UWM pomaga studentom rozpocząć karierę zawodową

2021-04-16 15:37:38 (ost. akt: 2021-04-19 10:01:21)

Autor zdjęcia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

W poniedziałek 19 kwietnia rozpoczynają się Kortowskie Targi Pracy, Staży, Praktyk i Wolontariatu. Przedstawiciele firm i organizacji pozarządowych zaprezentują swoje i opiszą proces rekrutacji kandydatów oraz ścieżkę kariery.
Kortowskie Targi Pracy są odpowiedzią na potrzeby naszych studentów, absolwentów, przyszłych studentów UWM oraz otoczenia społeczno-gospodarczego — informuje Ośrodek Karier UWM, który działa w strukturach nowo utworzonego Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia w Uczelni. — Prawdopodobnie tego typu inicjatywy będą odbywać się częściej niż 1-2 razy w roku akademickim.

— Zależy nam na stałej obecności naszych partnerów biznesowych, przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w życiu akademickim, wzmacnianiu relacji, urzeczywistnianiu marzeń i celów naszych studentów i absolwentów, a nawet kandydatów na studia — mówi Anna Piotrowska, kierowniczka Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia UWM. — Konsekwentnie dążymy do tego, aby informacje na temat oferty rozwojowej, dbałości o solidne przygotowanie do rozpoczęcia przygody zawodowej na rynku pracy lub uruchomienia własnej działalności docierały do jak najliczniejszej grupy potencjalnych przyszłych studentów UWM, a jeszcze uczniów szkół średnich. Nie moglibyśmy przy okazji tej inicjatywy pominąć jakże istotnego dla nas grona partnerów, stąd szkoły średnie również zaprosiliśmy do współpracy i promocji wydarzenia rozłożonego na kilka dnia.

W tym cyklu Kortowskich Targów weźmie udział 16 firm oraz 7 organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń. Są to zarówno małe, lokalne firmy, jak i duże organizacje, korporacje: Michelin Polska, BUDIMEX SA, Tetra Pak Group, Citi Solutions Centre, CamFLY, INSPIRE CONSULTING, EGGER Biskupiec, TYMBARK Olsztynek i inni.

Pojawią się również przedstawiciele służb mundurowych oraz fundacji, m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości — Twój StartUp, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Fundacja Dobra Sieć, Fundacja Mam Marzenie. Jak zapewnia przedstawicielka organizatorów Jolanta Sołodow, nie jest to wyczerpane portfolio.

Dzięki różnorodności ofert każdy znajdzie coś dla siebie — informuje Ośrodek Kariery UWM.


Kortowskie Targi Pracy odbędą się on-line. Przestrzeń wirtualna umożliwi spotkania z potencjalnymi pracodawcami w czasie rzeczywistym i pozwoli studentom zadawać pytania.

Mogłoby się wydawać, że podczas pandemii ofert pracy czy staży skierowanych do studentów i absolwentów jest zdecydowanie mniej, jednak Ośrodek Karier UWM widzi to inaczej: ich liczba jest na porównywalnym poziomie jak przed pandemią. Co więcej organizatorzy Kortowskich Targów Pracy podkreślają, że oferty te nie straciły na atrakcyjności pod kątem pożądanych kompetencji i kwalifikacji, oferowanych warunków współpracy, walorów rozwojowych, a przede wszystkim różnorodności ofert.

Kortowskie Targi Pracy potrwają do 23 kwietnia.

lew2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD