o budowę obwodnicy Dywit, Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Wyjaśniłem w nim, że siła gospodarcza regionu oparta jest w dużej mierze o dobrą komunikację drogą krajową nr 51, która jest najważniejszą drogą Warmii. Jestem też sygnatariuszem pism skierowanych do Ministra Infrastruktury oraz Prezesa Rady Ministrów przygotowanych przez gminy i powiaty mieszczące się przy drodze krajowej nr 51
Jednocześnie skierowałem apel do Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia RFIL dla województwa warmińsko-mazurskiego, aby złagodzić skutki przedłużenia obostrzeń w marcu tego roku, tak jak to uczyniono dla gmin górskich. Popieram i staram się być aktywnym uczestnikiem tego typu działań, bo zależy mi na dobrobycie Lidzbarka Warmińskiego i jego mieszkańców.

- Duży wpływ na rozwój ruchu turystycznego w Lidzbarku Warmińskim będzie miało budowane aktualnie uzdrowisko. Na jakim etapie są prace związane z budową tężni i kiedy możemy spodziewać się ich otwarcia?
Nową specjalizacją województwa warmińsko-mazurskiego jest „Zdrowe Życie”. W myśl tego hasła nasze miasto zapoczątkowało kilka lat temu przygotowania do budowy uzdrowiska. Fundusze unijne pozyskane w latach 2016-2020 umożliwiły wybudowanie odpowiedniej infrastruktury tworząc podstawy do ubiegania się o statut uzdrowiska. W pierwszej fazie naszych działań uzyskaliśmy statut obszarów ochrony uzdrowiskowej. Następnie zakupiliśmy tereny pod budowę infrastruktury uzdrowiskowej i zaczęliśmy projektowanie terenów uzdrowiskowych. Wykonaliśmy projekty, złożyliśmy wnioski o dotacje, dzięki czemu sukcesywnie otrzymujemy wsparcie finansowe ze strony Regionalnego Programu Operacyjnego zarządzanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.

Obrazek w tresci

Po wybudowaniu małej infrastruktury w Parku Uzdrowiskowym Doliny Symsarny oraz małego amfiteatru na bulwarze w centrum miasta, kończymy budowę tężni, placu zabaw, promenad, infrastruktury podziemnej, parkingu i toalety. Otwarcie planujemy już w czerwcu. Aktualnie jesteśmy w trakcie procesu przetargowego na budowę drugiej promenady i domu zdrojowego.
Liczę, że ostateczne zakończenie drugiego etapu będzie miało miejsce w 2023 roku. Jestem przekonany, że wszyscy mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego odczują poprawę ekonomiczną w związku z rosnącą liczbą turystów zdrowotnych, m.in. przez powstanie wielu miejsc pracy w branży uzdrowiskowej i okołoturystycznej.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD