Wyższe kary dla nieodpowiedzialnych opiekunów psów. Od soboty także inne zmiany w przepisach [SONDA]

2021-04-06 09:33:14 (ost. akt: 2021-04-06 13:16:42)
Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Pixabay

Od 10 kwietnia zmieni się wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Więcej za niedopełnienie swoich obowiązków zapłacą m.in. właściciele psów.

Opiekunowie psów i ich obowiązki


Za to, co ustawodawca nazywa "niezachowaniem zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia" grozić będzie od 50 do 250 zł. Wcześniej za to, że pies był bez smyczy wyprowadzany na spacer po mieście można było zapłacić najwyżej 200 zł.

Kara będzie jednak zdecydowanie wyższa, jeśli zwierzę swoim zachowaniem stwarzać będzie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. W takiej sytuacji opiekun zapłaci 500 zł mandatu. Rozsądkiem powinni się zatem wykazać nie tylko właściciele zwierząt wpisanych na listę niebezpiecznych ras, ale i tych psów, które mają po prostu agresywne usposobienie.

Czy wyższe kary zdyscyplinują właścicieli i opiekunów psów?
pokaż wyniki »

Przy okazji warto zaznaczyć, że nie zmienia się inna sprawa związana z obowiązkami opiekunów psów. W Polsce nadal nie zostały wprowadzone ujednolicone przepisy dotyczące kar za pozostawianie psich odchodów w miejscach publicznych. O wysokości mandatów nadal decydują gminy.
Osoba, która nie sprząta po swoim pupilu, może zapłacić mandat do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, grzywna może być wyższa.

Kto jeszcze powinien rzucić okiem na nowe rozporządzenie?

1. PRZEWOŹNICY
Za nieutrzymywanie przez przewoźnika obowiązanego do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, środka transportu we właściwym stanie sanitarnym będzie grozić od 100 do 250 zł grzywny.

Właściciele i zarządzający środkami transportu (podobnie jak i innych obiektów) muszą pamiętać także o umieszczeniu informacji o zakazie palenia w takim miejscu. Jeśli tego nie zrobią, zapłacą 150 zł.

2. WŁAŚCICIELE I NAJEMCY NIERUCHOMOŚCI:
Za niewykonywanie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych grozi mandat karny w wysokości od 100 do 250 zł.

Czy oznacza to, że w każdym bloku będzie musiał pojawić się dozownik z płynem do dezynfekcji? Trudno to sobie wyobrazić. Na interpretację tych przepisów trzeba będzie pewnie poczekać.

3. SPRZEDAWCY:
Za udostępnianie wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 grozi 500 zł mandatu.

Taką samą kwotę trzeba będzie zapłacić za wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Sprzedawanie papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania wiąże się z kolei z karą w wysokości 100 zł.

Taka sama kara grozi temu, kto zdecyduje się na wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części w systemie samoobsługowym (z wyjątkiem sklepów wolnocłowych)

Jeszcze wyższą karę (150 zł) otrzyma każdy, kto w swoim sklepie nie zamieści widocznej i czytelnej informacji o treści: "Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)".