Konkurs dla najlepszych policjantów

2021-05-26 12:15:10(ost. akt: 2021-05-27 13:01:16)

Autor zdjęcia: Policja

Celem ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł” jest promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym oraz wyróżnienie funkcjonariuszy Policji, cechujących się empatią i profesjonalizmem.
Konkurs jest kolejnym działaniem polskiej policji, która w ten sposób poddaje społecznej ocenie podejmowane działania. Natomiast sama nominacja policjanta jest wyjątkowym wyróżnieniem świadczącym o aprobacie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa osób.

Bardzo ważna jest opinia społeczeństwa w budowaniu pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy, dlatego Policja zdecydowała się na zorganizowanie tego konkursu. Policjanci chcą pokazać funkcjonariuszy, którzy dzięki swojej determinacji i profesjonalizmu przyczynili się do budowania lokalnego systemu pomocowego.

Wyróżnienie w tym konkursie to wyjątkowy dowód uznania lokalnej społeczności dla działań policjantów na rzecz osób pokrzywdzonych i poszkodowanych w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 czerwca 2021 r. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres e-mail:
 policjantktorymipomogl@policja.gov.pl

Laureatów konkursu wybiera Komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Biura Prewencji KGP oraz laureaci 3 ostatnich edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”.

Podczas wyłaniania Laureatów będzie brane pod uwagę ich zaangażowanie w działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli oraz doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom, wobec których istnieje podejrzenie, że są krzywdzone.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania Kandydatów!