Rektor UWM wydaje oświadczenie w sprawie badań prowadzonych przez profesora Maksymowicza

2021-04-16 15:51:07 (ost. akt: 2021-04-16 16:21:48)
prof. Jerzy Przyborowski

prof. Jerzy Przyborowski

Profesor Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, odniósł się do zarzutów, które od kilku dni pojawiają się w mediach, a które dotyczą sugerowanej nieetyczności badań prowadzonych na olsztyńskiej uczelni przez zespół prof. Wojciecha Maksymowicza.
Oświadczenie rektora UWM cytujemy w całości:

Wobec powtarzanych informacji medialnych sugerujących jakoby w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prowadzono badania naukowe z naruszeniem zasad etyki naukowej i lekarskiej, oświadczam, że wszystkie prace badawcze, w których uczestniczą ludzie lub wykorzystywany jest ludzki materiał biologiczny prowadzone są za zgodą i pod nadzorem składającej się ze specjalistów Komisji Bioetycznej, funkcjonującej przy Collegium Medicum UWM w Olsztynie.

Jednocześnie podkreślam, że ze strony tej Komisji nie otrzymałem żadnych informacji, które mogłyby wskazywać na zasadność wymienionych zarzutów. Z całą mocą stwierdzam, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przy prowadzeniu badań naukowych przestrzegał do tej pory i będzie przestrzegał w przyszłości wszystkich przepisów oraz norm prawnych i etycznych. Formułowane w tak drastyczny sposób oskarżenia godzą w dobre imię naszej Uczelni i jej pracowników, jak też podważają społeczną rolę i sens prowadzenia badań naukowych. Głęboko wierzę, że formułowane zarzuty mają pozamerytoryczne źródło i są nieprawdziwe.

Rektor Jerzy Andrzej Przyborowski

Przypomnijmy. Na początku tygodnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wyjaśnia sprawę „ewentualnych eksperymentów medycznych” na płodach, które miały odbywać się pod nadzorem posła Porozumienia. Media obiegło też zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prof. Wojciecha Maksymowicza oraz przez ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu wojewódzkim w Olsztynie, którego autorem jest Mariusz Dzierżawski — działacz pro-life.

Wojciech Maksymowicz odniósł się do tych doniesień podczas konferencji prasowej. Powiedział wówczas:

— Oświadczam, że nigdy ja ani mój zespół nie prowadził eksperymentów na płodach, badań na żywych płodach ludzkich ani na zwłokach płodów pochodzących z aborcji. Dla mnie życie ludzkie jest najwyższą wartością i myślę, że nie muszę tego udowadniać.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD