Każdy zasługuje na godne traktowanie

2021-04-30 09:04:51(ost. akt: 2021-04-30 08:22:06)
Marsz Godności w Biskupcu

Marsz Godności w Biskupcu

Autor zdjęcia: PSONI Koło w Biskupcu

Z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną każdy z nas może dołączyć do Wirtualnego Marszu Godności. Jak? To bardzo proste. Wystarczy zrobić zdjęcie i przesłać na adres biskupieckiego stowarzyszenia.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną wciąż spotykają się z niezrozumieniem i każdego dnia walczą ze stereotypami. Organizacje, które pracują z nimi na co dzień, od lat działają na rzecz zmiany postrzegania ich przez społeczeństwo.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu od 2007 roku organizuje obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną — mówi Piotr Kubarewicz, członek zarządu biskupieckiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. — Od wielu lat w Biskupcu odbywały się happeningi, spotkania i przede wszystkim Marsze Godności, w których uczestniczyły setki mieszkańców Biskupca i sąsiadujących gmin, przedstawiciele władz samorządowych, dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych ośrodków edukacyjnych. W tym roku zaplanowaliśmy wiele działań, które mają przybliżyć ideę Dnia Godności różnym grupom.

W tygodniu poprzedzającym Dzień Godności odbywają się m.in. spotkania online z dziećmi, młodzieżą szkolną i studentami, podczas których osoby z niepełnosprawnością prezentują swoje działania. Promują m.in. innowacyjny projekt budowania Kręgów Wsparcia wokół dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Marsz Godności w Biskupcu
Fot. PSONI Koło w Biskupcu
Marsz Godności w Biskupcu

Trudno było nam zrezygnować z Marszu Godności. Dlatego 5 maja na naszym fanpage’u na Facebooku organizujemy Wirtualny Marsz Godności. Zapraszamy wszystkich do włączenia się i wyrażenia solidarności z ideą Dnia Godności poprzez przysłanie nam swojego zdjęcia wraz z hasłem: #godność. Poprzez promocję hasła chcemy przybliżyć jak największej grupie osób działania i misję naszego stowarzyszenia dodaje Piotr Kubarewicz.


Jak dołączyć do akcji?


Każdy może zrobić sobie zdjęcie z kartką z napisem #godność i przesłać na adres: kontakt@psonibiskupiec.pl. Zdjęcia będą elementem Wirtualnego Marszu Godności. Do akcji dołączyli już m.in. pracownicy firm, ale też organizacji pozarządowych, m.in. Federacja FOSa.

Dzień Godności to czas, w którym przypomina się o prawach osób z niepełnosprawnością. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych szczegółowo określa, jak powinno wyglądać życie społeczne, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością. Na co jeszcze chcą zwrócić uwagę przedstawiciele stowarzyszenia? Na to, że każdy z nas nosi w sobie wiele stereotypów na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną. Często wynikają one po prostu z braku wiedzy. Jednak członkowie stowarzyszenia wierzą, że ich praca i podejmowane przez nich działania przynoszą efekty.

Postrzeganie osób z niepełnosprawnością intelektualną niewątpliwie się zmienia. Dostrzegamy to na poziomie dostępności instrumentów wsparcia, na poziomie legislacyjnym, ale przede wszystkim w codziennym życiuzaznacza Piotr Kubarewicz.Na przykład 15 lat temu nie zakładaliśmy nawet, że w Biskupcu osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą aktywne na rynku pracy, będą samodzielnie mieszkać i rozwijać swoje pasje. Obecnie w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Biskupcu zatrudniamy blisko 40 osób z niepełnosprawnością, z czego większość stanowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby są widoczne w przestrzeni publicznej, są aktywne, podróżują. O tym, ale także o swoich potrzebach, opowiedzą na naszym Facebooku 5 maja.


Piotr Kubarewicz dodaje również:
Dzień Godności ma przypominać, że prawa osób z niepełnosprawnością są absolutnie tożsame z prawami człowieka. Podobnie jak prawa dziecka nie są oddzielną kategorią praw tłumaczy.

I podkreśla:Osoby z niepełnosprawnością, aby zrealizować część swoich praw, na przykład do edukacji, pracy, samodzielnego życia, wymagają wsparcia. Ale te ograniczenia nie mogą być podstawą do ograniczenia lub odebrania tych praw. Czy tak się dzieje obecnie? W wielu obszarach niestety tak. Potrzeby osób z niepełnosprawnością nie różnią się od potrzeb innych osób. Godne traktowanie to na przykład traktowanie adekwatne do wieku. Niestety często dorosła osoba z niepełnosprawnością jest traktowana jak dziecko. Nie tylko mówi się do niej po imieniu, językiem nieadekwatnym do jej wieku, ale przede wszystkim odbiera prawo wyrażania własnego zdania — opisuje.

Jakiś przykład?


Szczególnym przykładem takiego traktowania jest nadużywanie ubezwłasnowolnienia jako narzędzia do mówienia za kogoś. Niestety, kiedy dorosła osoba z widoczną niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzoną mową ma mieć zabieg leczniczy w znieczuleniu, żąda się ubezwłasnowolnienia jej przez sąd. Tak, aby decyzję za nią mogli podejmować rodzice — odpowiada. — Istnieją obecnie możliwości alternatywnej komunikacji z osobami poprzez urządzenia wspomagające mowę, a nawet za pomocą ruchu gałek ocznych. Chcemy przypominać, że osoby niepełnosprawne intelektualnie mają prawo mówić w swoim własnym imieniu — podkreśla.

Pracownicy PSONI – Koła w Biskupcu chcieliby, aby osoby z niepełnosprawnością intelektualną prowadziły jak najbardziej samodzielne i niezależne życie.

— Wiele osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną trafia do domów pomocy społecznej mimo tego, że przy niewielkim wsparciu mogłyby mieszkać samodzielnie, w znanej sobie społecznościpodsumowuje Piotr Kubarewicz. — Żeby to było możliwe, konieczna jest partnerska współpraca wielu podmiotów, edukacja samej osoby z niepełnosprawnością, ale przede wszystkim zmiany w postrzeganiu osoby z niepełnosprawnością.

Teraz każdy z nas może mieć wkład w tę zmianę. Wystarczy, że dołączymy do Wirtualnego Marszu Godności. Przypominamy: przesyłajmy swoje zdjęcie z hasłem #godność na adres: kontakt@psonibiskupiec.pl.


Katarzyna Janków-Mazurkiewicz
k.jankow@naszolsztyniak.pl