Urania, ul. Nowobałtycka, pomniki przyrody [LIVE z sesji RM]

2021-04-28 10:00:21 (ost. akt: 2021-04-28 09:26:56)
Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Trwa sesja Rady Miasta Olsztyna. Radni będą dyskutować m.in. o pieniądzach na Uranię, aktualizacji dokumentacji ul. Nowobałtyckiej, czy odebrania statusu pomników przyrody dębom rosnącym w pobliżu Galerii Warmińskiej.
Śledź naszą relację live!

 • Treść odświeża się automatycznie. Ostatnie odświeżenie: dzisiaj, 04:05

 • 28 kwi 2021 15:55
  SESJA ZAKOŃCZYŁA SIĘ
 • 28 kwi 2021 14:53
  Rozpoczyna się omawianie sprawy likwidacji Oddziału Torakochirurgii w Miejskim Szpitalu Zespolonym. Projekt stanowiska w tej sprawie wpłynął rano do biura Rady Miasta.

  prof. Mirosław Gornowicz: — To wypełnienie mandatu rady społecznej naszego szpitala, które przyjęło stanowisko identyczne do naszego. Jako rada społeczna nie mamy prawa wnoszenia punktu do obrad.
  Projekt stanowiska- rada miasta wyraża sprzeciw odnośnie próby likwidacji oddziału w szpitalu. Oddział dysponuje sprzętem, kadrą i pomieszczeniami. Zaspokaja potrzeby pacjentów z miasta i regionu, realizując kontrakt o wartości 8,4 mln zł rocznie. Nie ma żadnych ekonomicznych i medycznych przesłanek za takim krokiem. Jeśli powtstały nowe pomieszczenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, to można je wykorzystać na inne problemy medycyny. Plan nie był uzgadniany i konsultowany z dyrekcją Miejskiego Szpitala Zespolonego i ratuszem.

  Radny Mirosław Arczak zapytał, co to oznacza próba likwidacji. Czy są jakieś konkretne kroki w celu likwidacji?

  prof. Gornowicz: — Słowo próba ma różne znaczenie w języku polskim. Już 17 marca 2019 roku, w piśmie skierowanym do pana wojewody dyrektorka Szpitala pisała o tym, że przygotowuje się pomieszczenia dla takiego samego oddziału w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. To samo stanowisko przedstawiła w piśmie do prof. Maksymowicza. Dyrektorka Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie pisała z kolei, że zaplanowano funkcjonowanie oddziału torakochirurgii łącznie z przejęciem sprzętu ze Szpitala Miejskiego.

  Przesłanek jest więcej.

  — To kolejny raz, gdy pismo wpływa tuż przed sesją. Tym razem o godzinie 9.40. Gdzie komisja zdrowia, gdzie komisje merytoryczne? — pyta Jarosław Babalski (PiS). — To spór o pieniądze. Przecież szpital gruźliczy jest pod opieką marszałka. Pacjenta nie interesuje, gdzie będzie leczony, tylko że w ogóle będzie. Na pewno są specjaliści w Szpitalu Miejskim, ale takie sprawy załatwia się w rozmowach kuluarowych. A wy upolityczniacie sprawę.

  Radna Ewa Zakrzewska — Mamy wspaniałych specjalistów na tym Oddziale. Powinien istnieć jednak w szpitalu, który jest szpitalem wielospecjalistycznym. Mamy trzy takie szpitale w mieście.

  prof. Gornowicz: — Myślałem, ze radny Babalski jest zwolennikiem transparentności. Opowiedzmy się twardo za tym, czy chcemy przenosić, czy nie.

  Radny Marian Zdunek: — Radny Babalski ma trochę rację, że pacjenta nie interesuje, gdzie będzie oddział, bo ma po prostu działać. Inna kwestia to fakt, że Szpital Miejski może stracić przez to płynność finansową, a za tym nie można się opowiadać.

  Radni mają swoje uwagi, ale dominuje forma sprzeciwu wobec przeniesienia oddziału do innego szpitala.

  Głosowanie:
  Radni przyjęli stanowisko.
  16 radnych głosowało "za", 0 radnych "przeciw", 1 radny wstrzymał się
 • 28 kwi 2021 14:38
  Zdzisław Zdanowski, dyrektor Wydziału Środowiska: — Pozbawiamy statusu pomnika właściwie dwóch elementów z alei, która jest całościowo pomnikiem. Dwa drzewa obumierają od lat. Ekspertyzy i podpowiedzi specjalistów nie pomogły. Proces postępuje, a drzewa mogą stwarzać niebezpieczeństwo. Należy je pozbawić statusu, który pozwoli w przyszłości na usunięcie drzew, gdy będą stanowić poważne zagrożenie.

  Mirosław Arczak: — Dziękuję, że szybko zareagował na moją prośbę ekspertyz. Rzucają światło na prace budowlane przy okazji budowy galerii. Ale mamy do czynienia ze specyficznym zabytkiem. Można powiedzieć, że chodzi o układ przestrzenny. Droga została odnowiona i to na nieszczęście tych drzew. Strata walorów przyrodniczych jest może mniej dyskusyjna, ale krajobrazowych już nie. Korzenie zostały przysypane. Droga biegnie wyżej niż poprzednio. Stworzono rów melioracyjny i nową drogę. Jak prace były prowadzone? Czy narzucono wytyczne na wykonawców? Jak rozumieć zwłokę od 2015 roku w realizacji eksperckich zaleceń? Jeśli państwo podnosicie względy bezpieczeństwa, to gdzie one były przez 6 lat? Pytanie do prezydenta: Czy możemy oczekiwać, że usłyszymy, nawet godząc się na usunięcie statusu, że duże pienie drzew zostaną jako tzw. świadkowie? Czy jest prowadzona lista drzew czekających na uruchomienie procedury wpisania na listę pomników przyrody? Czy nowe czekają na liście?

  Zdzisław Zdanowski: — Zdjęcie statusu pomnika nie oznacza natychmiastowego wycięcia. Przykładem jest sytuacja z budowy pierwszego etapu budowy linii tramwajowej. Kilka lat temu zdjęliśmy taki status z drzewa, a do dziś stoi. Jest pod obserwacją. W tym przypadku uwalniamy drogę do swobodnego działania specjalistów w tym zakresie, którzy spróbują ratować te drzewa, ale muszą mieć możliwość o wnioskowanie do marszałka na wycinkę. Nie jesteśmy w stanie ochronić pojedynczych drzew z tej alei. Walor krajobrazowy jest oczywiście niepodważalny. Nie jesteśmy jednak w stanie ich wyciąć tak, żeby nie nastąpiła wyrwa w tym krajobrazie.

  Paweł Klonowski (KO): — Dyskutujemy o pozbawieniu statusu, a dopiero co mieliśmy wielką wycinkę drzew w związku z inwestycją tramwajową. Mieszkańcy zebrali kilka tysięcy głosów za opracowaniem standardów zarządzania zielenią. Problem był znany od dłuższego czasu, więc może to w pewien sposób podminować zaufanie do ZDZiT ze strony mieszkańców. Jest też inne rozwiązanie, które już stosowano. Było specjalne urządzenie przesadzające dorosłe drzewa. Nie wiem, czemu to porzuciliśmy.

  Tomasz Głażewski (KO): — Chcę prosić o szybsze dostarczanie dokumentów w takich sprawach w celu rozwiązania wątpliwości. Przez brak dokumentacji podważano ekspertyzy. Są tam nasadzenia już teraz, więc one odtwarzają w pewnym sensie linię drzew. Dwa klony, o których mówimy, to obiekty naprawdę trudne do uratowania.

  Zdzisław Zdanowski zapewnił, że m.in. nie składowano materiałów budowalnych w pobliżu alei, a sam przebieg prac związanych z budową Galerii Warmińskiej nie wpłynął na stan drzew.
  — Przesadzanie drzew jest nośnym hasłem, ale skuteczność przesadzeń jest problematyczna szczególnie przy dużych drzewach. Musi się na sukces złożyć kilka zbiegów okoliczności — dodał.

  Radna Edyta Markowicz (PiS) zaproponowała nadanie statusu pomnika przyrody dębom rosnącym przy ul. Chełmińskiej i ul. Bydgoskiej.

  Zdzisław Zdanowski zapewnił, że procedura w tej sprawie ruszyła.

  Głosowanie:
  Radni przyjęli uchwałę.
  18 radnych głosowało "za", 1 radny był "przeciw", 2 wstrzymało się.
 • 28 kwi 2021 14:10
  Radni zajmują się projektem uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. Pisaliśmy o tej sprawie w "Gazecie Olsztyńskiej". Chodzi o dwa klony rosnące przy Galerii Warmińskiej.
 • 28 kwi 2021 14:05

  Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna: — Od 2015 roku MPEC miał zaprzestać dostarczać ciepło Olsztynowi. Były burzliwe spotkania na ten temat, również z przedstawicielami Michelin. Doszliśmy do wniosku, że budujemy ZGOK, będziemy produkować paliwo alternatywne. Robiliśmy konsultacje w tej sprawie. Uzyskaliśmy wsparcie ze strony marszałka, przeprowadziliśmy nowe postępowanie w oparciu o partnera prywatnego. Dzisiaj jesteśmy na etapie szczytowym tej inwestycji. Do połowy 2023 będziemy mieli zrealizowany moduł związany z RDF.

  Głosowanie:
  Radni przyjęli Aktualizację Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna głosami 16 radnych (7 wstrzymało się od głosu).
 • 28 kwi 2021 13:39
  Radni będą dyskutować na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna".
 • 28 kwi 2021 13:32
  Radny Mirosław Arczak:

  — Uważnie czytam dokument, więc zauważę, że zamknęliście realizację projektu w 2020 roku. Jeśli chodzi o bezterminowość, rozumiem wytłumaczenie, ale czytelniej byłoby wskazywać rok 2025 i wszystkie prace, czy projekty w zakresie edukacji ekologicznej automatycznie by tutaj pasowały. Dużo lepiej stosować konkretne daty.

  Głosowanie:
  Radni przyjęli Aktualizację Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna

  16 radnych "za", 5 radnych "przeciw", 2 nie głosowało
 • 28 kwi 2021 13:26
  — Sposób procedowania budzi wątpliwości. Zwłaszcza termin przekazania materiałów komisji — mówi radny Mirosław Arczak.

  Zadaje też pytanie:

  — Chodzi mi o jeden projekt, który nie został zrealizowany w poprzednim czasie trwania PGN, a obecnie jest konsekwentnie wpisywany. Chodzi o program euronet 50/50 (ma na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach publicznych — red.). Tematyka interesująca, ale tego projektu w ogóle poprzednio nie zrealizowano. Która jednostka z takim uporem go umieszcza do zrealizowania, choć poprzednie 5 lat nie pozwoliło na ruszenie z miejsca? Mam też pytanie o użyte sformułowanie "bezterminowe" w przypadku kilku zadań. Program ma ramy czasowe i każde zadanie, nawet jeśli jest realizowane w bliżej nieokreślonym harmonogramie, powinno mieć datę końcową. Dodanie "bezterminowe" może znaczyć, że w ogóle nie zostanie zrealizowane. Jest kilka takich zadań.

  Adam Jankowski:
  — Sformułowanie pojawia się np. przy projekcie dotyczącym kształtowania zapisów planowania przestrzennego, czy edukacji ekologicznej. Użcyie sformułowania oznacza, że realizowane są w tym okresie, a skala działań jest trudna do oszacowania, a będą kontynuowane. Terminowość jest określana przy projektach inwestycyjnych. W kwestii programu Euronet 50/50 zakładamy, że realizacja jest możliwa.
 • 28 kwi 2021 13:18
  Emisja gazów cieplarnianych dla Olsztyna za lata 2010-19 — nastąpiła redukcja emisji CO2 o 4,1 proc. Jeśli zaś chodzi o poprawę efektywności energetycznej, mamy wzrost zużycia energii o 2 proc.

  Prognoza do 2025 - szacuje się, że o 7,7 proc. spadnie emisja CO2, ale niestety odnotujemy wzrost zużycia energii o 3 proc.

  Miasto planuje zakup autobusów elektrycznych — czekamy na dofinansowanie w tej kwestii.

 • 28 kwi 2021 13:07
  RADA MIASTA WZNAWIA OBRADY

  Przed nami Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Olsztyna.
 • 28 kwi 2021 12:56
  TRWA PRZERWA W OBRADACH
 • 28 kwi 2021 12:27
  Radni zajmą się niedługo Aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Olsztyna.
 • 28 kwi 2021 12:04
  Radny Mirosław Arczak: — Mam pytanie dotyczące informacji o funkcjonowaniu schroniska dla bezdomnych. Z czego bierze się szacunek spadku kosztu utrzymania i prowadzenia placówki? Koszty utrzymania innych placówek mają prognozowane wzrosty.

  Ponadto radny wskazał, że skumulowanie socjalnej zabudowy na ul. Towarowej może rodzić problemy związane ze specyfiką tej ulicy.

  — Co do kosztów i prognoz na 2021 rok, my tych prognoz nie ustalamy. Program jest opracowany przez ministerstwo i on to wylicza. Zbieramy informacje, jako ośrodek, od wybranych instytucji. Nie mamy wpływu na prognozę. Co do drugiego pytania, nie mam wiedzy na temat mieszkań budowanych na ul. Towarowej. Od lat wiemy, jaki jest problem z mieszkańcami zamieszkującymi tamten teren. To trudne rodziny wymagające wsparcia finansowego, jak również wychowawczego.
 • 28 kwi 2021 11:53
  Niebawem radni zajmą się oceną zasobów pomocy społecznej w Olsztynie za 2020 rok.
 • 28 kwi 2021 11:19
  MIASTO MOŻE WIĘC PODPISAĆ UMOWĘ W SPRAWIE URANII, BO MA ZABEZPIECZONE ŚRODKI W BUDŻECIE
 • 28 kwi 2021 10:50
  — Komisja wnosi o przyjęcie projektu zmian w budżecie bez poprawek — mówi prof. Mirosław Gornowicz, szef komisji finansów. — Podobnie o zmiany w wieloletniej prognozy finansowej.


  Radny Jarosław Babalski z PiS przedstawił stanowisko klubu:
  — Opowiadamy się za budową nowej hali widowiskowo-sportowej, bo jest potrzebna. Ale przypominamy, że 13 stycznia podczas sesji budżetowej glosowaliśmy przeciwko takiej konstrukcji budżetowej. Podkreślamy sprzeciw dla takiego sposobu procedowania w sprawie przebudowy Uranii. Deficyt winduje się do kwoty 137 mln zł. Niepokoi nas również zmniejszenie dochodów budżetu miasta. To wpłynie na komfort życia mieszkańców. Naszą wątpliwość budzi również kwestia zapisów dotyczących środków na Uranie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z potrzeby budowy. Ta potrzeba nie może jednak przesłaniać problemów. Budujemy, bo mamy 131 mln zł dotacji? Co prezydent zrobił w minionych latach, współdecydując o inwestycjach wcześniej? Były inne priorytety? Co zrobiono od 2016 roku gdy ogłoszono wynik najlepszej koncepcji architektonicznej? Planując przedsięwzięcia i oddając glos "za" musimy wiedzieć, czego chcemy, żeby nie było tak, jak ze słynnymi termami. Co wynika z analizy dokumentów, opracowań ministerstwa sportu? Jednostki Samorządu Terytorialnego powinny rzetelnie oszacować np. możliwości finansowania. Mamy wątpliwości, bo rozpiętość kwotowa przedstawiona przez oferentów mieści się w przedziale 195-239 mln. Pospieszne działanie stawia nas pod ścianą. Tak ma wyglądać planowanie?

  Radni zagłosują przeciwko uchwałom.

  Prezydent Piotr Grzymowicz odniósł się do zarzutów:

  — To, co głosi radny Babalski, to demagogia. Nagle okazuje się, że klub PiS jest przeciwny modernizacji hali Urania, która funkcjonuje w tym stanie od lat. W ministerstwie sportu byliśmy umieszczeni na liście, z której zostaliśmy wyrzuceni, bo dla niepisowskich samorządów nie ma pieniędzy. Proszę nie formułować wniosków, że nie było działań, bo możemy udostępnić dokumenty, jakie były działania w tej sprawie, jeśli chodzi o finansowanie, o które staraliśmy się z ministerstwa od lat. Radny wspomniał kolejny raz, że jest przeciwny budżetowi, bo ma wysoki deficyt. Nie do końca pan wysłuchał, jak będzie finansowany deficyt, m.in. ze środków z ubiegłego roku. Zmniejszamy zaciągane obligacje, a więc sytuacja jest zgoła odwrotna. Zadłużenie miasta - niejednokrotnie pan mówił o horrendalnym zadłużeniu, a gdyby pan doczytał, zadłużenie spadło do 302,5 mln zł (z 340 mln zł). Jako samorząd będziemy walczyć o to, żeby nie zabierano nam pieniędzy.

  Radosław Nojman, przewodniczący klubu PiS: — Padł zarzut kłamstwa. Jesteśmy za halą, ale nie za takim podejściem do finansów publicznych.

  Głosowanie:
  Autopoprawka do budżetu — 15 radnych "za", 6 radnych "przeciw", 2 "wstrzymało się"

  Projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu — 15 radnych "za", 7 radnych "przeciw" , 1 "wstrzymał się"

  Wieloletnia prognoza finansowa — 15 radnych "za", 7 radnych "przeciw:, 1 wstrzymał się
 • 28 kwi 2021 10:39
  Radni zajmą się zmianami w budżecie. Spodziewamy się omawianiu strategii w pozyskaniu pieniędzy na Uranię.
 • 28 kwi 2021 10:31
  radna Elżbieta Wirska — Stawka za czynsz wynosi 5 zł plus VAT, a ile wynosiła wcześniej? Podwyżki czynszu zostały dokonane w specyficznym czasie. Można powiedzieć, że prezydent Grzymowicz wbijał sztylet organizacjom, gdy rząd osłaniał przedsiębiorców tarczami antykryzysowymi.


  — Stawka została wprowadzona w 2017 roku i od tamtej pory wszystkie organizacje mają takie stawki, które po tej dacie starały się o lokal. Wiele z nich miało podpisane umowy sprzed tego roku. Ciężko powiedzieć jaka była stawka, bo one się różniły. Zdarzało się 57 groszy plus VAT, 2 zł itd. — odpowiedział Bartosz Kamiński
 • 28 kwi 2021 10:28
  Na pytania odpowiada Bartosz Kamiński z Biura Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

  — Baza istnieje, ale jest mocno ograniczona ze względu na RODO, ale też wiele organizacji nie przekazuje nam danych dotyczących zakresu działalności — mówi. — Co do podwyżek czynszu, z informacji, które posiadam, o obniżkę czynszu wystąpiło 8 organizacji. Nie otrzymały jej, bo stawka i tak jest preferencyjna. Co do młodzieżowych kół wolontariatu — informacje zebraliśmy z olsztyńskich szkół. Liczba 1000 robi może mocne wrażenie, ale to nie jest tak naprawdę dużo osób.
 • 28 kwi 2021 10:22
  Radny Mirosław Arczak pyta, dlaczego raport pomija 4 z 14 wskaźników wskazanych, jako obligatoryjne.
  — Są istotne, jeśli chodzi o działalność organizacji — mówi.

  Radny pyta też m.in. o młodzieżowe koła wolontariatu.
  — Wolontariat wśród młodzieży to niemalże 1000 osób. — mówi radny. — Mam też ogólne pytanie, które powtarza się od lat. Kiedy można liczyć na powstanie bazy wszystkich organizacji pozarządowych uwzględniających podział ich kategorii? Pozwoliłoby to uzyskać odpowiedź m.in. na pytanie, w jakich obszarach 42 nowe organizacje zawiązały swoją działalność. Być może warto przeanalizować cele dotacji, czy konkursów, które powinny zostać uruchomione w przyszłym roku. Liczba organizacji nie jest aż tak duża.
 • 28 kwi 2021 10:15
  Trwa sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.
 • 28 kwi 2021 10:12
  Radni wprowadzili do porządku obrad punkt „stanowisko Rady Miasta w sprawie wyrażenia protestu przeciwko próbie likwidacji Oddziału Torakochirurgii w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. „Za” było 14 radnych.

  Według naszych informacji Oddział ma zostać przeniesiony do Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.
 • 28 kwi 2021 09:25


Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. pwo #3065550 28 kwi 2021 11:26

  Do radnych Platformy. Nie wstyd wam, że wasi koledzy z parlamentu pragną zablokować Unijny Fundusz Odbudowy w imię partykularnych interesów. Ludzi czekają na te pieniądze. Jest to wielka szansa dla naszego Kraju i regionu.

  Ocena komentarza: warty uwagi (8) odpowiedz na ten komentarz

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD