Są pieniądze na zabytki Warmii i Mazur. Które zostaną odnowione?

2021-05-11 13:45:22(ost. akt: 2021-05-12 14:00:08)
Parafia św. Jakuba otrzymała 100 tys. zł na remont dachów dwóch kaplic przyległych do wieży olsztyńskiej katedry

Parafia św. Jakuba otrzymała 100 tys. zł na remont dachów dwóch kaplic przyległych do wieży olsztyńskiej katedry

Autor zdjęcia: Andrzej Sprzączak

Wiemy już, które zabytki Warmii i Mazur otrzymają dofinansowanie. Urząd marszałkowski rozstrzygnął otwarty konkurs, dzięki któremu dokonał podziału 900 tys. zł. Na liście znalazły się kościoły oraz pałac w Smolajnach.
[article]673249[/artilcle]
W konkursie mogli brać udział właściciele bądź posiadacze zabytków wpisanych do rejestru albo posiadający je w trwałym zarządzie. Dotację można wykorzystać m.in. na sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych czy zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku. W regulaminie konkursu znalazły się też zapisy o możliwości przeznaczenia środków na działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu, lub na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Z dofinansowania samorządu województwa skorzysta około 30 podmiotów.
Największym wygranym, jeśli można użyć takiego sformułowania, jest parafia św. Jakuba w Olsztynie. 100 tys. zł będzie ona mogła przeznaczyć na remont dachów dwóch kaplic przyległych do wieży olsztyńskiej katedry.

Równie imponujący zastrzyk gotówki trafi do Archidiecezji Warmińskiej. 97 tys. zł ma pozwolić na przygotowanie dokumentacji projektowej (w tym badania konserwatorskie) budynku pałacu w Smolajnach dla potrzeb rewitalizacji i zmiany sposobu użytkowania. Przypomnijmy, że to właśnie w Smolajnach chętnie wypoczywał i pracował np. Ignacy Krasicki, ostatni biskup warmiński. Tamtejszy zespół pałacowy jest własnością Archidiecezji Warmińskiej, ale jeszcze przez najbliższe kilka lat, czyli do 2029 roku użytkować go może powiat olsztyński. 7 lat temu, ze względu na pogarszający się stan budynku, z pałacu „wyprowadził się” Zespół Szkół Rolniczych. Aktualnie trwa tam remont.

Pałac w Smolajnach

Smolajny - Zespół Szkół Rolniczych im. bp Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach, dawna letnia rezydencja biskupów warmińskich wybudowana w stylu rokoko w latach 1741-1746 z inicjatywy biskupa Adama Stanisława Grabowskiego
Fot. Beata Szymańska
Pałac w Smolajnach Smolajny - Zespół Szkół Rolniczych im. bp Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach, dawna letnia rezydencja biskupów warmińskich wybudowana w stylu rokoko w latach 1741-1746 z inicjatywy biskupa Adama Stanisława Grabowskiego

Archidiecezja skorzysta także ze wsparcia na konserwację stalli kanonickich z bazyliki we Fromborku. Na ten cel samorząd województwa przeznaczył 30 tys. zł.

Jedną z najwyższych kwot dofinansowania otrzyma także parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 40 tys. zł chce ona wykorzystać na remont dachu cerkwi NNMP w Kętrzynie.
dbp

Pełna lista przyznanych dofinansowań:


1. Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jakuba w Olsztynie na remont dachów dwóch kaplic przyległych do wieży Katedry pw. Świętego Jakuba w Olsztynie — 100 tys. zł

2. Zgromadzenie Księży Marianów, Dom Zakonny w Stoczku Klasztornym na konserwację manierystycznego pierwotnego wyposażenia kościoła w Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Stoczku Klasztornym - kontynuacja i zakończenie prac przy ołtarzu św. Walentego wraz z konserwacją krucyfiksu z ok. 1600 r. — 10 tys. zł

3. Archidiecezja Warmińska na przygotowanie dokumentacji projektowej (w tym badania konserwatorskie) budynku pałacu w Smolajnach dla potrzeb rewitalizacji i zmiany sposobu użytkowania — 97 tys. zł

4. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pasymiu na zabezpieczenie, zachowanie substancji architektury wnętrza kościoła ewangelicko-augsburskiego w Dźwierzutach - zakończenie prac konserwatorskich północnej empory chórowo-organowej z I połowy XVIII w. (ostatni, trzynasty etap prac) — 18 tys. zł

5. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP i św. Józefa w Krośnie Krosno, Sanktuarium p.w. Nawiedzenia NMP i św. Józefa (XVIII w.) na konserwację polichromii na sklepieniu prezbiterium — 39 tys. zł

6. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie na pełną konserwację i restaurację ołtarza bocznego Najświętszej Marii Panny (etap I — zwieńczenie i antependium wraz z grobem pańskim) — 30 tys. zł

7. Archidiecezja Warmińska na konserwację stalli kanonickich z Bazyliki Archikatedralnej p.w. WNMP i św. Andrzeja we Fromborku — 30 tys. zł

8. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kwietniewie; Święty Gaj, kościół filialny pw. św. Wojciecha Biskupa
i Męczennika (miejsce jego śmierci), XIV w., remont elewacji południowej (etap IV) — 29 tys. zł

9. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu na konserwację XVII wiecznych rzeźb św. Piotra i Pawła w stanie awaryjnym autorstwa Izaaka Rigi z ołtarza głównego w kościele p.w. Świętych Piotra i Pawła w Reszlu — kontynuacja prac przy ołtarzu — 15 tys. zł

10. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętych Piotra i Pawła w Grodzicznie. Prace konserwatorskie przy ołtarzu pw. Serca Jezusowego z kościoła pw. Św. Piotra i Pawła (etap II) — 34 tys. zł

11. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Blankach na prace konserwatorskie polichromii ścian wewnętrznych w gotyckim kościele pw. św. Michała Archanioła w Blankach - ściany północna i południowa (etap II) — 39 tys. zł

12. Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Św. Antoniego we Florczakach; Kościół pw. św. Antoniego, XVIII w., na usuwanie skutków pożaru (etap V — prace konserwatorskie elewacji wschodniej, zakończenie elementu) — 30 tys. zł

13. Parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na remont dachu cerkwi NNMP w Kętrzynie — 40 tys. zł

14. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Mikołaja w Szwarcenowie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie z kościoła p.w. św. Mikołaja — 30 tys. zł

15. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Olsztynie, Gutkowo, kościół pw. św. Wawrzyńca z XV w., zahamowanie procesu destrukcji rokokowego ołtarza głównego z 1780 r. z warsztatu Christiana Bernarda Schmidta z Reszla (etap II — zwieńczenie) — 24 tys. zł

16. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Józefa w Pasłęku na konserwację ołtarza głównego autorstwa Izaaka Rigi z kościoła pw. św. Bartłomieja w Pasłęku (etap II) — 10,7 tys. zł

17. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu na rewaloryzację wnętrza kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu (etap II: prezbiterium i ściana tęczowa) — 20 tys. zł

18. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Józefa w Nawiadach na konserwację ołtarza głównego manierystycznego w stanie awaryjnym w kościele p.w. św. Józefa w Nawiadach (kontynuacja prac, III etap, końcowy) - 30 tys. zł

19. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Anny i św. Jerzego w Radostowie, kościół pw. św. Anny i św. Jerzego (XIV w.): kontynuacja ratunkowych prac konserwatorskich rokokowej zagrody chrzcielnej — stan awaryjny (nakaz WKZ) 25 tys. zł

20. Parafia Greckokatolicka p.w. Mikołaja w Dobrym Mieście na konserwację ratunkową zespołu drewnianych elementów wyposażenia kościoła p.w. św. Mikołaja w Dobrym Mieście (etap II) — 24 tys. zł

21. Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) Łęgowo. Prace konserwatorsko-restauratorskie przy XVII-wiecznym wyposażeniu kościoła w Łęgowie (etap I: stolarka drzwiowa wewnętrzna) — 25 tys. zł

22. Rzymskokatolicka Parafia świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie, kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ołtarz boczny św. Katarzyny Aleksandryjskiej z ok. 1740 r. (IV etap prac) — 20 tys. zł

23. Parafia Prawosławna p.w. Przemienienia Pańskiego w Mrągowie na konserwację witraży (V etap: cztery okna w elewacji bocznej) — 19 tys. zł

24. Parafia Rzymskokatolicka pw. świętej Katarzyny w Płoskini, kościół pw. św. Katarzyny (XIV w.): zahamowanie procesu destrukcji barokowej polichromii w kościele - ściana tęczowa — kontynuacja prac z 2019 i 2020 r. — 29 tys. zł

25. Rzymskokatolicka Parafia świętej Anny w Sokolicy, kościół pw. św. Anny (XIV w.), manierystyczny ołtarz główny (1681-1687): wyniszczenie owadów powodujących destrukcję drewna, konserwacja i restauracja dwóch obrazów i zwieńczenia (etap II) — 11,3 tys. zł

26. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Nidzicy na konserwację obrazów „Ukrzyżowanie” i „Jezus i niewierny Tomasz” z kościoła św. Krzyża w Nidzicy - 18 tys. zł

27. Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Runowie na ratunkowe prace organmistrzowskie przy organach Otto Wilhelm’a z 1890 roku w kościele parafialnym w Runowie (XIV w.) (etap II: kontuar i piszczałki) — 25 tys. zł

28. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Małdytach, Zajezierze, kościół filialny p.w. św. Piotra i Pawła, XIX w. zahamowanie procesu destrukcji poprzez remont tynków wewnętrznych (etap I zakres od podłogi do wysokości boazerii) — 10 tys. zł

29. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Wawrzyńca w Gryźlinach na konserwację barokowego ołtarza bocznego pw. Św. Józefa z kościoła pw. św. Wawrzyńca w Gryźlinach (etap I) — 18 tys. zł

30. Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku na konserwację neogotyckiego ołtarza bocznego z figurą św. Antoniego Padewskiego z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku — 20 tys. zł

31. Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębowcu na prace interwencyjne związane z zatrzymaniem degradacji we wnętrzu Świątyni (etap III) — 15 tys. zł

32. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Pogrodziu na remont części ogrodzenia przy kościele parafialnym p.w. św, Mikołaja w Pogrodziu — segment C-C (30,00 m) — 15 tys. zł

Komentarze (3) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Ja. #3066328 12 maj 2021 16:41

  Czyli kolejny fundusz kościelny! "Ojczyznę dojną pobłogosław Panie" - cytat z dudy.

  Ocena komentarza: warty uwagi (3) odpowiedz na ten komentarz

 2. krtek59 #3066327 12 maj 2021 16:16

  czyli znowu wszystkie pieniądze dla kościoła. Czy już naprawdę nie ma innych zabytków ? Tylko wszyscy, ze wszystkich stron pasą kościół. dają dotacje , rozdają miejską ziemię ( albo za darmo albo za przysłowiową złotówkę, jak to ostatnio często robi olsztyński ratusz). Dlatego koniec z głosowaniem na PIS, PSL, PO.

  Ocena komentarza: warty uwagi (4) odpowiedz na ten komentarz

 3. Stary dziad #3066322 12 maj 2021 14:10

  A kiedy znajdą się pieniądze na odnowienie ruin stadionu przy Alei Piłsudskiego?

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-2) odpowiedz na ten komentarz