Egzamin ósmoklasisty 2021. Co warto wiedzieć?

2021-05-24 07:56:51(ost. akt: 2021-05-25 08:27:21)

Autor zdjęcia: Pixabay

Dziś uczniowie z całej Polski przystąpią do egzaminu ósmoklasisty, który rozpocznie się od języka polskiego. Jakie obostrzenia obowiązują? Kiedy uczniowie poznają wyniki? Odpowiadamy.

Egzamin ósmoklasisty 2021


Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów ostatniej klasy szkół podstawowych. W tym roku odbędzie się pod koniec maja, w dniach 25-27 maja. Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów kończących naukę w podstawówce. Ostateczny wynik z egzaminu ma wpływ na przyjęcie do wybranej przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

Jak wygląda harmonogram?


Egzamin ósmoklasisty potrwa trzy dni. Każdego dnia rozpoczynać się będzie o godzinie 9 rano.

Harmonogram:

- 25 maja (wtorek) – język polski
- 26 maja (środa) – matematyka
- 27 maja (czwartek) – język obcy nowożytny

Uczniowie, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w maju wyznaczono dodatkowy termin w połowie czerwca tj. 16 -18 czerwca.

Jakie obostrzenia obowiązują podczas egzaminu?


Pomiędzy zdającymi musi i być zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych przypominających objawy COVID-19. Do egzaminu nie mogą przystąpić również uczniowie, których domownik przebywa na izolacji domowej.
Na teren szkoły absolwenci podstawówki mogą wejść jedynie w maseczce. Usta i nos ósmoklasiści będą mogli odsłonić dopiero na sali egzaminacyjnej, po zajęciu miejsca.

Kiedy ósmoklasiści poznają swoje wyniki?


Uczniowie poznają swoje wyniki 2 lipca. Kilka dni później, 9 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.


ak