Szmit-Brzezin: spór o 26 milionów złotych

2021-04-12 15:14:09(ost. akt: 2021-04-13 10:02:45)

Autor zdjęcia: Andrzej Sprzączak, UM

Zdaniem Jerzego Szmita rutynowa Kontrola w Urzędzie Marszałkowskim doprowadziła do znalezienia błędów beneficjentów w 10 z 33 przebadanych projektów. Uchybienia były na tyle znaczące, że doprowadziły one do utraty przez Warmię i Mazury 26 mln zł. Kto zawinił?
Zdaniem Jerzego Szmita (PiS) wina leży po stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Podstawowym warunkiem prawidłowego rozdzielania pieniędzy pochodzących z dotacji unijnych jest odpowiednia kontrola. Uchybienia, o których mówi Jerzy Szmit, dotyczyły błędów popełnionych przez beneficjentów. Jego zdaniem Urząd Marszałkowski nie przeprowadził odpowiedniej kontroli, przez co nieprawidłowości zostały dostrzeżone przez zewnętrzny organ. Skutkiem była utrata dużych pieniędzy.

Urząd Marszałkowski przyznał się do błędów — przez co 26 milionów złotych zostało ostatecznie stracone. Cień szansy na odzyskanie tych pieniędzy istniałby tylko w przypadku podjęcia prób wyjaśnienia sytuacji lub odwoływania się od decyzji organów kontrolnych. Tymczasem przyznanie się do uchybień spowodowało, że fundusze zostały ostatecznie stracone.

Jerzy Szmit zwraca uwagę, że jeśli organy kontroli w Urzędzie Marszałkowskim będą dalej pracowały tak nieudolnie, to możliwa jest utrata kolejnych dotacji unijnych. Szef Zarządu Okręgowego PiS podkreśla, że konieczne może być przywrócenie dodatkowych instytucji kontrolnych zniesionych za rządów PO-PSL.

Do zarzutów formułowanych przez Jerzego Szmita odniósł się marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Przede wszystkim podkreśla, że nie doszło do wspomnianego pomniejszenie budżetu o 26 mln zł . Marszałek, prezentując swoje stanowisko, zapewnia, że błędy, o których mówi Jerzy Szmit, nie odnoszą się bezpośrednio do podległych mu instytucji, lecz beneficjentów, a kwota znalezionych błędów realnie jest dużo mniejsza.

Stwierdzone błędy nie dotyczą ani Zarządu Województwa, ani Urzędu Marszałkowskiego, lecz beneficjentów projektów — precyzuje. — Ministerstwo Finansów, kontrolując za pośrednictwem Krajowej Administracji Skarbowej projekty realizowane w ramach naszego RPO, stwierdziło nieprawidłowości u beneficjentów. Dotyczyły one szczególnie prawa zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów. Błędy o łącznej wartości ok. 1,39 mln zł zostały następnie przez Ministerstwo Finansów matematycznie pomnożone w oparciu o metodę stosowaną przez Komisję Europejską — wyjaśnia.

Gustaw Marek Brzezin odniósł się również do zarzutu dotyczącego zaniedbania kontroli na poziomie Urzędu Marszałkowskiego.

Kontrole są prowadzone przez urząd w sposób wyrywkowy, tak jak wyrywkowo kontroluje KAS. Od początku realizacji RPO 2014-2020 podpisano 4576 umów z beneficjentami. Fizycznie nikt nie jest w stanie skontrolować wszystkich. Wspomniana kontrola to kontrola kompleksowa, która objęła kolejny rok obrachunkowy realizacji Programu i towarzyszy jego rozliczeniu z Komisją Europejską. Podczas niej skontrolowano znacznie więcej niż 33 projekty. Większość z nich była realizowana prawidłowo — podkreśla marszałek. — To już piąta taka kontrola w okresie 2014-2020. W ich wyniku system realizacji Programu został oceniony pozytywnie.

Marszałek w swojej odpowiedzi zaznacza również, że kwota dotacji unijnych dla województwa warmińsko-mazurskiego nie zostanie pomniejszona o wspomniane 26 milionów złotych, a beneficjenci, którzy dopuścili się uchybień, muszą zwrócić wszystkie wydatki poniesione niezgodnie z zasadami.

Na koniec marszałek bezpośrednio zwraca się do Jerzego Szmita oraz radnych, którzy kierowali pod jego adresem zarzuty. — Powstaje pytanie, czy podnoszone zarzuty wynikają z braku znajomości procedur dotyczących rozliczania funduszy unijnych czy też ze złej woli autorów tych nieprawdziwych oskarżeń — pyta.

Karol Grosz

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Ja. #3064308 13 kwi 2021 08:03

    Czyli jak w tym powiedzeniu: "Kowal zawinił - Cygana powiesili."

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz